o.txt

 1. o.a
  onder andere among other things
 2. ober; de
  waiter
 3. ochtend; de
  morning
 4. oefening; de
  exercise; practice
 5. of
  or; if;whether
 6. officieel
  official
 7. officier; de
  officer
 8. officieus
  unofficial; semi-official
 9. ogenblik; het
  moment
 10. oksel; de
  armpit
 11. olie; de
  oil
 12. oli(e")n
  lubricate
 13. olifant; de
  elephant
 14. olijf; de
  olive
 15. o.m
  onder meer among other things
 16. om
  round; about; at; for
 17. oma; de
  nanna
 18. omdat
  because
 19. omdraaien
  to turn around
 20. omgaan
  to go round
 21. omgang; de
  intercourse; association
 22. omgangstaal; de
  everyday speech
 23. omgekeerd
  upside; down; reverse
 24. omgeving; de
  surroundings
 25. omhoog
  up(wards); aloft
 26. omkeren
  to turn (over)
 27. omstandigheid; de
  circumstance
 28. omstreeks
  about; around
 29. omstreken; de
  neighbourhood; environs
 30. omvallen
  to fall over
 31. omweg; de
  roundabout way
 32. onbekend
  unknown
 33. onbelangrijk
  unimportant
 34. onbeleefd
  impolite
 35. onbetaalbaar
  unaffordable; priceless
 36. onbewoond
  uninhabited
 37. onbewust
  unconsious; unaware
 38. ondanks
  in spite of
 39. onder
  under; beneath; amidst; among
 40. onderbreken
  to interrupt
 41. onderbroek; de
  underpants
 42. ondergaan
  to undergo
 43. ondergetekende; de
  the undersigned
 44. ondergoed; het
  underwear
 45. ondergronds; de
  underground
 46. onderjurk; de
  petticoat
 47. ondersteboven
  upside down
 48. onderwerp; het
  subject
 49. onderwerpen
  to subject; subdue
 50. onderwijs; het
  education; schooling
 51. onderwijzen
  to teach
 52. onderwijzer; de
  teacher
 53. onderzoeken
  to examine; investigate
 54. oneerlijk
  dishonest; unfair
 55. ongeduld; het
  impatience
 56. ongeduldig
  impatient
 57. ongehoorzaam
  disobedient
 58. ongekleed
  undressed
 59. ongelijk
  unequal
 60. ongelofelijk
  unbelievable
 61. ongeluk; het
  unhappiness; misfortune; accident
 62. ongelukkig
  unhappy; unlucky
 63. ongeschonden
  undamaged; intact
 64. ongeveer
  about; approximately
 65. ongevraagd
  unasked
 66. ongezellig
  unsociable
 67. ongezond
  unhealthy
 68. onmiddellijk
  immediate(ly)
 69. onmogelijk
  impossible
 70. onnatuurlijk
  unnatural
 71. onregelmatig
  irregular
 72. onroerend
  immovable
 73. onroerend goed
  real estate
 74. onschuld; de
  innocence
 75. onschuldig
  innocent
 76. ontbijt; het
  breakfast
 77. ontdekken
  to discover
 78. ontdekking; de
  discovery
 79. ontmoeten
  to meet
 80. ontroeren
  to move; affect
 81. ontroerend
  moving; touching
 82. ontrouw
  unfaithful
 83. ontrouw; de
  unfaithfulness
 84. ontslaan
  to dismiss; fire
 85. ontslag; het
  dismissal; resignation
 86. ontsnappen
  to escape
 87. ontstaan
  to arise; come into being
 88. ontstaan; het
  origin; genesis
 89. ontvangen
  to receive
 90. ontwaken
  to wake up
 91. ontwikkelen
  to develop; evolve
 92. ontwikkeling; de
  development
 93. ontwikkelingshulp; de
  development aid
 94. ontzettend
  terrible; appalling
 95. onverwacht
  unexpected(ly)
 96. onweer; het
  thunderstorm
 97. onweersbui; de
  thunder shower
 98. onweren
  to thunder
 99. onzeker
  uncertain
 100. onzin; de
  nonsense
 101. oog; het
  eye
 102. ooievaar; de
  stork
 103. ooit
  ever; at one time
 104. ook
  also; too; as well
 105. oom; de
  uncle
 106. oor; het
  ear
 107. oorbel; de
  earring
 108. oordeel; het
  judgement; verdict
 109. oordelen
  to judge
 110. oorlog; de
  war
 111. oorsprong; de
  origin
 112. oorspronkelijk
