Verbs.csv

 1. Tagalog
  English
 2. sabihin
  meaning
 3. takdang aralin
  homework
 4. mga halimbawa
  examples/exercises
 5. Gamitin ang mga salita sa mga pangungusap.
  Use the words in sentences.
 6. isalin ang mga salita sa Tagalog.
  Translate the words to Tagalog.
 7. pahina
  page
 8. talasalitaan
  vocabulary
 9. pangumagang pagsusulit
  morning quiz
 10. pananalitang kasanayan
  language skills
 11. wasto o mali
  true or false
 12. salungguhitan ang tamang sagot.
  Underline the correct answer.
 13. Parasin ang mga tamang sagot (sa pangungusap) (kolumna A at kolumna B).
  Match column A to column B. Select the correct answers.
 14. Magpuno ng mga sagot sa mga blanko.
  Fill in the blanks
 15. Naisulat niyo naba ang inyong takdang aralin?
  Have you written your HW?
 16. Naintindihan ba ninyo ang liksyon?
  Did you undrestand the lesson?
 17. May tanong pa ba kayo?
  Do you have more questions?
 18. Sagutin ng wastong sagit ang mga tanong sa ilalim.
  Answer the questions below correctly.
 19. Isalin ang mga salita sa tagalog at gumawa ng halimbawang pangungusap sa bawit isa.
  Translate the words to Tagalog and use each word in a sentence.
 20. kilalanin
  identify
 21. magpuno
  fill in
 22. puwang
  blank
 23. sagot
  answer
 24. tanong
  question
 25. pumili
  choose
 26. tama
  correct
 27. wasto
  correct
 28. makinia
  listen
 29. sauluhin
  memorize
 30. kahulugan
  meaning
 31. pangmaramihan
  plural
 32. pnagisahan
  singular
 33. anyo
  form/figure
 34. patalong
  paragraph
 35. kabanata
  chapter
 36. ang sagot ko ay
  My answer is?
 37. pagaaralan natin ng
  We will study?
 38. kabanata
  chapter
 39. magpatuloy tayo.
  let's continue.
 40. pangalang diwa
  gerund
 41. buorin
  summarize
 42. kabanata
  chapter
 43. pagsasanay
  exercise
 44. halimbawa
  example
 45. Ano ang pangalan mo?
  What is your name?
 46. Ano po?
  "What did you say
 47. Ayaw ako.
  I don't like.
 48. Ayoko. (not used)
  I don't like.
 49. Aywan ko.
  I don't know.
 50. Bahala ka.
  It's up to you.
 51. Bahala na!
  Come what may.
 52. Dali ka!
  Hurry up!
 53. Di ko alam.
  I don't know.
 54. Ewan ko. (not used)
  I don't know.
 55. Gising na!
  Wake up!
 56. Hindi ako siguro.
  I am not sure.
 57. Hindi ko alam.
  I don't know.
 58. Hindi naman.
  Not so.
 59. Hintay ka! (not used)
  Wait a moment!
 60. Huwang na. Salumat.
  No more. Thank you.
 61. Kataka-taka!
  That's incredible!
 62. Kaunti lamang. (not used)
  Just a little.
 63. Kung misan.
  Once in a while.
 64. Kaunti lang.
  Just a little. / Just a moment.
 65. Mabuhay!
  Welcome! (lit: May you live long!)
 66. Mabuhay ang bagong kasal!
  May the newlyweds live long!
 67. Magaling!
  Outstanding! (lit: Skilled!)
 68. Magmadali ka!
  Hurry up!
 69. Maligayang bati (po)!
  Congratulations (sir/ma'am)!
 70. Mamaya na.
  For a while.
 71. Marahil.
  Maybe.
 72. Maraming salamat.
  Thank you very much.
 73. Nakayayamot!
  It is annoying!
 74. "Oo
  siguro ako."
 75. Saan kayo naktira?
  Where do you live?
 76. Saka na.
  Later.
 77. Sandali lamang.
  Just a moment.
 78. Sandali lang.
  Just a moment.
 79. Sayang!
  What a pity! What a loss!
 80. Sige na!
  Go on!
 81. Siguro.
  Maybe.
 82. Tahimik kayo.
  Be silent.
 83. Tama na.
  It's alright. It's enough.
 84. Tayo na.
  Let's go.
 85. Teka!
  Wait a moment!
 86. Totoo ba?
  Is it true?
 87. Totoo?
  Is it true?
 88. Tulog na.
  Go to sleep.
 89. paalam
  goodbye
 90. Hindi kita ma-intindihan.
  I don't understand you.
 91. Paki-dahan-dahan ka lang po.
  Please slow down.
 92. Hindi ko kayo ma-intindihan.
  I don't understand you.
 93. Mahal kita.
  I love you.
 94. Sarap nito.
  This is delicious/This feels good.
 95. Ayaw ko.
  I don't want./I don't like./I don't want to.
 96. Gusto ko 'to.
  I like this./I want this.
 97. "Ingat ka (
  ha?)."
 98. maligayang kaarawan
  happy birthday
 99. himalos
  to wash
 100. sipilyo
  to brush
 101. sukulay
  to comb hair
 102. sulat
  to write
 103. bihis
  to dress up/change clothes
 104. maghapuan
  to eat dinner
 105. magmiting
  to have a meeting
 106. alam
  to know
 107. Alam ko.
  I know.
 108. almusal
  breakfast
 109. Ano yan?
  What is that?
 110. araw-araw
  everyday
 111. ayokong
  don't want
 112. ayusin
  fix
 113. bago
  new
 114. bola
  ball
 115. dala
  to bring
 116. Ganoon?
  Is that so?
 117. giyera
  war
 118. gumamit
  use
 119. Halika.
  Let's go.
 120. hanap
  to look for
 121. Hindi pa.
  Not yet.
 122. hindi seguro
  not really
 123. iligpit
  dispose
 124. isyu
  issues
 125. Iyan sa harap
  In front of?
 126. kailangan
  needed
 127. kainin
  food
 128. klaro
  clearly
 129. kumain
  eat
 130. kung sino man
  whoever
 131. lahat
  all
 132. luman
  used
 133. magatiyaga
  to endure/be patient
 134. maglaro
  to play
 135. magsasauli
  return
 136. mahal
  dear one/love
 137. ma-ituwid
  correct
 138. mangyayari
  happen
 139. matatagal
  long time
 140. medyo
  maybe
 141. nahirapan
  difficult
 142. naintindihan
  understand
 143. namatay
  died
 144. napilay
  lame
 145. pa
  still
 146. pag-aaralan
  study
 147. paglakad
  for walking
 148. paglista
  list
 149. pero
  but
 150. pugad ng ibon
  bird cage
 151. pupunta
  going
 152. Sasamahin kita.
  I'll come with you.
 153. susunod
  follow
 154. Tama kayong dalawa.
  You two are correct.
 155. umpisa
  start
 156. yata
  think
 157. gitna
  center
 158. Mawalang-galang po.
  excuse me (to gain attention)
 159. Pakiraan po.
  excuse me (Can I pass?)
 160. Pansitabi po.
  excuse me (warning)
 161. Patawad (rin) po.
  excuse me (cause injury)
 162. Paumanhim po.
  excuse me (bump into)
 163. Ikinagagalak kong makilala kayo.
  I am pleased to meet you.
 164. May sakit ako
  I don't feel good.
 165. Maysaya ako.
  I am happy.
 166. Nagagalak din akong makilala kayo.
  I am pleased to be introduced to you.
 167. Nalulungkot ako.
  I'm sad.
 168. Saan ka/kayo nanggagling?
  Where have you been?
 169. Saan ka/kayo pupunta?
  Where are you going?
 170. Diyan lamang (po).
  Just nearby.
 171. Hanggang sa muli.
  Until next time.
 172. Paalam na!
  Goodbye for now!
 173. Hanggang bukus.
  See you tomorrow
 174. "O
  sige ha?"
 175. ababa
  down
 176. alpombra
  rug
 177. baso
  glass
 178. bentilador
  fan / A/C
 179. damit
  clothes
 180. hurno
  oven
 181. itaas
  up
 182. kama
  bed
 183. kulan
  pots and pans
 184. kurtina
  curtin
 185. kusilyo
  knife
 186. kutsara
  spoon
 187. kutsarita
  tea spoon
 188. lababo
  sink
 189. lampara
  lamp
 190. mesa
  table
 191. plate
  dish / plate
 192. platito
  little plate / dish
 193. plorera
  vase
 194. pugon
  stove
 195. retrato
  picture
 196. sopa
  sofa
 197. tabing
  screen
 198. tacador
  cabinet
 199. tapahan
  oven
 200. tasa
  cups
 201. tayagan
  bowl
 202. tinedar
  fork
 203. tindera
  assistant (female)
 204. itong tee-shirt
  this T-shirt
 205. na bilini ko ito
  I bought this here
 206. tulong?
  (need) help?
 207. maliit sa akin
  small for me
 208. lang ito
  this is only
 209. ganoon po ba
  is that so
 210. sa palagay ko
  in my opinion
 211. sumunod po kayo sa akin
  please follow me
 212. ninyo kinuha iyan
  you got that
 213. sa lugar na ito
  here in this place
 214. pumili po kayo
  please choose
 215. ng size ninyo
  your size
 216. papalitan namin iyan
  we will replace that
 217. nasa parke
  in the park
 218. ang asawa niyang
  her husband
 219. marami
  many/plenty
 220. dahil sa
  because
 221. kasama nila
  accompanied by
 222. pulang handbag
  red handbag
 223. hindi sa akin
  not mine
 224. yata
  I think
 225. itong itim
  this black (one)
 226. ang mga panyolito
  the handkerchiefs
 227. mga pamaypay
  fans
 228. budado(ng)
  embroidered
 229. sa kapitbahay natin
  our neighborhood
 230. bibili ako ng
  I'll but/I'm going to buy
 231. isang dosena(ng)
  one dozen
 232. tama
  that's right
 233. mga ka-opisina ko
  my officemates
 234. kanino pa
  whose else
 235. 'di sa akin
  of course its mine
 236. pisara
  blackboard
 237. alimango
  crab
 238. palaruan
  playground
 239. tindahan ng laruan
  toy store
 240. sigurado ka ba?
  are you sure?
