t.txt

 1. taai
  tough
 2. taak; de
  task; job
 3. taal; de
  language
 4. taaltje; het
  lingo; jargon
 5. taart; de
  tart; cake
 6. tabak; de
  tobacco
 7. tafel; de
  table
 8. tak; de
  branch
 9. tal; het
  number
 10. talenknobbel; de
  flair for languages
 11. talenpracticum; het
  language laboratory
 12. talent; het
  talent
 13. talentvol
  gifted; talented
 14. tam
  tame
 15. tamelijk
  fairly; rather
 16. tand; de
  tooth; prong
 17. tandarts; de
  dentist
 18. tandenborstel; de
  tooth brush
 19. tandenstoker; de
  toothpick
 20. tandpasta; de
  toothpaste
 21. tante; de
  aunt
 22. tap; de
  tap
 23. tapijt; het
  carpet
 24. tappen
  to tap; draw
 25. tarief; het
  tariff; rate
 26. tarwe; de
  wheat
 27. tas; de
  bag
 28. tasje; het
  bag
 29. tasten
  to touch; grope; feel
 30. taxi(e")en
  to taxi
 31. te
  at; in; too; to
 32. te voet
  on foot
 33. teen; de
  toe
 34. teer
  tender; delicate
 35. tegelijk
  at the same time
 36. tegemoet
  to(wards)
 37. tegemoetkomen
  come towards; meet halfway
 38. tegen
  against; versus
 39. tegenkomen
  come across; encounter
 40. tegennatuurlijk
  unnatural
 41. tegenover
  opposite; facing
 42. tegenovergestelde; het
  opposite; contrary
 43. tegenstander; de
  adversary; opponent
 44. tegenstelling; de
  contrast
 45. tegenwoordig
  at present; nowadays
 46. tegenzin; de
  dislike; aversion
 47. teken; het
  sign; token
 48. tekenen
  to draw; sketch; sign
 49. tekening; de
  drawing; design
 50. tekst; de
  text
 51. tel; de
  count; sec; tick
 52. telefoneren
  (opbellen); to telephone
 53. telefonisch
  over the telephone
 54. telefoon; de
  telephone
 55. teleurstellen
  to disappoint
 56. televisie; de
  tv
 57. tellen
  to count; number
 58. telwoord; het
  numeral; number
 59. temperatuur; de
  temperature
 60. ten eerste
  first(ly)
 61. ten dele
  partly
 62. ten oosten van
  to the east of
 63. ten slotte
  finally
 64. tenminste
  at least
 65. teneinde te
  in order to
 66. ten gevolge van
  as a result of
 67. tennissen
  to play tennis
 68. tentoonstellen
  to exhibit; show
 69. tentoonstelling; de
  exhibition
 70. tenue; het
  dress; uniform
 71. tenzij
  unless
 72. terecht
  rightly; justly
 73. terechtkomen
  to be found again; turn-up; come right
 74. terechtstellen
  to execute; put to death
 75. term; de
  term
 76. termijn; de
  term; time; installment
 77. terrein; het
  ground; terrain
 78. terras; het
  terrace; pavement cafe
 79. terug
  back
 80. teruggeven
  to give back
 81. terugkomen
  to return; come back
 82. terugreis; de
  return trip
 83. terugslaan
  to beat off; strike back
 84. terwijl
  while; whereas
 85. terzake
  to the point
 86. terzijde
  aside
 87. tevergeefs
  in vain
 88. tevreden
  content(ed); satisfied
 89. theater; het
  theatre
 90. thee; de
  tea
 91. thema; het
  theme
 92. thuis
  at home
 93. thuiszitten
  to stay at home
 94. tiener; de
  teenager
 95. tiental; het
  (nine or) ten
 96. tijd; de
  time; tense
 97. tijdelijk
  temporary; interim
 98. tijdens
  during
 99. tijdloos
  timeless
 100. tijdschrift; het
  magazine; periodical
 101. tijger; de
  tiger
 102. tijm; de
  thyme
 103. tik; de
  slap; tap; tick
 104. tikken
  to tick; tap; type
 105. tikfout; de
  typing error
 106. timmerman; de
  carpenter
 107. tip; de
  tip
 108. tippen
  to tip
 109. tiran; de
  tyrant
 110. titel; de
  title
 111. tjonge jonge
  dear; dear
 112. toch
  yes; still; anyhow
 113. tocht; de
  draught; trip; expedition
 114. tochten
  be draughty
 115. toe
  to
 116. toedoen
  to matter; be relevant
 117. toegang; de
