12.txt

 1. 渐渐
  • Dần dần, từ từ
 2. 渐渐(地)冷;~(地)喜欢
  • Nằm, nằm nghỉ
  • 躺在。。。
 3. 认为
  • Nghĩ
  • Ngủ
  • (ngủ) dậy
 4. 迟到
  • Muộn, trễ
Author
Anonymous
ID
57555
Card Set
12.txt
Description
Cheryl's card
Updated