Business and Misc, 120410.txt

 1. ´╗┐position
  zhi2wei4 / gang3wei4
 2. emphasis, key
  guan1jian4
 3. from sb.
  cong2 sb. shen1shang4
 4. career opportunity
  zhi2ye4 fa1zhan3 kong1jian1
 5. business, professional work
  ye4wu4
 6. management
  guan3li3
 7. global economy
  quan2qiu2 jing1ji4
 8. entire, total, global, the (whole) world, worldwide
  quan2qui2
 9. recover
  fu4shu1
 10. long process
  hen3 chang2de guo4cheng2
 11. unemployment rate
  shi1ye4 lv4
 12. top 20
  qian2 er4shi2
 13. rank
  pai2ming2
 14. (the) graduates
  bi4ye4sheng1
 15. generally speaking
  zong3ti3 lai2 shuo1
 16. completely, totally, total, entire, overall
  zong3ti3
 17. wedding dress
  hun1sha1
 18. type
  zhong3lei4
 19. to change into the traditional red dress
  huan4cheng2 chuan2tong3 de hong2 li3fu2
 20. suit, formal dress
  li3fu2
 21. This is going to be fun, regardless...
  wu2lun4 ru2he2, na4 ying1gai1 hui4 hen3 you3 yi4si
 22. bridal store
  hun1sha1 dian4
 23. China is getting all of the United States' bad habits
  zhong1guo2 zheng4 zai ba3 mei3guo2 de huai4 xi2guan4 dou1 ban1guo4lai2
 24. to move here
  ban1guo4lai2
 25. to learn the American management style
  ba3 mei3guo2 de guan3li3 fang1shi4 xue2guo4lai2
 26. way, pattern, mode, style, manner
  fang1shi4
 27. most Americans still don't care about their health.
  da4duo1shu4 mei3guo2ren4 dou1 bu4 zhu4yi4 ta1mende jian4kang1
Author
davidwork2
ID
56778
Card Set
Business and Misc, 120410.txt
Description
Chinese, Mandarin, Vocabular, Business, Business Terms
Updated