  originally
 113. oorverdovend
  deafening
 114. oorzaak; de
  cause
 115. oost
  east
 116. oosten; het
  east
 117. oostenwind; de
  east wind
 118. oosterling; de
  oriental
 119. op
  on; upon; up; at; finished
 120. opa; de
  granddad
 121. opbellen
  to ring up
 122. opbergen
  to store
 123. opblijven
  to stay up
 124. opdracht; de
  assignment; task
 125. opdragen
  to charge; commission
 126. opeens
  all at once; suddenly
 127. open
  open
 128. openbaar
  public
 129. openbaren
  to reveal; disclose
 130. openbaring; de
  revelation
 131. opendoen
  to open
 132. openen
  to open
 133. opener; de
  opener
 134. openlucht; de
  open air
 135. opera; de
  opera
 136. opeten
  to eat up
 137. opgaan
  to go up; run out
 138. opgang; de
  rise; success
 139. opgeven
  to give up
 140. opgewonden
  excited
 141. ophalen
  to draw up; shrug
 142. ophangen
  to hang up
 143. opheffen
  to lift; raise; abolish
 144. opheldering; de
  clarification
 145. ophouden
  to hold up; keep up
 146. opinie; de
  opinion
 147. opiniepeiling; de
  opinion poll
 148. opklaren
  to clear up
 149. opklaring; de
  bright period
 150. opkomen
  to come up; rise
 151. oplage; de
  impression; circulation
 152. opleiding; de
  education; training
 153. opletten
  to pay attention
 154. oplossen
  to dissolve; solve
 155. oplossing; de
  solution
 156. opluchten
  to relieve
 157. opluchting; de
  relief
 158. opmerken
  to notice; remark
 159. opmerking; de
  observation; remark
 160. opname; de
  recording
 161. opnemen
  to take up; pick up; record
 162. oppakken
  to pick up
 163. oppas; de
  babysitter
 164. oppassen
  to take care of
 165. oppompen
  to pump up
 166. oprecht
  sincere; upright
 167. oprechtheid; de
  sincerity; candour
 168. oprichten
  to set up; erect
 169. opruimen
  to clean
 170. opruiming; de
  clearance sale
 171. opschieten
  to hurry up
 172. opsnuiven
  to sniff up
 173. opstaan
  to get up; rise
 174. opstand; de
  rising; revolt
 175. opstappen
  to mount; get on
 176. opstijgen
  to rise; take off
 177. opvegen
  to sweep up
 178. opvoeden
  to educate; rear
 179. opvoeren
  to bring on the stage; perform
 180. opvoering; de
  performance
 181. opwinden
  to excite
 182. opzetten
  to set up; to turn on
 183. opzien
  to look up
 184. opzij
  aside
 185. opzoeken
  to lookup (dictionary)
 186. oranje
  orange; amber
 187. order; de
  order
 188. organisch
  organic
 189. orgel; het
  (music) organ
 190. origineel
  original
 191. orkaan; de
  hurricane
 192. orkest; het
  orchestra; band
 193. oud
  old
 194. oudbakken
  stale
 195. oudejaarsavond; de
  new year's eve
 196. ouder; de
  parent
 197. ouderdom; de
  old age
 198. ouderloos
  parentless; orphaned
 199. ouderwets
  old-fashioned
 200. oven; de
  oven
 201. over
  across; over; about; on
 202. overal
  everywhere
 203. overblijven
  to be left over; remain
 204. overdrijven
  to exaggerate
 205. overhemd; het
  shirt
 206. overig
  remaining
 207. overigens
  for the rest
 208. overleven
  to outlive
 209. overlijden
  to die
 210. overmorgen
  day after tomorrow
 211. overslaan
  to skip; pass over
 212. overstappen
  to step over; change (trains)
 213. oversteken
  to cross (over)
 214. overtreffen
  to surpass
 215. overtuigen
  to convince
 216. overtuiging; de
  conviction
 217. overweg; de
  level crossing
 218. overwerken
  to work overtime
 219. overwinnen
  to conquer
 220. overwinning; de
  victory
Author
kniknik
ID
487
Card Set
o.txt
Description
Dutch vocab
Updated