liczebniki

 1. 0
  cero
 2. 1
  uno, una
 3. 2
  dos
 4. 3
  tres
 5. 4
  cuatro
 6. 5
  cinco
 7. 6
  seis
 8. 7
  siete
 9. 8
  ocho
 10. 9
  nueve
 11. 10
  diez
 12. 11
  once
 13. 12
  doce
 14. 13
  trece
 15. 14
  catorce
 16. 15
  quince
 17. 16
  dieciseis
 18. 17
  diecisiete
 19. 18
  dieciocho
 20. 19
  diecinueve
 21. 20
  veinte
 22. 21
  veintiuno
 23. 22
  veintidos
 24. 23
  veintitres
 25. 24
  venticuatro
 26. 25
  veinticinco
 27. 26
  veintiseis
 28. 27
  veintisiete
 29. 28
  veintiocho
 30. 29
  veintinueve
 31. 30
  treinta
 32. 31
  treinta y uno
 33. 32
  treinta y dos
 34. 40
  cuarenta
 35. 45
  cuarenta y cinco
 36. 48
  cuarenta y ocho
 37. 50
  cincuenta
 38. 53
  cincuenta y tres
 39. 57
  cinquenta y siete
 40. 60
  sesenta
 41. 62
  sesenta y dos
 42. 69
  sesenta y nueve
 43. 70
  setenta
 44. 73
  setenta y tres
 45. 76
  setenta y seis
 46. 80
  ochenta
 47. 81
  ochenta y uno
 48. 84
  ochenta y cuatro
 49. 90
  noventa
 50. 98
  noventa y ocho
 51. 95
  noventa y cinco
 52. 100
  cien
 53. 101
  ciento uno
 54. 108
  ciento ocho
 55. 148
  ciento cuarenta y ocho
 56. 200
  docientos, docientas
 57. 300
  trecientos, trecientas
 58. 400
  cuatrocientos, cuatrocientas
 59. 500
  quinientos, quinientas
 60. 600
  seiscientos, seiscientas
 61. 700
  setecientos, setecientas
 62. 800
  ochocientos, ochocientas
 63. 900
  novecientos, novecientas
 64. 1000
  mil
 65. 100 000
  cien mil (tylko przed mil jest cien a nie ciento)
 66. 50 000
  cincuenta mil
 67. 1 000 000
  un millón
 68. 2 000 000
  dos millones
 69. Ile? Za ile?
  ¿Cuánto?
 70. Ile to kosztuje?
  ¿Cuánto es esto?
Author
karolka66
ID
56812
Card Set
liczebniki
Description
liczebniki hiszpańskie
Updated