 241. palabiro
  a jokester
 242. tayo-tayo
  just us (excludes all others)
 243. sila-sila
  just them
 244. maasim ang mukha
  sour face/face of disapproval
 245. daw
  apparently
 246. umiyak
  to cry
 247. tula
  poem
 248. simula
  beginning
 249. manananhi
  sewing
 250. ang mananahi
  seamstress
 251. kaarawan
  birthday party
 252. naglalaro
  play
 253. maliligo
  bathe
 254. sisimba
  will go to church
 255. bituin
  stars
 256. lumulubog
  sunset
 257. sumisikat
  sunrise
 258. pala
  spade
 259. balde
  bucket
 260. tuwalya
  towel
 261. azul
  blue
 262. berde
  green
 263. dilaw
  yellow
 264. kulay-ginto
  gold
 265. kulay-abo
  grey
 266. kayumanggi
  brown
 267. kulay-ube
  purple
 268. luto
  dark tone
 269. maitim
  black
 270. maputi
  whitish
 271. mga kulay
  colors
 272. mura
  light tone
 273. murado
  purple
 274. kulay dalandan
  orange
 275. kulay-pilak
  silver
 276. pula
  red
 277. puti
  white
 278. bahaghari
  rainbow
 279. kanino
  whose?
 280. araw
  day
 281. gabi
  evening
 282. hapon
  afternoon
 283. lubog ng awar
  sunset
 284. madaling
  dawn
 285. madaling-araw
  dawn
 286. pagabi
  sunset
 287. tanghali
  noontime
 288. umaga
  morning
 289. ngayon
  today
 290. kahapon
  yesterday
 291. bukas
  tomorrow
 292. kamakalawa
  the day before yesterday
 293. samakalawa
  the day after tomorrow
 294. ngayon linggo
  this week
 295. isang linggo
  next week
 296. noong isang linggo
  last week
 297. ngayong umaga
  this morning
 298. ngayong hapon
  this afternoon
 299. mamayang gabi
  tonight
 300. kahapon nang hapon
  yesterday afternoon
 301. buklas nang umaga
  tomorrow morning
 302. bukas nang hapon
  tomorrow afternoon
 303. bukas nang tanghali
  tomorrow night
 304. mamaya
  later
 305. linggo-linggo
  every week
 306. tuwig Linggo
  every Sunday
 307. paliparan
  airport
 308. sasakyan
  transportation
 309. bangka
  row boat
 310. bapor
  ferry
 311. barko
  steam ship
 312. bisekleta
  bicycle
 313. dagat
  sea
 314. diyep
  Jeepny
 315. eroplano
  plane
 316. eroplanong dagat
  seaplane
 317. hangin
  air / wind
 318. kalesa
  horse drawn carrage
 319. lupa
  land
 320. motosuklo
  motorcycle
 321. trak
  6x6 truck; semi
 322. magupit
  haircut
 323. gusto ko(ng)
  I want/like
 324. magalang
  respectful
 325. magpahinga
  take a rest
 326. magpagupit
  have a haircut
 327. ang ibig ninyo?
  what you want?
 328. ngayon(g) alas dos
  today at 2 o'clock
 329. puwede ba
  is it possible
 330. titingnan ko
  let me see
 331. aba
  oh!/say!
 332. may bakante
  has/have a vacancy
 333. ayaw ko
  I don't like
 334. mas maaga
  earlier
 335. ano pong gupit
  "what kind of haircut
 336. sa tabi
  on/at the sides
 337. hindi masyadon(g)
  not very
 338. ibig po ba ninyo
  do you want sir
 339. hanggang taas
  reaching the top/halfway
 340. puwede na
  will suffice
 341. gusto ko rin
  I'd also like/want
 342. hindi ko gusto
  I don't like/want
 343. nais po ba ninyo
  "do you want
 344. medyo
  slightly/a little
 345. sa tuktok
  at the top
 346. huhugasan ko lang
  I'll just wash
 347. ang iyong buhok
  your hair
 348. konting masahe
  a little massage
 349. pa
  also/more
 350. gagawin
  to do
 351. klaseng
  type/classification
 352. tulong
  help
 353. sine
  cinema/movies
 354. yata
  maybe
 355. maiklig buhok
  short hair
 356. ang buhok ninyo
  your hair
 357. ang mahaba
  the long one
 358. gawin ko
  I'd do
 359. maari po
  is it possible (formal)
 360. bagay ba sa akin
  does it suit me?
 361. ang maikli gupit
  the short haircut
 362. babagay po sa inyo
  it will suit you (formal)
 363. mas bagay
  suits better
 364. huhugasan ko muna
  I will wash first
 365. maganda sa inyo
  beautiful/nice on you
 366. magpakulot
  to have a perm
 367. putulin/gutulin
  to have a cut
 368. putulan/gutulan
  to give a haircut
 369. i-set
  to set hair
 370. gunting
  scissors
 371. tuwid na buhok
  straight hair
 372. minamanikyur
  maincure
 373. pinipedykyur
  pedicure
 374. salikuran
  in the back
 375. kulot
  curly hair
 376. tagiliran
  on the sides
 377. hulilian
  at the back
 378. matigas ang ulo
  hard-headed/stubborn
 379. hindi yata puwede
  I don't think I's possible/I an't do it
 380. pagbutihin mo
  make it good/gambate
 381. lakad-takbo
  walk-run/speed walking
 382. mabilis pa sa alas-singko
  faster than 5:00; leave work eary
 383. matanda
  old
 384. mahaba
  long
 385. maikli
  short
 386. makapal
  thick
 387. halo-halo
  mix-mix; fruit cocktail/parfay dessert
 388. raw/daw
  "apparently
 389. katulong
  helper
 390. kailangan
  "(internal desire) need(s) to
 391. dapat
  "(external requirement) should
 392. maari
  "can
 393. puwede
  "can
 394. gusto
  "(common) like(s) to
 395. ibig
  "(writen/formal) likes(s) to
 396. nais
  "(rare) likes(s) to
 397. ayaw
  "do(es)n't like to
 398. bukas
  tomorrow
 399. makalawa
  next day
 400. mamaya
  later on
 401. kanina
  a while ago
 402. gusto po ba ninyo
  do/would you like
 403. magsukat pa
  try some more
 404. na iba
  other ones
 405. may palda at blusa
  we have skirts and blouses
 406. kung ayaw ninyo
  if you don't like
 407. diresto
  straight (as a full dress)
 408. ibang kulay rin
  other colors also
 409. bibili ako
  I will buy
 410. isinukat
  tried it on
 411. medyo masikip
  slightly small
 412. ng bandana
  a scarf
 413. pero maluwang
  but loose
 414. pumili pa
  choose some more
 415. may bulaklak
  with flowers
 416. napakaganda
  so pretty
 417. kung tama
  if right
 418. ang sukat
  the size
 419. nasa kabila(ng) departamento
  in the other part of department store
 420. akyat (root)
  to climb/bring/take-up
 421. asa (root)
  rely upon
 422. inom (root)
  to drink
 423. iyak (root)
  to cry
 424. uwi (root)
  to go home
 425. utang (root)
  to borrow money
 426. basa (root)
  to read
 427. ang sulat ko
  my measurement
 428. bumili
  bought
 429. telang pambistida
  dress material
 430. haba
  length
 431. pulgada
  inches
 432. paikliin
  be shortened
 433. ayonko(ng)
  don't like
 434. sukat ng dibdib
  bust line
 435. kailan
  when
 436. magpatahi
  to have clothes made
 437. baywang
  waistline
 438. manggas
  sleeves
 439. makuha
  to get/collect
 440. tumayo
  to stand
 441. huwang
  don't
 442. medida
  tape measure
 443. sinulid
  thread
 444. karayom
  needle
 445. iklian
  to make short
 446. habaan
  to make long
 447. lakihan
  to make big
 448. liitan
  to make small
 449. palitan
  to change
 450. terno
  go together
 451. itupi
  to fold
 452. kalsahan
  to lower a hemline
 453. hardin
  garden
 454. takbo
  running
 455. noong isang linggo
  last week
 456. kahit
  even though
 457. gumabi
  to become night
 458. kung ganoon
  if that's the case
 459. mahirap
  difficult
 460. kapag
  if/when
 461. kaagad
  immediately
 462. dumidilim
  becoming dark
 463. dito muna
  here (for the moment)
 464. gumanda
  to become fine
 465. sang-ayong sa
  according to
 466. bubuti
  to become better
 467. bago
  before
 468. mamaya
  later
 469. magmeryenda
  snack
 470. sastre
  tailor
 471. tela
  cloth
 472. salamin samata
  eye glasses
 473. gulo
  trouble
 474. mahirap kasi dito
  the problem here is?
 475. hilagang Luzon
  northern Luzon
 476. ilista sa tubig
  list in water/conveniently forgotten
 477. di-mahulugang karayom
  drop a needle/crowded area
 478. sisikat din ang araw
  the sun will also rise/silver lining
 479. insukat mo nga
  why don't you try it on?
