One Way Traffic Scuffle

 1. Direction
  • 方向
  • fāngxiàng
 2. serious, severe
  • 严重
  • yánzhòng
 3. to stress
  • 突出
  • tūchū
 4. North America
  • 北美
  • BěiMěi
 5. to argue
  • 吵架
  • chǎojià
 6. zebra
  • 斑马
  • bānmǎ
 7. reason
  • 道理
  • dàolǐ
 8. truth
  • 真理
  • zhēnlǐ
 9. to happen
  • 发生
  • fāshēng
 10. to take out
  • 拿出来
  • ná chūlai
 11. to drive over here
  • 开过来
  • kāi guòlai
 12. drivers license
  • 驾照
  • jiàzhào
 13. in the direction of
  • wǎng
 14. one-way street
  • 单行道
  • dānxíngdào
 15. record
  • 记录
  • jìlù
 16. to be in the right, justified
  • 有理
  • yǒulǐ
 17. crosswalk
  • 斑马线
  • bānmǎxiàn
 18. to cross the street
  • 过马路
  • guò mǎlù
 19. unpleasant sounding
  • 难听
  • nántīng
 20. amazing, incredible
  • 了不起
  • liǎobuqǐ
 21. to crash into
  • zhuàng
 22. nearly
  • 差点儿
  • chàdiǎnr
 23. careslessly
  • luàn
 24. what happened
  • 怎么回事
  • zěnme huí shì
Author
davidwork2
ID
51395
Card Set
One Way Traffic Scuffle
Description
Mandarin Chinese Vocabulary Words Related to Driving and Traffic
Updated