Anatomi - riktningar

 1. medial (med.)
  åt mitten
 2. lateral (lat.)
  åt sidan
 3. kontralateral
  motsatt sida
 4. bilateral (bilat.)
  båda sidor
 5. dexter (dx.)
  åt höger
 6. sinister (sin.)
  åt vänster
 7. superior (sup.)
  övre (hela kroppen)
 8. inferior (inf.)
  nedre (hela kroppen)
 9. cranial (cran.)
  övre (inom bålen)
 10. caudal (caud.)
  nedre (inom bålen)
 11. anterior (ant.)
  främre (hela kroppen)
 12. posterior (post.)
  bakre (hela kroppen)
 13. ventral (vent.)
  främre (inom bålen)
 14. dorsal (dors.)
  bakre (inom bålen)
 15. proximalt (prox.)
  närmre mot bålen
 16. distalt (dist.)
  längre bort från bålen
 17. radialt
  tumsida (mot radius)
 18. ulnart
  lillfingersida (mot ulna)
Author
laiste
ID
48734
Card Set
Anatomi - riktningar
Description
riktningar
Updated