 480. ingay
  noise
 481. kapuluan
  island
 482. babala
  expected
 483. hina
  to slow
 484. ihanda
  prepare/have ready
 485. babala
  expected/forecasted
 486. magbabago
  will change
 487. masakip
  tight
 488. (ma)laki
  big
 489. (ma)ganda
  pretty
 490. (ma)liit
  small
 491. (ma)sarap
  delicious
 492. (ma)layo
  far
 493. (ma)buti
  good
 494. (ma)linis
  clean
 495. (ma)sama
  bad
 496. kasi
  because
 497. lagi
  always
 498. kung
  if/when
 499. kahit na
  even though
 500. sapagka't
  because
 501. samantala
  however
 502. na naman
  again
 503. alis (root)
  to leave
 504. bili (root)
  to buy
 505. kain (root)
  to eat
 506. kuha (root)
  to get
 507. gawa (root)
  to make
 508. hiram (root)
  to borrow
 509. lakad (root)
  to walk
 510. sukatan
  to measure
 511. magbabasa
  will read
 512. bukas
  to open
 513. pasok (root)
  to go into (ie: bldg)
 514. sama (root)
  to accompany/take someone
 515. dilim
  to darken
 516. simba
  to go to church
 517. bura (root)
  to erase
 518. gamit (root)
  to use
 519. gamot (root)
  to cure
 520. hingi (root)
  to ask
 521. kopya (root)
  to copy
 522. lapit (root)
  to approach
 523. langoy (root)
  to swim
 524. lakas (root)
  to be strong
 525. kilos (root)
  to move/to act on it
 526. bilang (root)
  to count
 527. umulan
  to rain/rained
 528. sumasama
  becoming/getting worse
 529. ang panahon
  the weather
 530. babagyo
  there will be a typhoon
 531. ang langit
  the sky
 532. humangin
  was windy
 533. umuulan
  raining
 534. sumisikat
  shining
 535. ang araw
  the sun
 536. babaha
  will flood
 537. labas
  outside
 538. baha
  flood
 539. araw
  sun
 540. ulan
  rain
 541. kidlat
  lightning
 542. kulog
  thunder
 543. sikat
  shine
 544. lubog
  "set (sun
 545. bagyo
  typhoon
 546. hangin
  wind
 547. ambon
  drizzle
 548. lindol
  earthquake
 549. makulimlim
  cloudy
 550. maaaring umulan
  it might rain
 551. mainit ang araw
  plenty of sunshine
 552. mamayang gabi
  tonight
 553. bahag-hari
  king's loin cloth/rainbow
 554. simoy ng hangin
  breeze
 555. salabas
  outside
 556. ulap
  clouds
 557. ambun
  rain shower
 558. ulan
  downpour (rain)
 559. kung puwede sana
  if possible
 560. dating
  arrival
 561. papunta sa
  going to
 562. ang biyahe
  the trip
 563. sa araw
  during the day
 564. nang umaga
  in the morning
 565. nang hapon
  in the afternoon
 566. paaralan
  school
 567. balikan
  return
 568. nang maaga
  early
 569. upang
  in order to/so that
 570. eto po
  here sir
 571. maligaya(ng)
  happy
 572. paglalakbay
  trip
 573. pasahero
  passenger
 574. pang-isa
  single
 575. sukli
  change
 576. upuan
  seat
 577. siksikan
  packed to capacity
 578. mama
  used to get a driver's attention
 579. barya
  change
 580. simula
  start
 581. kumperensiya
  conference
 582. pupunta
  going
 583. ang dating
  arrival
 584. galing sa
  from
 585. mga lugar
  places
 586. ikatalon(g)
  third
 587. lahat-lahat
  altogether
 588. tapos
  afterwards/then
 589. ika- (number)
  "cardinal number (ie: 1st
 590. kaarawan
  birthday
 591. darating
  will arrive
 592. nang gabi
  at night
 593. kubeta
  toilet
 594. paliguan
  shower/bathroom
 595. para
  so that/in order that
 596. paalis
  leaving
 597. balikan
  return
 598. mag _________ muna tayo
  Why don't we have a _______?
 599. meryenda
  snack
 600. sa ibang araw na
  in other days/some other day or next time
 601. medyo tagilid
  somewhat tilted/not in one's favor
 602. may panahon ka ba?
  Do you have time?; Are you available?
 603. alahas
  jewelery
 604. pulong
  meeting
 605. awitin
  song
 606. kanina
  a while ago
 607. sinasabi
  indicated
 608. na raw
  apparently
 609. saranggola
  kite
 610. Bakit?
  Why?
 611. marunong
  intellegent/knows how to
 612. mabagal
  slow
 613. luma
  old
 614. tulog (root)
  to sleep
 615. Biyernes
  Friday
 616. Huwebes
  Thursday
 617. kahapon
  yesterday
 618. Linggo
  Sunday
 619. Lunes
  Monday
 620. Martes
  Tuesday
 621. Miyerkules
  Wednesday
 622. ngayon
  "now
 623. Sabado
  Saturday
 624. Abril
  April
 625. Agosto
  August
 626. Disyembre
  December
 627. Enero
  January
 628. Hulyo
  July
 629. Hunyo
  June
 630. Marso
  March
 631. Mayo
  May
 632. Nobyembre
  November
 633. Oktubre
  October
 634. Pebrero
  February
 635. Setyembre
  September
 636. pala
  so
 637. sahig
  floor
 638. ilan(g)
  how many
 639. alin
  which one
 640. petsa
  date
 641. madaling-araw
  dawn
 642. hihinto
  will stop
 643. aalis
  will go
 644. sasakay
  will board
 645. bababa
  will get off/alight
 646. parahin
  to stop (a public vehicle)
 647. umangkas
  to get a lift
 648. bibisita
  to visit
 649. babalik
  will return
 650. managalog
  to speak Tagalog
 651. sigaw (root)
  to shout
 652. sayaw (root)
  to dance
 653. salubong (root)
  to meet
 654. sanggi (root)
  to touch lightly in passing
 655. tangap (root)
  to receive
 656. tanggi (root)
  to refuse
 657. yakap (root)
  to embrace
 658. togtog (root)
  "to play (ie: CD
 659. upo (root)
  to sit
 660. takbo (root)
  to run
 661. kanta (root)
  to sing
 662. sulat
  to write
 663. maligo
  to have a bath
 664. matulog
  to sleep
 665. maupo
  to sit down
 666. makinig
  to listen
 667. mahiga
  to lie down
 668. magbihaye
  to travel
 669. maghintay
  to wait
 670. mag-almusal
  to have breakfast
 671. maglaba
  to wash clothes
 672. magbihis
  change clothes
 673. magdasal
  pray
 674. mag-ayos
  arrange
 675. mag-alis
  to remove or to go
 676. mag-abang
  to wait for someone
 677. mag-aral
  to study
 678. magbantay
  to guard
 679. magbigay
  to give
 680. magbintang
  to accuse
 681. maghain
  to serve food
 682. maghugas
  to wash
 683. maglakad
  to walk
 684. maglaro
  to play
 685. maglinis
  to clean
 686. magluto
  to cook
 687. magmama
  to inherit
 688. magmasid
  to watch
 689. magdadagdag
  will add
 690. magdala
  to bring
 691. magsalita
  to speak/talk
 692. makatawag
  to be able to call
 693. makapagbanat
  to be able to stretch
 694. may-ari
  owner
 695. sa palangay mo
  in your opinion
 696. mandurokot
  pickpockets
 697. oo nga
  I agree
 698. kaya muna tayo
  why don't we first
 699. tapos
  then
 700. kung saan
  where
 701. bawa't oras
  each hour
 702. pa (ng)
  still
 703. laot
  sea
 704. paarkilahan
  a place to hire a boat
 705. pagbalik
  when you return
 706. bukid
  farm
 707. binyag
  baptism
 708. palabas
  show/performance
 709. pasko
  Christmas
 710. tuloy
  as a result
 711. nakita ba ninyo
  did you see
 712. namamangka
  boating
 713. nasiyahan
  was pleased
 714. kung bakit
  why
 715. nagtataka
  wondering
 716. tabing-dagot
  beach
 717. pagdating
  arrival
 718. panghapunan
  for supper
 719. sa madaling salita
  quick words/to cut a long story short
 720. pagka-alis na pagka-alis
  upon leaving x2/after leaving
 721. mangyari pa
  happenign still/of course
 722. masarap maligo
  nice to take a bath
 723. lipas na sa moda
  past the fashion/out of fashion
 724. paligid
  surrounding area
 725. pagkatapos
  after
 726. parang
  it looks like
 727. salid akltan
  library
 728. tahimik
  quiet
 729. hilaw
  ripe
 730. Tena.
  Let's go.
 731. gising (root)
  awake
 732. mag-anak
  family
 733. umarkila ng bangka
  to hire a boat
 734. sumama
  to come/go with
 735. ngumiti
  smiled
 736. arkila (root)
  to hire
 737. dumukot
  to put a hand in a pocket
 738. sumugat
  to wound
 739. tumaga
  to cut
 740. magwalis
  to sweep
 741. pumitas
  to pick
 742. tumahi
  to sew
 743. tumakot
  to frighten
 744. dumikit
  to get stuck to
 745. sumuyo
  to curry favor with
 746. umibig
  to love
 747. pumasyal
  to pay a visit/drop by
 748. mamaya
  to surprise
 749. maluluto
  able to be cooked
 750. magtanong
  to enquire (infinitive)
 751. magbabayad
  will pay
 752. naka-arikila
  was able to hire
 753. nakapamangka
  was able to go boating
 754. nakapamasyal
  managed to take a stroll
 755. nakakakita
  happened to see
 756. nakakapangingisda
  are able/mange to catch
 757. makahuli
  was able to catch
 758. makabalik
  be able to return
 759. mamangka
  to go boating (future)
 760. mamasyal
  to stroll (future)
 761. mangingisda
  will go fishing
 762. manganak
  to give birth
 763. mangagaw
  to go grabbing
 764. mang-alok
  to offer
 765. mamili
  to go shopping
 766. mangain
  to devour
 767. mandukot
  to go pickpocketing
 768. manugat
  to deliberating wound
 769. managa
  to slash with intent to hurt
 770. mangwalis
  to hit with a broom
 771. manguha
  to gather
 772. manahi
  to sew many things
 773. manakot
  to frighten a number of people
 774. manikit
  to get thoroughly stuck to
 775. manuyo
  to curry favor with
 776. mangibig
  to court/date
 777. mamasyal
  to take a stroll/walk
 778. mamamalansta
  will iron
 779. nangisda
  went fishing
 780. nahuli
  caught
 781. nakikita
  to see (present)
 782. talaga
  really
 783. karangalan
  honored
 784. be made
  be made
 785. ang pari
  the priest
 786. aming anak
  our child
 787. gaganapin
  was held
 788. pagatapos
  afterward
 789. anu-ano
  what are
 790. hihintanyin
  will wait for
 791. madali lang
  just easy
 792. tatayo
  will stand
 793. habang
  while
 794. nagseseremonya
  officiating
 795. ganoon
  like that
 796. salu-salo
  party
 797. tumawag
  call (on a telephone)
 798. itatanong
  something to ask
 799. paanyaya
  invitation
 800. magiging
  become
 801. kukunan
  will take
 802. retrato
  picture
 803. aking
  inaanak
 804. sumama
  to join
 805. kunan
  to take
 806. sangol
  baby
 807. eto pala
  so here is
 808. isama
  to include
 809. isa ka sa mga
  you're one of the?
 810. bago(ng) binyag
  new baptism
 811. tinanong
  was asked
 812. puwede ako
  I'm available
 813. tinanggap
  accepted
 814. bestida
  dress
 815. kunan mo ako
  Take my picture!
 816. Ikaw ang masusunod
  You're the boss!
 817. dahan-dahan ang pagsasalita
  Could you speak slowly?
 818. anuman ang mangyari
  Come what may?
 819. tumingin-tingin
  to have a look around
 820. aking inaanak
  my godchild
 821. sibuyas
  onions
 822. kamatis
  tomatoes
 823. po
 824. ba
 825. kaya
  I wonder...
