Dansk 1

 1. tak
  danke
 2. værsgod

  wärsgo
  bitte
 3. Det var så lidt!

  de war so litt
  Keine Ursache!
 4. God morgen!

  gomoorn
  Guten Morgen!
 5. Goddag!

  goddä
  Guten Tag!
 6. God aften!

  goafden
  Guten Abend!
 7. Farvel!

  farwell
  Auf Wiedersehen!
 8. Hvordan går det?

  wordän gor de
  Wie geht´s?
 9. Det går.

  de gor
  Es geht.
 10. Tak, fint.

  tak fint
  Danke, gut.
 11. Udmærket.

  ulmärkel
  Ausgezeichnet.
 12. Hej!

  haj
  Hallo!
 13. Vi ses!

  wi sees
  Bis bald!, Ciao!
 14. Velbekomme!

  wälbekomme
  Guten Appetit!
 15. Skål!

  skool
  Prost!
 16. Jeg vil gerne betale.

  jai will gerne betäle
  Ich möchte gern zahlen.
 17. Til lykke med ...

  till lügge mel ...
  Herzlichen Glückwunsch zu ...
 18. Held og lykke!

  held og lügge
  Viel Glück!
 19. Undskyld!

  unsküld
  Entschuldigung!
 20. Det er jeg ked af!

  de är jai kelä
  Das tut mir leid!
 21. Det er synd.

  de är sünd
  Das ist schade.
 22. Kan du hjælpe mig?

  kä du jälpe mai
  Können Sie mir helfen?
 23. hvem?

  wämm
  wer?, wem?, wen?
 24. hvad?

  wäll
  was?
 25. hvordan?

  wordän
  wie?
 26. hvor?

  wor
  wo? wie?
 27. hvorfra? – hvorhen?

  worfra - worhänn
  woher? - wohin?
 28. hvor meget/længe?

  wormall/worlänge
  wie viel?/wie lange?
 29. hvorvor?

  worfo
  warum?
 30. hvornår?

  worno
  wann?
 31. til højre/venstre

  till hoier/wänster
  nach rechts/links
 32. lige ud

  lije uul
  geradeaus
 33. på den modsatte side

  po den molsädde side
  gegenüber
 34. langt / i centrum

  langt / i sentrum
  weit/im Zentrum
 35. i nærheden

  i närheden
  in der Nähe
 36. (lige) her/der

  (lije) här där
  (gleich) hier/dort
 37. udenfor byen

  ulenfor büün
  außerhalb der Stadt
 38. kryds/trafiklys

  krüss/trafiglüüs
  Kreuzung/Ampel
 39. om hjørnet

  om jörned
  um die Ecke
 40. i går / i dag

  igor/idä
  gestern/heute
 41. i morgen

  imoen
  morgen
 42. i overmorgen

  ioamoen
  übermorgen
 43. om morgenen

  om moenen
  morgens
 44. om middagen

  om middäen
  mittags
 45. om eftermiddagen

  om efdermiddäen
  nachmittags
 46. om aftenen

  om afdenen
  abends
 47. om natten

  om nädden
  nachts
 48. daglig

  dauli
  täglich
 49. tidligere / senere

  tidlijer / sener
  früher / später
 50. nu / snart

  nu / snard
  jetzt / bald
Author
artus99
ID
58363
Card Set
Dansk 1
Description
Vokabelübungen
Updated