Langenscheid-Top 1000 Wörter Niederländisch-134 Hilfs- und Modalverben

 1. Ich habe nicht die Zeit.
  Ik heb niet de tijd.
 2. Können Sie mir sagen, wie man da hinkommt?
  Kunt u miij zeggen hoe je daar heen komt?
 3. Ich muss jetzt nach Hause.
  Ik moet nu naar huis gaan.
 4. Soll ich das Fenster öffnen?
  Moet ik het raam opendoen?
 5. Darf ich jetzt nach Hause gehen?
  Mag ik nu naar huis gaan?
 6. Tut mir leid ich wollte das nicht.
  Het spijt me. Dat wilde ik niet.
 7. Sind Sie auch krank geworden?
  Bent u ook ziek geworden?
 8. Kannst Du bitte morgen hier sein?
  Kun je alsjeblieft morgen hier zijn?
 9. Jan hatte versprochen, dass er auch kommen würde.
  Jan had beloofd dat hij ook zou komen.
 10. Wir würden es gern für Sie tun, aber...
  We zouden het graag voor u doen, maar...
 11. Er wird glücklich sein, das zu hören.
  Hij zal gelukkig zijn dat te horen.
Author
Tlaloc
ID
50730
Card Set
Langenscheid-Top 1000 Wörter Niederländisch-134 Hilfs- und Modalverben
Description
Langenscheid Top 1000 Wörter
Updated