 826. balat
  skin
 827. tapos (root)
  to finish
 828. ibig (root)
  to love
 829. tadtad (root)
  to chop
 830. panhik (root)
  to go up
 831. pukol (root)
  to throw something at
 832. salpok (root)
  to strike against
 833. sampal (root)
  to slap one's face
 834. saing (root)
  to cook rice
 835. laga (root)
  to boil
 836. prito (root)
  to deep fry
 837. sangag (root)
  to fry (not a lot of oil)
 838. putol (root)
  to cut
 839. hiwa (root)
  to slice
 840. kuskos (root)
  to scrub
 841. ayos (root)
  to arrange/tidy up
 842. gulat (root)
  to surprise
 843. takot (root)
  to scare
 844. hiya (root)
  to embarrass
 845. gutom (root)
  to make hungary
 846. bigo (root)
  to disappoint
 847. lagnat (root)
  to have a fever
 848. sipon (root)
  to have a cold
 849. anay (root)
  to be infested with termites
 850. langgam (root)
  to be infested with ants
 851. lamok (root)
  to be swarmed by mospuitoes
 852. surot (root)
  to be infested by bedbugs
 853. bago (root)
  to change
 854. linisin
  to clean
 855. inumin
  to drink
 856. bilhin
  ro buy
 857. kainin
  to eat
 858. sirain
  to destroy
 859. sipunin
  to have a cold
 860. gulatin
  to surprise
 861. lulutin
  to cook
 862. lagnatin
  to have a fever
 863. kunin
  to get
 864. biruin
  to tease/joke
 865. kilalanin
  to know
 866. sabihin
  to tell
 867. ipakihulog mo
  could you please mail for me
 868. tuloy
  as well
 869. pakilagay
  please put
 870. ang bahala
  will look after
 871. pinapagad ka
  tiring you
 872. tinulungan
  helped
 873. bagay
  thing
 874. utang na loob
  debt of graditude
 875. bale wala
  means nothing
 876. kalimutan
  forget
 877. maaabot
  won't be able to reach
 878. kung hindi
  had not been
 879. pag-alaasa
  concern
 880. ganiyan
  like that
 881. ikumusta mo ako
  say hello for me
 882. ipagpaumanhin po ninyo
  please bear with/excuse me
 883. unti-untiin
  little-by-little
 884. labang sa bata
  against the law
 885. pagdating na pagdating
  immediately upon arrival
 886. simba (root)
  go to church
 887. nagyari
  happened
 888. pook
  place
 889. sa kabila
  across
 890. katulad
  similar to
 891. bigay (root)
  to give
 892. lagay (root)
  to put
 893. tapon (root)
  to throw
 894. tago (root)
  to put in a safe place
 895. tabi (root)
  to keep aside
 896. bagsak (root)
  to drop with force
 897. taas (root)
  to take up/raise
 898. sabit (root)
  to hang on a hook
 899. sampay (root)
  to hang on a line
 900. tulak (root)
  to push
 901. sukat (root)
  to try something on
 902. sara (root)
  to close
 903. labas (root)
  to go outside
 904. pasa (root)
  to pass
 905. tahi (root)
  to sew
 906. sakay (root)
  to board
 907. dalo (root)
  to attend
 908. halik (root)
  to kiss
 909. balita (root)
  to send/give news
 910. alok (root)
  to offer
 911. uwi (root)
  to go home
 912. hatid (root)
  to take
 913. pumirma (root)
  to sign
 914. sigaw (root)
  to shout
 915. katok (root)
  to knock
 916. ihuhulog
  will post
 917. mag-isip
  to worry
 918. kasalan
  wedding
 919. kay ganda
  how beautiful
 920. damit-pangkasal
  wedding dress
 921. modista
  dressmaker
 922. narito na
  here now
 923. mga ninong at ninang
  witnesses
 924. mga abbay sa kasal
  wedding assisatnts
 925. tagapagdala ng singsing
  ring bearer
 926. tinulungan ako
  helped me
 927. maghanda
  to prepare
 928. para sa araw ng kasal ko
  for my wedding day
 929. matatapos na gawain
  jobs will be finished
 930. ang gagawa
  will do
 931. naayos
  managed to arrive
 932. tungkol sa
  about
 933. retratista
  photographer
 934. inayos
  fixed/arranged
 935. pulot-gata
  honeymoon
 936. naiisap
  able to think about
 937. inasikaso
  dealth with
 938. sandali lang
  wait a moment
 939. napagod
  got tired
 940. pagsayaw
  dancing
 941. subali't
  but
 942. bagong-kasal
  newlywed
 943. paglabas
  upon leaving
 944. tumugtog
  played (musical instrument)
 945. banda
  band
 946. inihanda
  prepared
 947. tumulong
  helped
 948. abay
  bridesmaid
 949. handaan
  banquet
 950. laging
  always
 951. buwan
  month
 952. bago
  before
 953. sumayaw
  dancers
 954. premyo
  prize
 955. paghahain
  offering
 956. pagsisilbi
  serving
 957. panauhin
  guests
 958. tuwang-tuwa
  happy
 959. sinabugan
  sprinkled with/showered with
 960. marunong
  know
 961. kumuha
  took
 962. magpaalam
  said goodbye
 963. nagbigay
  gave
 964. tagapagluto
  cook
 965. sasakyan
  "cars
 966. nagluluto
  cooking
 967. inanyayahan
  invited
 968. dulang
  table
 969. binbingka
  rice cakes
 970. sana
  I hope
 971. nagustuhan
  liked
 972. ikinasal
  was married
 973. kinakabitan
  being attached
 974. napansin
  noticed
 975. nagmamano
  kissing the hand
 976. bumubulong
  whispering
 977. matatanda
  the old ones
 978. nakabalot
  wrapped
 979. kandalasan
  often times
 980. puhunan
  capital/starting money
 981. nag-uunahan
  betaing each other
 982. kasabihan
  saying
 983. Saan ang punta mo?
  When are you going?
 984. diyan lang
  just there?
 985. walang nang oras
  we've run out of time
 986. maghintayan tayo
  let's wait for one another
 987. nag-uurong-sulong
  cannot make-up one's mind
 988. talumpati
  speech
 989. binanggit
  mentioned
 990. dahilan
  reason
 991. dumi (root)
  to soil
 992. awit (root)
  to sing
 993. ayos (root)
  to arrange
 994. asa (root)
  to rely upon
 995. alalay (root)
  to assist/guide
 996. bihis (root)
  to clothe/dress
 997. damit (root)
  to clothe/dress
 998. dami (root)
  to make many
 999. ganda (root)
  to beautify
 1000. haba (root)
  to lengthen
 1001. sunod (root)
  to follow
 1002. tulad (root)
  to copy/imitate
 1003. punta (root)
  to go to
 1004. pinta (root)
  to paint
 1005. pista(ng)
  fiesta/feast day
 1006. napakarami(ng)
  so many
 1007. dekorasyon(g)
  decoration
 1008. palawit
  bunting
 1009. sarisari(ng)
  various
 1010. talagang makulay
  really colorful
 1011. buong lugar
  whole place
 1012. kawayan
  bamboo
 1013. pagsungkit
  hooking with a pole
 1014. paputok
  fireworks
 1015. mamayang gabi
  tonight
 1016. kapag
  when/during
 1017. nagkoronasyon
  crowned
 1018. nagpunta
  went
 1019. kabayanan
  town
 1020. puwesto
  stalls
 1021. karamihan
  many of
 1022. tinda(ng) damit
  clothes for sale
 1023. ililigid
  will be driven around
 1024. sang-ayon
  according to
 1025. reyna
  queen
 1026. nanalo
  won
 1027. tsubibo
  ferris wheel
 1028. labanan
  contest
 1029. palaro
  games
 1030. katulad ng
  like
 1031. pagsakay
  riding
 1032. sako
  sack
 1033. murang niyog
  young coconut
 1034. manood
  watch
 1035. karosa
  procession cart
 1036. mga abay
  consorts
 1037. kumbidado
  invited
 1038. naghanda
  prepared food
 1039. pagtawa
  laughter
 1040. paglayo
  going away
 1041. paglapit
  coming nearer
 1042. kahinaan
  weakness
 1043. kabaitan
  kindness
 1044. karapatan
  right
 1045. karunungan
  knowledge
 1046. kasuotan
  costume
 1047. iba pa
  etc.
 1048. gamit
  things
 1049. tula
  poem
 1050. kilala
  to know
 1051. barkada
  gang
 1052. gabi na
  already quite late
 1053. kasinungalingan
  lies
 1054. katindihan
  intensity
 1055. kalimian
  frequency
 1056. kalalakihan
  manfolk
 1057. kababaihan
  womanfolk
 1058. kataungan
  personality
 1059. katarungan
  justice
 1060. kakayahan
  ability
 1061. kaligayahan
  happiness
 1062. pagsama
  joining
 1063. kaayusan
  order/arangement
 1064. kasamaan
  badness
 1065. pagngiti
  smiling
 1066. kasabihan
  saying
 1067. kasuduan
  agreement
 1068. kasalanan
  fault
 1069. pagsulat
  writings
 1070. pagtalima
  working hard/struggle
 1071. pagpasok
  getting inside
 1072. gagastusin
  will be spent
 1073. bigla(ng)
  suddenly
 1074. kahit saan
  anywhere
 1075. tumingin
  look
 1076. totoo
  true
 1077. ganoon nga
  really like that
 1078. nag-iipon ng pera
  saving money
 1079. sa loob ng
  in(side)
 1080. magpapagod
  to become tired
 1081. minsanan
  in one go
 1082. mawawala
  will disappear
 1083. ang inipon
  the savings
 1084. kaugalian
  custom
 1085. naubos
  finished
 1086. kung minsan
  sometime
 1087. nangungutang
  borrow money
 1088. ganito
  like this
 1089. ang paghawak
  how to hold
 1090. renda
  rens
 1091. baka
  might
 1092. suwagin
  gore (bull)
 1093. higit
  more
 1094. sa unan beses
  for a first time
 1095. hawakan
  hold
 1096. karanasan
  experience
 1097. sabsaban
  stable
 1098. kaya pala
  no wonder
 1099. madali(ng)
  easily
 1100. matuto
  to learn
 1101. nang maluwag
  loosely
 1102. medyo
  sort of
 1103. kung gusto mo(ng)
  if you like
 1104. lumakad
  to walk/move
 1105. kausapin
  talk to
 1106. uulitin
  will repeat
 1107. magaling
  good at/clever
 1108. kunan
  take
 1109. teka
  just a moment
 1110. kukuhin
  will get/fetch
 1111. sumakay
  ride
 1112. saka na lang
  later on
 1113. baka sakali
  just in case
 1114. at sa wakas
  at last!...
