QUIZ #1 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE

 1. KOCHIRA ( ) SASAKI-SAN DESU.
  WA
 2. SUMISU-SAN WA ABC FUUZU ( ) BENGOSHI DESU
  NO
 3. BURAUN-SAN WA ENJINIA DESU ( ), BENGOSHI DESU ( )

  ENJINIA DESU
  KA KA
 4. KORE WA WATASHI ( ) HON DEWA ARIMASEN.

  SUZUKI-SAN ( ) DESU.
  NO NO
 5. HOFUMAN-SAN WA ( ) DESU KA

  HAI, DOITSU-JIN DESU.
  DOITSU-JIN
 6. KORE WA ( ) DESU KA

  TOKEI DESU
  NAN
 7. KORE WA ( ) NO KASA DESU KA

  IIE, SUMUSU-SAN NO DEWA ARIMASEN
  SUMISU-SAN
 8. ( ) NO DESU KA.

  BURAUN-SAN NO DESU
  DARE
 9. SUMISU-SAN NO UCHI NO DENWA-BANGO WA ( )DESU KA.

  52-5793 DESU
  NAN-BAN
 10. HOW DO YOU DO. MY NAME IS SMITH. PLEASE TO MEET YOU.
  HAJEMEMASHITE. SUMISU-SAN. YORO SHIKA ONEGAISHEMASU.
 11. THIS IS MR. SMITH FROM ABC FOODS
  KOCHIA WA ABC FUUZU NO SUMISU-SAN DESU
 12. THIS IS MY BUSINESS CARD
  KORE WA WATASHI NO MEISHI DESU
 13. WAT IS YOUR PHONE NUMBER
  DENWA BANGOO WA NAN-BAN DESU KA
 14. WHOSE BOOK IS THIS
  KORE WA DONATA NO HON DESU KA
Author
kluv76
ID
53765
Card Set
QUIZ #1 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE
Description
LESSON 1-2
Updated