albanian vocab

 1. krahnez/ë -a f
  frozen snow, frost
 2. fërk/oj

  kal -ova, uar

  Fërkoj duart-
  to rub, to scrub, to polish, to massaage, fondle, caress

  to rub one's hands
 3. rrëshq/as -ita, itur

  rrëshqet pena
  rrëshqas me patina
  to slide, to run smoothly, to glide, to slip

  the pen writes smoothly

  to skate
 4. rrëshqit ndajf

  për rrëshqit

  përmend për rrëshqit
  lightly, briefly, superficially, in passing

  to touch lightly, briefly

  to mention in passing
 5. përmbajtj/e -a f

  përmbajtja e librit

  përmbajtja e bisedës
  control, restraint, self-control, content, substance, matter

  the contents of the book

  • the substance of the conversation
 6. parathënie -a f sh e, et
  foreword, preface, prophecy
 7. hyrë, t [të]

  Në të hyrë të vjeshtës

  Hyrj/e, -a f -e, -et
  • beginning
  • in the beginning of autumn

  entrance, admission
 8. çështj/e -a f sh -e, -et

  çështje e financiare, çështje e vështirë
  question, matter, problem, affair

  financial question, a difficult question, matter
 9. tërë [i, e]

  me tërë fuqinë

  tërë ditën
  all, whole, entire

  with all ones might

  all day long, the whole day
Author
ramsey
ID
57869
Card Set
albanian vocab
Description
albanian
Updated