 1115. ako ang bahala
  I'll take resposibility
 1116. masyadong magulo
  ver messy/needing explaination
 1117. magkaroon
  to have
 1118. daming tao
  crowd
 1119. (ma)sayang
  wasted
 1120. masinsinan
  seriously
 1121. ulap
  cloud
 1122. paano
  how?
 1123. diwan (root)
  to celebrate
 1124. gasta (root)
  to spend
 1125. hanap (root)
  to look for/search
 1126. usap (root)
  to talk
 1127. mag-away
  to quarrel
 1128. tingnan
  look
 1129. mga punong-kahoy
  fruit trees
 1130. nagpapaganda
  making something pretty
 1131. paligid
  around
 1132. kakanin
  rice cakes
 1133. nagpapa-akyat
  asking someone to climb
 1134. mura(ng) niyog
  young coconut
 1135. iba't iba(ng)
  different kinds
 1136. halaman
  plants
 1137. Sampagita
  sampagita (national flower)
 1138. rosal
  gardenia
 1139. ilangilang
  fragrent flower used for leis
 1140. nagpapabango
  making (something) fragent
 1141. kapaligiran
  surroundings
 1142. palaisdaan
  fish pond/private fishery
 1143. nagpapalaki
  making (something) grow
 1144. sumunod sa akin
  follow me
 1145. ituturo
  will show/point/teach
 1146. madali
  easy
 1147. nagpagluto
  caused someone to cook
 1148. anu-ano(ng)
  what (plural)
 1149. bilobilo
  mable shaped dessert/delicacy
 1150. bibingka
  dessert/delicacy
 1151. kutsinta
  dessert/delicacy
 1152. dila-dila
  tongue shaped dessert/delicacy
 1153. maliwanag
  make clear
 1154. pinakakain
  give food/feed
 1155. magpapakain
  will feed
 1156. aalmusalin
  what someone's having for breakfast
 1157. nagpapakain
  cause to eat
 1158. pakainin
  to serve/feed
 1159. laging
  always
 1160. bukid
  field
 1161. kumot
  bed sheets/blanket
 1162. tutulungan
  will help
 1163. pagtatanim
  planting
 1164. ipalalagay
  will cause to put
 1165. makatutulong
  will be able to help
 1166. ipatapon
  to cause to throw
 1167. damo
  grass
 1168. mukhang malinis
  looks clean
 1169. ipapipitas
  will have something picked
 1170. hinog
  ripe
 1171. guyabano
  soursop fruit
 1172. at saka
  and
 1173. palagyan
  to ask to be put
 1174. banga
  earthen pot
 1175. hayop
  animal
 1176. ibon
  bird
 1177. pinagamasan
  had it cleaned
 1178. palayan
  rice field
 1179. oo nga pala
  by the way
 1180. sabaw
  thin soup/broth
 1181. kailangan ko sa pagtuturo
  teaching materials
 1182. paligsahan
  contest
 1183. bakod
  fence
 1184. paso
  flower pot
 1185. Hindi na bale
  Don't worry about it.
 1186. pang araw-araw
  for daily use
 1187. tamang-tama lang
  perfect fit/fits like a glove
 1188. mahirap na lang magsalita
  difficult to comment on
 1189. gawan ng paraan
  I'll do whatever I can to make it work
 1190. pakikisama
  togetherness
 1191. asukal
  sugar
 1192. kasabay
  at the same time
 1193. kadalasan
  often
 1194. sabay (root)
  to bump into/meet unexpectedly
 1195. lipad
  to take flight
 1196. tuyo
  to dry
 1197. buhat
  to carry
 1198. dala
  to send
 1199. putul
  to cut
 1200. sukli
  change (coins)
 1201. lapis
  pencil
 1202. barya
  change (coins)
 1203. sasakyan
  vehicle
 1204. payong
  umbrella
 1205. kutsilyo
  knife
 1206. pinggan
  plate
 1207. baso
  drinking glass
 1208. ano ang mga oras ng
  what are the times of?
 1209. pagkain dito
  food here
 1210. aba opo
  certainly sir
 1211. almusal
  breakfast
 1212. buhat sa
  from
 1213. alas sais y medya
  6.30
 1214. hanggang
  until
 1215. alas nuwebe y medya
  9.30
 1216. tanghali
  lunch
 1217. alas dose
  12.00 noon
 1218. alas dos nang hapon
  2.00 pm
 1219. hapuan
  supper
 1220. alas sais
  6.00
 1221. alas nuwebe nang gabi
  9.00 pm
 1222. sa lahat nang oras
  at anytime
 1223. may makakinan bang
  is there any place to eat
 1224. malapit dito
  near here
 1225. may pagkain
  there is food
 1226. mabuti kung ganoon
  that's good
 1227. hindi ba mahal?
  not expensive (I hope)?
 1228. hindi po
  no sir
 1229. masarap ang pagkain
  the food is delicious/great
 1230. mura ang halaga
  the price is cheap/right
 1231. may kuwarto ba kayo
  do you have any rooms
 1232. mayroon
  certainly
 1233. ibig po ba ninyo ng
  do you want/like
 1234. pandalawahan
  double room
 1235. at
  and
 1236. pang-isahan
  single room
 1237. ibig naman
  we want/like
 1238. barko
  ship
 1239. dagat
  sea/ocean
 1240. para sa anak kong
  for my son
 1241. magkakano
  how much each
 1242. ang mga kuwarto
  the rooms
 1243. isang gabi
  per night
 1244. puede na po ba
  is it alright sir/ma'am
 1245. para sa inyo
  for you
 1246. "oo
  mabuti"
 1247. salamat
  thank you
 1248. saan ko pipirma
  where do I sign
 1249. dito lang po sa ibaba
  just here below
 1250. mesa
  table
 1251. kuwarto
  room
 1252. walang kuarta
  no money
 1253. pitaka
  wallet
 1254. daan
  road
 1255. basura
  trash
 1256. sombrero
  hat
 1257. lalaki
  man
 1258. walang pasahero
  no passenger
 1259. taksi
  taxi
 1260. sanggol
  baby
 1261. babae
  woman
 1262. pera
  money
 1263. kalat
  trash / garbage
 1264. pagod
  tired
 1265. oras
  hours
 1266. reyna
  queen
 1267. bandera
  flag
 1268. kulay
  color
 1269. ng
  of the
 1270. na
  now / already
 1271. laman ng kalye
  of the streets / vagabon
 1272. lutong makaw
  " to be fixed (ie: a fight
 1273. pantulak
  something to drink
 1274. kape at gatas
  coffee and milk (lit) / oil and water
 1275. kanang kamay
  right hand / dependability
 1276. bandila
  flag
 1277. Anong oras na ngayon?
  What time is it now?
 1278. hatinggabi
  midnight
 1279. binigyan
  was given
 1280. abala
  disturbance
 1281. ibinigay
  handed/gave
 1282. gaano kalaki
  how big
 1283. huwag
  don't
 1284. hindi mas malaki
  not as big as
 1285. magdaramdam
  will feel bad
 1286. inukit
  carved
 1287. kahoy
  wood/wooden
 1288. maliban
  except
 1289. aklat
  book
 1290. isda
  fish
 1291. kotse
  car
 1292. bulaklak
  flower
 1293. taga-
  from
 1294. halikayo
  come on everyone
 1295. ito
  this
 1296. kaibigan
  friend
 1297. ko
  my
 1298. magandang hapon
  good afternoon
 1299. sa iyong lahat
  to you all
 1300. kailangan ko
  I need/want
 1301. gusto kong bumili
  I'd like to buy
 1302. posporo
  a box of matches
 1303. nagtitinda ba kayo
  do you sell
 1304. tinapay
  bread
 1305. Maligayang pagdating.
  Pleased to meet you./Welcome.
 1306. Ikinagagalak ko kayong makilala.
  I am pleased to meet you all.
 1307. nagababasa
  reading
 1308. kalsada
  street
 1309. bahay
  house
 1310. para sa inyo
  for you
 1311. regalong ito
  this gift
 1312. pasalubong
  "gift
 1313. magustuhan sana inyo
  I hope you'd like it
 1314. isang kahon
  one box
 1315. mukhang
  looks/appears
 1316. ang paborito kong
  my favorite
 1317. buhat sa
  from
 1318. muli
  again
 1319. tabako
  cigars
 1320. "Naku
  nag-abala ka pa
 1321. Salamat na lang.
  I can only say thank you.
 1322. Walang anuman.
  You're welcome
 1323. walang wala.
  I have no money./I'm broke.
 1324. May sama ng loob.
  I have a bad feeling about him/her.
 1325. Magmahabang dulang.
  a long table / forthcoming marriage
 1326. May sinasabi
  have something to say / well-to-do
 1327. Maraming kuskos-balungos
  scrubbing and fussing / beat around the bush
 1328. palengke
  market
 1329. hindi ba
  isn't it?
 1330. hindi pa
  not yet
 1331. umiinom
  drink(ing)
 1332. takip
  cover
 1333. pera
  money
 1334. panahon
  time / weather
 1335. yelo
  ice
 1336. mainit
  hot
 1337. maliit
  small
 1338. sariwa
  fresh
 1339. maganda
  beautiful
 1340. malinis
  clean
 1341. masaya
  happy
 1342. marumi
  dirty
 1343. mukulay
  colorful
 1344. mabango
  fragrant
 1345. matangkad
  tall (height)
 1346. mataas
  tall (things)
 1347. malayo
  far
 1348. hinog
  ripe
 1349. "ama
  itay
 1350. "anak na
  lalaki>"
 1351. asawa
  wife or husband
 1352. ate
  older sister
 1353. "biyenan na
  lalaki>"
 1354. "ina
  inay
 1355. "kapatid na
  lalaki>"
 1356. kuya
  older brother
 1357. lolo / a
  grandfather / mother
 1358. "pamangkin na
  lalaki>"
 1359. "pinsan na
  lalaki>"
 1360. tiyo / a
  uncle / aunt
 1361. hipag
  sister-in-law
 1362. bayaw
  brother-in-law
 1363. manugang
  son/daughter-in-law
 1364. pamilya
  family
 1365. magulang
  parents
 1366. chohin / chahin
  uncle / aunt
 1367. mansanas
  apple
 1368. rin/din
  also
 1369. Ano?
  What?
