QUIZ#4 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE

 1. Basu-noriba( )doko( ) arimasu ka.
  WA NI
 2. Takahashi-san wa kaisha no chikaku no resutoran ( ) hiru-gohan ( ) tabemashita
  DE O
 3. WATASHI WA MAIASA( ) UCHI ( ) SHIMBUN ( ) YOMIMASU
  X DE O
 4. TAKUSHII-NORIBA WA ( ) DESU KA

  ASOKO DESU
  DOKO
 5. EKI NO CHIKAKU NI ( ) GA ARIMASU KA

  BASU-NORIBA YA YUBINKYOKU YA DEPATO GA ARIMASU
  NANI
 6. TEBURU NO UE NI RINGO GA ( ) ARIMASU KA

  MITTSU ARIMASU
  IKUTSU
 7. EKI NO MAE NI OTOKO NO HITO GA ( ) IMASU KA

  FUTARI IMASU
  NAN-NIN
 8. CHUUSHAJOO WA KOMBINI NO TONARI NI ARIMASU
  THE PARKING LOT IS NEXT TO THE BX
 9. SHUUMATSU NI NANI O SHIMASU KA
  WHAT ARE YOU GOING TO DO DURING THE WEEKEND
 10. DO-YOOBI NI TOMODACHI TO EIGA O MIMASU
  I'M GOING TO SEE A MOVIE WITH A FRIEND ON SATURDAY
Author
kluv76
ID
52904
Card Set
QUIZ#4 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE
Description
QUIZ LESSON 1-10
Updated