CLC Vocab St 22

 1. adeptus, adepta, adeptum
  having received
 2. amor, amōris, m.
  love
 3. aureus, aurea, aureum
  golden, made of gold
 4. avidē
  eagerly
 5. caelum, caelī, n.
  sky
 6. dēcipiō, dēcipere, dēcēpī, dēceptus
  to deceive, trick
 7. dīrus, dīra, dīrum
  dreadful, awful
 8. dissentiō, dissentīre, dissēnsī
  to disagree
 9. ēligō, ēligere, ēlēgī, ēlēctus
  to choose
 10. exitium, exitiī, n.
  ruin, destruction
 11. fundō, fundere, fūdī, fūsus
  to pour
 12. hostis, hostis, m.
  enemy
 13. iactō, iactāre, iactāvī, iactātus
  to throw
 14. incipiō, incipere, incēpī, inceptus
  to begin
 15. ingressus, ingress, ingressum
  having entered
 16. iniciō, inicere, iniēcī, iniectus
  to throw in
 17. lacrima, lacrimae, f.
  tear
 18. minimus, minima, minimum
  very little, least
 19. molestus, molesta, molestum
  troublesome
 20. moneō, monēre, monuī, monitus
  to warn, advise
 21. parcō, parcere, pepercī (+dat)
  to spare
 22. precātus, precāta, precātum
  having prayed (to)
 23. prūdentia, prūdentiae, f.
  prudence, good sense
 24. quantus, quanta, quantum
  how big
 25. quō modō?
  how?
 26. tardus, tarda, tardum
  late
 27. tūtus, tūta, tūtum
  safe
 28. verbum, verbī, n.
  word
 29. virtūs, virtūtis, f.
  courage
 30. vītō, vītāre, vītāvī, vītātus
  to avoid
Author
mclouse
ID
59948
Card Set
CLC Vocab St 22
Description
Vocabulary from Stage 22 of Cambridge Latin Course Unit 3
Updated