 1370. tumatakbo
  "to run
 1371. umaawit
  to sing
 1372. lumalakad
  to walk
 1373. umiiya
  to cry
 1374. sumusulat
  to write
 1375. bumabasa
  to read
 1376. nakikinig
  to listen
 1377. umoompo
  to sit
 1378. tumatayo
  to stand
 1379. kumakain
  to eat
 1380. pinakamalapit
  nearest
 1381. nasa
  at/on/in/at the/on the/in the
 1382. puwede bang
  is it possible
 1383. bigyan mo ako
  give me
 1384. maaari bang
  is it possible
 1385. ganito po
  like this
 1386. pagkatapos
  "then
 1387. wala pong anuman
  You're welcome
 1388. gusto ko
  I like / I want
 1389. para sa mga
  for (plural)
 1390. ang kailangan ninyo
  what you need
 1391. labinlima
  fifteen
 1392. papunta sa
  going to
 1393. pakilagay
  please put/place
 1394. ang laman
  the contents
 1395. isang aklat
  one book/a book
 1396. paki-abot sa akin
  please pass to me/hand to me
 1397. magkano naman
  how much is it?
 1398. eto
  here is
 1399. bayad ko
  my payment
 1400. para sa akim
  for me
 1401. bolpen
  pen
 1402. balat-sibuyas
  thin skinned / sensitive
 1403. pabigla-bigla
  "hasty
 1404. suwerte sa buhay
  lucky in life / lucky person
 1405. malas sa buhay
  bad luck in life / un-lucky person
 1406. malinis sa katawan
  clean in the body / neat-nik
 1407. ngayong
  now
 1408. paki + verb root
  please (favor)
 1409. bawat
  each
 1410. timban
  to weight
 1411. naka salamin
  wearing glasses
 1412. palda
  skirt
 1413. hikaw
  earring
 1414. kwintas
  neckless
 1415. kabayo
  horse
 1416. sa timbangan
  on the scales
 1417. opo
  Yes (formal)
 1418. kung
  when (situational) / if
 1419. madilim
  dark
 1420. mahaba
  long
 1421. mabuti
  good
 1422. maligaya
  happy/merry
 1423. matalino
  intellegent
 1424. mahirap
  difficult/hard/poor
 1425. mabait
  kind
 1426. malaki
  big
 1427. mabilis
  fast
 1428. mabaho
  bad smelling
 1429. siksikhan
  crowded
 1430. mabagal
  slow
 1431. maikli
  short
 1432. kaakit-akit
  attractive
 1433. mataba
  heavy set
 1434. pandak
  stout
 1435. lakarin
  to walk (it)
 1436. paglabas ninyo
  once you've come out
 1437. tumawid kayo
  you cross (the street)
 1438. dumiresto kayo
  walk straight ahead
 1439. kumanan
  turn right
 1440. kumaliwa
  turn left
 1441. ikalimang gusali
  fifth building
 1442. kanto
  corner
 1443. ang punta
  the destination
 1444. kaliwa
  left (side)
 1445. kanan
  right (side)
 1446. sa kanan
  on the right
 1447. kumanan ka
  go right
 1448. sa kaliwa
  on the left
 1449. kumaliwa ka
  go left
 1450. deresto
  straight
 1451. dumeresto ka lang
  just go straight
 1452. sa harap ng
  in front of
 1453. sa likod
  behind
 1454. sa tabi
  by the side
 1455. malayo
  far
 1456. malapit
  near
 1457. nadito ako
  I'm here
 1458. nandoon ka ba?
  Were you there?
 1459. banda doon
  there about
 1460. hanggang sa kanto
  until the corner
 1461. sa kanan niya
  on his/her right
 1462. sa kaliwa mo
  on your left
 1463. sa harap ko
  in front of me
 1464. sa tabi ng daan
  by the side of the road
 1465. silya
  chair
 1466. upuan
  chair
 1467. bumili ng selyo
  buy some stamps
 1468. isang iselya
  one stamp
 1469. ang pakete
  the parcel
 1470. sulat
  letter
 1471. liham
  letter
 1472. sobre
  envelop
 1473. ihulog
  to post
 1474. tali
  string
 1475. kahon
  box
 1476. pambalot
  wrapping paper
 1477. Nasaan?
  where are you?
 1478. Saan?
  where?
 1479. ilan?
  how many?
 1480. magkano?
  how much? (singular)
 1481. intindi
  understand
 1482. bigyan
  give
 1483. tindera/o
  vendor (female/male)
 1484. bili na
  come and buy
 1485. tig-siyento singkuwenta pesos
  150.00 pesos each
 1486. kay mahal mga
  in fact it's expensive
 1487. buntal
  a kind of Philippine fiber
 1488. tignan ninyo
  you have a look
 1489. isukat ninyo
  you try
 1490. medyo maliit
  slightly small
 1491. wala bang tawad?
  any chance of a discount?
 1492. gusto ninyo
  you like
 1493. kayo naman
  "Oh
 1494. malulugi
  I'll lose
 1495. eto lang
  just this
 1496. talaga
  really
 1497. mayaman naman kayo
  anyway you are rich
 1498. kung hindi
  if not
 1499. kandila
  candle
 1500. bawat isa
  everyone / each one
 1501. bansa
  country
 1502. limang pesos
  five pesos
 1503. isang dosena
  one dozen
 1504. sige
  all right/OK
 1505. iyan lang
  that's all (just those)
 1506. tig-talong pesos
  three pesos each
 1507. anong kulay?
  what color?
 1508. tao po?
  anyone at home?
 1509. heto
  here you are
 1510. disi-otso pesos
  18 pesos
 1511. lahat-lahat
  all-in-all/together
 1512. ano pa?
  anything else/what else?
 1513. bayad ko
  my payment
 1514. sarisari
  assorted
 1515. ano po ang maipaglilingkod ko
  what (service) can I do?
 1516. gusto kong magpapalit ng
  I want to change some
 1517. ang palit
  the exchange rate
 1518. sa isang
  to one/against one
 1519. iniabot
  handed over
 1520. bumilang
  counted
 1521. pera at recibo ninyo
  your money and receipt
 1522. nagpapalit din ba kayo
  do you also change?
 1523. kailangan po namin
  we need
 1524. pasaporte ninyo
  your passport
 1525. pirmahan lang
  (just) please sign
 1526. ang mga tseke
  the checks
 1527. atik
  street slang for money
 1528. maatik
  lots of money
 1529. perahin na lang
  money instead of goods or services
 1530. nakatuntong sa numero
  "watching one's ""p""s and ""q""s"
 1531. isang katutak
  over abundance/more than plenty
 1532. nagmimiron
  "showing off/bragging
 1533. sabungan
  cockfighting pit
 1534. pugita
  octopus
 1535. taiya
  bet
 1536. itim
  black
 1537. Hindi bale!
  Never mind!