  admittance; admission; entrance
 118. toegangsprijs; de
  price of admission
 119. toegeven
  to admit; concede; give in
 120. toekomst; de
  future
 121. toekomstig
  future; prospective
 122. toelaten
  to admit; permit
 123. toen
  then; at that time; when
 124. toenemen
  to increase
 125. toepasbaar
  applicable
 126. toepasselijk
  appropriate; applicable
 127. toepassen
  to apply
 128. toepassing; de
  application; use
 129. toer; de
  tour
 130. toerisme; de
  tourism
 131. toerist; de
  tourist
 132. toestel; de
  apparatus
 133. tournee; de
  tour
 134. toernooi; het
  tournament
 135. toestemmen
  to consent
 136. toestemming; de
  permission; consent
 137. toetje; het
  dessert
 138. toeval; het
  coincidence; chance; accident
 139. toevallig
  accidental(ly)
 140. toevoegen
  to add
 141. toilet; het
  toilet
 142. tolerant
  tolerant
 143. tolerantie; de
  tolerance
 144. tolk; de
  interpreter
 145. tomaat; de
  tomato
 146. tomatensoep; de
  tomato soup
 147. ton; de
  barrel; 100000 euro; 1000kg
 148. toneel; het
  stage; theatre
 149. toneelspeelster; de
  actor female
 150. toneelstuk; het
  stage play
 151. tonen
  to show
 152. tong; de
  tongue
 153. toon; de
  tone; note
 154. toonbank; de
  counter
 155. toorts; de
  torch
 156. toost; de
  toast (someone)
 157. toosten
  to give a toast
 158. top; de
  top; tip
 159. topconferentie; de
  summit conference
 160. toppunt; het
  top; limit; pinnacle
 161. toren; de
  tower; steeple
 162. tot
  till; until
 163. totaal
  total(ly); overall
 164. totaal; het
  sum total
 165. totalitair
  totallitarian
 166. totdat
  till; until
 167. touringcar; de
  coach
 168. touw; het
  rope; cord
 169. touwtje; het
  string
 170. tovenaar; de
  sorcerer; wizard
 171. toverij; de
  sorcery
 172. toveren
  to work magic; conjure
 173. traag
  slow; sluggish
 174. traan; de
  teardrop
 175. trachten
  to try; endeavour
 176. tragedie; de
  tragedy
 177. tragisch
  tragic
 178. trainen
  to train
 179. traktatie; de
  treat
 180. trakteren
  to treat/shout
 181. tram; de
  tram; streetcar
 182. transactie; de
  transaction; deal
 183. trap; de
  stairs; staircase
 184. trapezewerker; de
  trapeze-artist
 185. trappen
  to tread; kick
 186. treffen
  to hit; strike
 187. trein; de
  train
 188. trek; de
  appetite; pull
 189. trekken
  to draw; pull; travel
 190. tribune; de
  tribune; gallery; platform
 191. triest
  sad
 192. triljoen
  trillion
 193. triomf; de
  triumph
 194. triomfantelijk
  triumphantly
 195. triomferen
  to triumph
 196. troep; de
  crowd; troop; mess; rubbish
 197. trommel; de
  drum; tin; canister
 198. trompet; de
  trumpet
 199. troon; de
  throne
 200. troost; de
  comfort; consolation
 201. troosten
  to comfort; console
 202. tros; de
  cluster; bunch
 203. trots; de
  pride
 204. trots
  proud
 205. trouw; de
  faithfulness; loyalty
 206. trouw
  faithful; loyal
 207. trouwboekje; het
  marriage certificate
 208. trouwdag; de
  wedding day
 209. trouwens
  for that matter; besides; BTW
 210. truc; de
  trick
 211. trui; de
  sweater
 212. tube; de
  tube
 213. tuig; het
  gear; rigging; scum
 214. tuin; de
  garden
 215. tulp; de
  tulip
 216. tussen
  between; among
 217. tweeklank; de
  dipthong
 218. tweeling; de
  twins
 219. twijfel
  doubt
 220. twijfelachtig
  doubtful; questionable
 221. twijfelen
  to doubt
 222. twist; de
  quarrel; dispute
 223. type; het
  type
 224. typemachine; de
  typewriter
 225. typen
  to type
 226. typisch
  typical
 227. typist(e); de
  typist (female)
Author
kniknik
ID
491
Card Set
t.txt
Description
Dutch vocab
Updated