 1538. bunga
  fruit
 1539. mangga
  mango
 1540. guyabano
  soursop
 1541. dalandan
  oranges
 1542. pinya
  pineapple
 1543. saging
  banana
 1544. bayabas
  guava
 1545. talong
  eggplant
 1546. ampalaya
  bitter melon
 1547. kalabasa
  squash
 1548. sili
  hot pepper
 1549. kamatis
  tomatoes
 1550. pechay
  bockchoi
 1551. repolyo
  cabbage
 1552. gulay
  vegetable
 1553. isa
  one - Tagalog
 1554. dalawa
  two - Tagalog
 1555. tatlo
  three - Tagalog
 1556. apat
  four - Tagalog
 1557. lima
  five - Tagalog
 1558. anim
  six - Tagalog
 1559. pito
  seven - Tagalog
 1560. walo
  eight - Tagalog
 1561. siyam
  nine - Tagalog
 1562. sampu
  ten - Tagalog
 1563. uno
  one - Spanish
 1564. dos
  two - Spanish
 1565. tres
  three - Spanish
 1566. kuartro
  four - Spanish
 1567. singko
  five - Spanish
 1568. sais
  six - Spanish
 1569. siyete
  seven - Spanish
 1570. otso
  eight - Spanish
 1571. nuwebe
  nine - Spanish
 1572. diyes
  ten - Spanish
 1573. labing-isa
  eleven - Tagalog
 1574. labindalawa
  twelve - Tagalog
 1575. labintatlo
  thirteen - Tagalog
 1576. labinig-apat
  fourteen - Tagalog
 1577. labinlima
  fifteen - Tagalog
 1578. labing-anim
  sixteen - Tagalog
 1579. labimpito
  seventeen - Tagalog
 1580. labingwalo
  eighteen - Tagalog
 1581. labinsiyam
  nineteen - Tagalog
 1582. onse
  eleven - Spanish
 1583. dose
  twelve - Spanish
 1584. trese
  thirteen - Spanish
 1585. katorse
  fourteen - Spanish
 1586. kinse
  fifteen - Spanish
 1587. disisais
  sixteen - Spanish
 1588. disisyete
  seventeen - Spanish
 1589. disiotso
  eighteen - Spanish
 1590. disinuwebe
  nineteen - Spanish
 1591. dalawampu
  twenty - Tagalog
 1592. dalawampu't isa
  twenty one - Tagalog
 1593. dalawampu't dalawa
  twenty two - Tagalog
 1594. dalawampu't tatlo
  twenty three - Tagalog
 1595. dalawampu't apat
  twenty four - Tagalog
 1596. dalawampu't lima
  twenty five - Tagalog
 1597. dalawampu't anim
  twenty six - Tagalog
 1598. dalawampu't pito
  twenty seven - Tagalog
 1599. dalawampu't walo
  twenty eight - Tagalog
 1600. dalawampu't siyam
  twenty nine - Tagalog
 1601. beinte
  twenty - Spanish
 1602. beinte uno
  twenty one - Spanish
 1603. beinit dos
  twenty two - Spanish
 1604. beinte tres
  twenty three - Spanish
 1605. beinte kuwatro
  twenty four - Spanish
 1606. beinte singko
  twenty five - Spanish
 1607. beinte sais
  twenty six - Spanish
 1608. beinte siyete
  twenty seven - Spanish
 1609. beinte otso
  twenty eight - Spanish
 1610. beinte nuwebe
  twenty nine - Spanish
 1611. tatlumpu
  thirty - Tagalog
 1612. apatnapu
  forty - Tagalog
 1613. limampu
  fifty - Tagalog
 1614. animnapu
  sixty - Tagalog
 1615. pitumpu
  seventy - Tagalog
 1616. walumpu
  eighty - Tagalog
 1617. siyamnapu
  ninety - Tagalog
 1618. treinta
  thirty - Spanish
 1619. kuwarenta
  forty - Spanish
 1620. singkwenta
  fifty - Spanish
 1621. sisenta
  sixty - Spanish
 1622. sitenta
  seventy - Spanish
 1623. otsenta
  eighty - Spanish
 1624. nubenta
  ninety - Spanish
 1625. isandaan
  one hundred - Tagalog
 1626. dalawandaan
  two hundred - Tagalog
 1627. tatlongdaan
  three hundred - Tagalog
 1628. apatnaraan
  four hundred - Tagalog
 1629. limadaan
  five hundred - Tagalog
 1630. animaraan
  six hundred - Tagalog
 1631. pitongdaan
  seven hundred - Tagalog
 1632. walongdaa
  eight hundred - Tagalog
 1633. siyamnaraan
  nine hundred - Tagalog
 1634. isalibo
  one thousand - Tagalog
 1635. siyento
  one hundred - Spanish
 1636. dos siyentos
  two hundred - Spanish
 1637. tres siyentos
  three hundred - Spanish
 1638. kuwarto siyentos
  four hundred - Spanish
 1639. singko siyentos
  five hundred - Spanish
 1640. sais siyentos
  six hundred - Spanish
 1641. siyete sientos
  seven hundred - Spanish
 1642. otso sientos
  eight hundred - Spanish
 1643. nuwebe sientos
  nine hundred - Spanish
 1644. mil
  one thousand - Spanish
 1645. kiyentos
  500
 1646. sampu
  ten
 1647. tatlo
  three
 1648. nga
  please/indeed/really
 1649. naman
  to you too/on the other hand
 1650. alas una
  one o'cock
 1651. alas dos
  two o'cock
 1652. alas tres
  three o'cock
 1653. alas kuwaro
  four o'cock
 1654. alas singko
  five o'cock
 1655. alas sais
  six o'cock
 1656. alas siyete
  seven o'cock
 1657. alas-otso
  eight o'cock
 1658. alas nuwebe
  nine o'cock
 1659. alas diyes
  ten o'cock
 1660. alas onse
  eleven o'clock
 1661. alas dose
  twelve o'clock
 1662. y media
  half past
 1663. kinse
  quarter
 1664. menos para
  before the hour
 1665. Anong oras na?
  What time is it?
 1666. nakatira
  living/residence
 1667. ikaw ba talaga
  is it realy you?
 1668. sa
  in/on/at/in the/on the/at the
 1669. bakasyon ka ba
  are you on vacation
 1670. nga
  indeed/ it's true
 1671. kasama ko
  I'm with
 1672. mga magulang ko
  my parents
 1673. saan
  where (an action is taking place)
 1674. ang punta mo
  your destination
 1675. masyadong mainit
  too/very/quite hot
 1676. ngayon
  now/today
 1677. doon
  there
 1678. din
  also/too/as well
 1679. sabay na
  do it together/at the same time
 1680. may kilala ako
  I know someone
 1681. sa may
  near
 1682. pumunta ka
  you go/you visit/stop by
 1683. sa bahay
  at my place
 1684. Makati na pala ito
  "ah
 1685. sorbetes
  ice cream
 1686. pupunta ka ba
  are you going to
 1687. pakiulit mo nga
  pleat repeat
 1688. tirahan
  residence/address
 1689. nakikita mo
  you see/you are seeing
 1690. una
  first
 1691. bumaba ka
  you get off (a bus)
 1692. kalye namin
  our street
 1693. kami ay
  we are
 1694. kasama
  companion
 1695. nag-iisa
  alone
 1696. hintayin mo ako
  wait for me
 1697. kapitlyong panglalawigan
  provincial capital
 1698. istasyon ng pulis
  police station
 1699. Bulwagang Pambarangay
  Barangay Hall
 1700. masyadong mataas
  quite high
 1701. magbabakasyon
  will go on vacation
 1702. ang dating
  time of arrival
 1703. masyadong malayo
  quite far
 1704. buhat sa
  from
 1705. papunta ba ito sa
  is this going to?
 1706. saan po ba
  where sir?
 1707. hihinto ito
  this will stop
 1708. ang pamasahe
  the fare
 1709. hanggang sa
  until
 1710. heto ang batad ko
  here's my fare
 1711. pakipara po
  please stop at
 1712. kilala ko siya
  I know him/her
 1713. kakilala ko siya
  he/she is an acquaintance
 1714. matalik na kaibigan
  best friend
 1715. mabilis magpatakbo
  fast driver
 1716. huling biyahe
  last trip
 1717. kama
  bed
 1718. bagong
  new
 1719. malakas
  strong / loud (volume)
 1720. malamig
  cold
 1721. madaldal
  talkative
 1722. mahima
  soft / weak
 1723. mabagal
  slow
 1724. mahaba
  long
 1725. simbahan
  church
 1726. nag-aaral
  studying/study
 1727. nakaupo
  seated
 1728. matutulog
  will sleep
 1729. kakain
  will eat
 1730. nagpagupit
  had a haircut
 1731. mag-aaral
  will study
 1732. nakahiga
  lying down
 1733. naupo
  sat
 1734. bumili
  bought
 1735. nakatayo
  standing
 1736. bumibili
  buying/buy
 1737. maasim
  sour
 1738. binata
  bachelor
 1739. pinakabunso
  youngest
 1740. larawan
  photo/picture
 1741. ng pamilya ko
  of my family
 1742. sa likuran
  in the back/behind
 1743. ang pamilya ninyo
  your family
 1744. pero
  but
 1745. ang asawa ninya
  his/her spouse
 1746. na katabi ko
  (who's) next to me
 1747. katabi ni
  next to
 1748. nasa likuran
  at the back
 1749. ng pamilya namin
  of our family
 1750. ang asawa ko
  my spouse
 1751. malaki-laki
  quite big
 1752. harapan
  front
 1753. malaki pamilya
  large family
 1754. kapag
  if/when
 1755. masayag pamilya
  happy family
 1756. nasa harapan
  in the front
 1757. drayber
  driver
 1758. mga kaklase
  classmates
 1759. maleta
  suitcase
 1760. ang anak niyo
  your child
 1761. lima sila
  they are five
 1762. isa lang
  only one
 1763. walang asawa
  not married
 1764. ng mga anak
  of the children
 1765. pampalamig
  refreshment
 1766. mga apo ko
  my grandchildren
 1767. dalawa lang
  only two
 1768. anak ninyo
  your child(ren)
 1769. pamilya ninyo
  your family
 1770. oo nga
  I agree
 1771. eto po
  here you are
 1772. magpalamig muna
  have some refreshmens first
 1773. pinakamatanda
  oldest child
 1774. ang anak niya
  her child
 1775. ang may-asawa
  (the) married (one)
 1776. anak ko
  my child
 1777. misipag
  industrious
 1778. handa
  food preparation
 1779. maghabol sa tamol mayor
  to be cheated or caught unaware
 1780. muhang Biyernes santo
  a gloomy face
 1781. parang pinagbiyak na bunga
  used when things look identical
 1782. kaibigang matalik/matalik na kaibigan
  best friend
 1783. kasa-kasama
  always in the company of
 1784. bansa
  country
 1785. pintuan
  toy
 1786. ka-opisina
  officemate
 1787. tulog
  help
 1788. alam
  to know
 1789. narito
  here
 1790. pangalawa
  the second
 1791. ganoon ba?
  Really?
 1792. gayon
  "such
 1793. wakas
  "finally
 1794. pasok
  come in
 1795. tawag
  to be called
 1796. kaya
  really (doubt word)
 1797. yata
  probably
 1798. pila
  line
 1799. hilaga
  north
 1800. kanluran
  west
 1801. silangan
  east
 1802. timog
  south
 1803. panganay
  oldest child
 1804. apo
  grandchild
 1805. magkakapatid
  siblings
 1806. may mesa ba kayo
  do you have a table
 1807. para sa tatlo
  for three
 1808. malamig na tubig
  cold water
 1809. ang mesa ninyo
  your table
 1810. ang menu namin
  our menu
 1811. ang gusto ninyo
  what you like
 1812. platito
  saucer
 1813. muna
  first/for the time being
 1814. parang
  seems/like
 1815. kay (+name)
  to (name)
 1816. ang sa akin
  mine
 1817. plato
  plate
 1818. na
  already
 1819. ibig n'yo na
  would you like now
 1820. umorder
  to make an order
 1821. may napili
  has selected/chosen
 1822. mukhang masarap
  seems tasty
 1823. starter ninyo
  your starter
 1824. o kaya'y
  or
 1825. gusto ko rin
  I also like
 1826. ibig po ba ninyo
  would you want
 1827. gusto ko ng
  I would like/I want
 1828. alis
  departure
 1829. siguro
  perhaps
 1830. umorder pa tayo
  let's order some more
 1831. ubos na
  ran out/consumed
 1832. tubig rin
  water too
 1833. at saka
  and also
 1834. gusto pa namin ng
  we want some more
 1835. isang plato(ng)
  a plate of
 1836. ang chita nga namin
  our bill please
 1837. medyo nagulat
  somewhat surprised
 1838. ano ito
  what is this?
 1839. ang mga ito
  these
 1840. ang mga iyan
  those
 1841. pangalawang order
  second order
 1842. kasama ba
  is it included
 1843. heto ang bayad
  here is the payement
 1844. dala-dala
  to carry a lot of stuff
 1845. mabuting makisama
  someone who gets along with others
 1846. tirhan mo ako
  leave some for me
 1847. sabi-sabi
  idle gossip
 1848. halaman
  plant
 1849. sandali lang
  just a moment
 1850. matabang
  lacking taste
 1851. turo-turo
  road-side restaurant
 1852. darating
  arriving
 1853. bilhin
  buy
 1854. babalik
  be back
 1855. simula
  starts
 1856. kanin
  rice (cooked)
 1857. pulutan
  finger food with drinks
 1858. tapa
  sliced fried beef
 1859. litson
  suckling pig
 1860. sopas manok
  chicken soup
 1861. adobong pusit
  squid adobo
 1862. ginisang gulay
  sauteed vegitables
 1863. singang na bangus
  fish
 1864. adobong manok
  chicken adobo
 1865. sariwa(ng) lumpia
  fresh spring rolls
 1866. sarsa
  sauce/dressing
 1867. toyo
  soy sauce
 1868. paminta
  pepper
 1869. suka
  vinegar
 1870. asin
  salt
 1871. ng pansit
  some noodles
 1872. gulay at hapon
  vegitables and prawns
 1873. piniritong
  fried
 1874. inihaw
  broiled
 1875. gata
  coconut milk
 1876. itlog
  egg
 1877. prutas
  fruit
 1878. dalanghita
  oranges
 1879. baking
  why?
 1880. kagabi
  last night
 1881. pamaypay
  fan
 1882. may gamot
  has/have medicine
 1883. sa botika
  at the pharmacy
 1884. (para) sa pagtatae
  have diarrhea
 1885. anong edad
  how old
 1886. anak ninyo
  your child
 1887. dalawampung anos
  20 years old
 1888. ang gamot
  the medicine
 1889. masakit
  hurting/painful
 1890. ang ulo niya
  his/her head
 1891. hindi naman
  not quite
 1892. reseta ng doktor
  doctor's precription
 1893. hindi na po
  not anymore
 1894. iinumin
  will swallow
 1895. tatlong beses isang araw
  three times a day
 1896. iwasan lang
  please avoid
 1897. uminom
  to drink
 1898. tubig ng may yelo
  water with ice
 1899. termometro
  thermometer
 1900. gamot sa pagtatae
  diarrhea medicine
 1901. bamot sa sakit ng ulo
  headache medicine
 1902. gamot sa sipon
  cold medicine
 1903. bulak
  cotton wool
 1904. pantapal
  bandage
 1905. tintura de yudo
  iodine
 1906. gamot sa udo
  cough medicine
 1907. ulan
  rain
 1908. biyahe
  travel
 1909. nasa tabi ng
  beside/next to
 1910. nasa ginta ng
  in the middle of
 1911. nasa pagitan ng
  between the
 1912. nasa ilallim ng
  at the bottom of
 1913. nasa ibaba hg
  below the
 1914. nasa itaas ng
  above the
 1915. Ang sakit ng kalimgkingan ay damdam ng buong katawan.
  the pain of the pinky is felt by all
 1916. parang kabuute
  appears and disappears/truant
 1917. ganito 'yon
  well it's like this?
 1918. nakapamburol
  dressed to kill or to the nines
 1919. dedbol na ako
  I'm like a dead bull/I'm exhausted
 1920. ilang taon
  how old
 1921. paglalaba
  wahing clothes
 1922. sabon
  soap
 1923. pagtulog
  sleep
 1924. kulambo
  mosquito net
 1925. pagsulat
  writing
 1926. laruan
  toys
 1927. sakit
  pain
 1928. galing
  have been
 1929. ang tiyan ko
  my stomach
 1930. nagtatae ako
  I'm having diarrhea
 1931. may binili ako(ng)
  I bought
 1932. ang kinain mo
  what you ate
 1933. tingan ko nga
  let me see/examine
 1934. ang mata mo
  youor eyes
 1935. ibinuka
  opened
 1936. ang bibig mo
  your mouth
 1937. ang dila mo
  your tongue
 1938. ilang beses
  how many times
 1939. sa isang araw
  in one day
 1940. mga lima
  about five
 1941. sobra siguro
  prehaps too much
 1942. ang nakain mo
  what have you eaten
 1943. bibigyan kita
  I'll you
 1944. dalawang reseta
  two prescriptions
 1945. para sa sakit ng tiyan
  for stomach ache
 1946. para sa pagtatae
  for diarrhea
 1947. lang muna
  first
 1948. ang kainin mo
  what you have to eat
 1949. may sipon
  have a cold
 1950. mantikilya
  margarine
 1951. gatas
  milk
 1952. tsaa
  tea
 1953. bintana
  window
 1954. silid-tulugan
  bed room
 1955. baba
  chin
 1956. baga
  lungs
 1957. baywang/bewang
  waist
 1958. binti
  lower legs
 1959. bisig
  upper arm
 1960. buhok
  hair
 1961. daliri
  finger
 1962. dibdib
  chest
 1963. dila
  tongue
 1964. tiyan
  stomach
 1965. ilong
  nose
 1966. kamay
  hand
 1967. katawan
  body
 1968. kilay
  eyebrow
 1969. labi
  lips
 1970. leeg
  neck
 1971. likod
  back
 1972. mata
  eye(s)
 1973. mukha
  face
 1974. ngipin
  teeth
 1975. no-o
  forehead
 1976. binti
  legs
 1977. paa
  feet
 1978. pilikmata
  eyelashes
 1979. pisngi
  cheeks
 1980. pulmon
  lungs
 1981. pulso
  wrist
 1982. siko
  elbow
 1983. tainga/tenga
  ear
 1984. tuhod
  knee
 1985. ulo
  head
 1986. bukongbukong
  ankle
 1987. puwit
  backside
 1988. braso
  lower arm
 1989. sakong
  heel
 1990. balakang
  hip
 1991. balikat
  shoulder
 1992. panga
  jaw
 1993. bigbig
  mouth
 1994. buto
  penis
 1995. anit
  scalp
 1996. talampakan
  sole
 1997. puki
  vagina
 1998. palad
  palm
 1999. batock
  nape
 2000. mga bahagit ng katawan
  parts of the body
 2001. para kanino
  for whom?
 2002. para saan
  for what?
 2003. ilabas
  show
 2004. bastos
  rude
 2005. dagat
  sea
 2006. inapi
  maltreated
 2007. kuripot
  stingy
 2008. luto
  cooked
 2009. mahusay
  good/ efficient
 2010. malinaw
  clear
 2011. malusog
  healthy
 2012. mapagbigay
  generous
 2013. marami
  many
 2014. matapin
  brave
 2015. pagod
  tired
 2016. payat
  thin / slim
 2017. salbahe
  rude
 2018. aakyat
  raise
 2019. abangan
  watch
 2020. agad
  immediately
 2021. alanganin
  unsure
 2022. alkalde
  major
 2023. aminado
  accepted
 2024. armando
  armed
 2025. babalatan
  skinned
 2026. bagkus
  although
 2027. barilin
  shot
 2028. batas
  law
 2029. bibigyan
  will give
 2030. bigas
  rice (uncooked)
 2031. biktima
  victim
 2032. bilang-tugar
  as ordered
 2033. binalaan
  warned
 2034. binaril
  shot
 2035. bisitahin
  visit
 2036. bumagtas
  walked
 2037. dagdag
  additonal
 2038. detalye
  detail
 2039. dismayado
  disappointed
 2040. epektibo
  effective
 2041. gayupanan
  accordingly
 2042. gumapang
  crawled
 2043. hakipag kantahan
  singing together
 2044. hina-hacked
  hacked
 2045. hinarang
  obstruction
 2046. hinigpitan
  made strict
 2047. hinihila
  pulled
 2048. hubi't hubad
  naked
 2049. iimbistigahan
  will investigate
 2050. ikinasawi
  fatality
 2051. ikinukunsiderang
  considered
 2052. inanunsyo
  concerned
 2053. incidente
  incident
 2054. iniutos
  ordered
 2055. inobserba
  observed
 2056. ipinetisyon
  petition
 2057. isinanauta
  doing or proceeding to do
 2058. isinusulat
  written
 2059. isumsumite
  submit
 2060. kabaro
  involved with
 2061. kahabaan
  length
 2062. kahihiyan
  shame
 2063. kakayahan
  fit
 2064. karampatang
  right way
 2065. kasa oras
  every hour
 2066. kaselanan
  penis
 2067. kaso
  case
 2068. katapusan
  end
 2069. kinasuhan
  accused
 2070. kinatawa
  embodied
 2071. kinilig
  shaken by a crush/puppy love
 2072. kinupirmang
  confirm
 2073. ktitisisima
  criticism
 2074. kumalay
  spread
 2075. kung
  if
 2076. kwentuhan
  telling stories
 2077. laban
  against
 2078. lambingan
  affection
 2079. langusan
  outlet
 2080. lirato
  picture
 2081. lusuban
  moved into
 2082. mababawasan
  lessen
 2083. mabu-bway
  explode
 2084. madugong
  bloody
 2085. magpatupad
  to fulfill
 2086. magpista
  feast
 2087. magreretiro
  will retire
 2088. magtaray
  inappropriate
 2089. magtipid
  thrifty
 2090. maharap
  to confront
 2091. makaganti
  fight back
 2092. makalabas
  can go out
 2093. makapigil-hininga
  breath taking
 2094. makulay
  colorful
 2095. maliban
  aside from
 2096. mapabulagta
  sprawled
 2097. mapagkakatiwala
  good source / entrust
 2098. masugatan
  wounded
 2099. mula
  since
 2100. nadale
  involved / affected
 2101. nagalidisdarma
  disarm
 2102. nagnanais
  wish/want to
 2103. nagpasilaw
  showing
 2104. naisapublico
  publicized
 2105. nakabase
  based
 2106. nakalabas
  got out
 2107. nakamasid
  watching
 2108. napatay
  killed
 2109. natangal
  seperated
 2110. nilinan
  clear
 2111. nisisante
  fired
 2112. obligadong
  obligated
 2113. operativa
  operative
 2114. opsyon
  option
 2115. paalalahanan
  reminder
 2116. pagdagsa
  arrived at
 2117. pagharap
  to force
 2118. pagsirit
  soar
 2119. pagtaas
  the climb
 2120. pagtatagumpay
  success
 2121. pagtataray
  inappropriate
 2122. pahayag
  explain
 2123. pamamagitan
  in a way
 2124. pamunuan
  head office
 2125. panawagon
  calling for action
 2126. papapatuloy
  continue
 2127. paputok
  shooting sound
 2128. parak
  police (sl.)
 2129. patakbuhin
  run for office
 2130. patalsikin
  fire/kick-out
 2131. patay
  dead
 2132. pinanganggombang
  feared
 2133. pinitik
  crack down
 2134. presyo
  price
 2135. putok
  sound of gun
 2136. sakal
  choke
 2137. sangkot
  implicated
 2138. shabu
  PI marajuana
 2139. sugal
  gambling
 2140. suhulan
  bribe
 2141. sumailalim
  under
 2142. suspek
  suspect
 2143. suspendido
  susended
 2144. susulpot
  appear
 2145. susunod na buuwan
  next month
 2146. tali
  string
 2147. taliwas
  against
 2148. tankain
  about to do
 2149. tinanggap
  accept
 2150. tinodas
  killed/liquidated
 2151. trahedya
  tragedy
 2152. tuahan
  members
 2153. tugon
  message
 2154. tuluyan
  continued
 2155. tumanggap
  received
 2156. tumawag
  called
 2157. umano
  consequently
 2158. wakas
  end
 2159. abuloy
  contribution
 2160. ama
  father
 2161. amo
  boss
 2162. artista
  actor
 2163. aso
  dog
 2164. baro
  dress
 2165. bata
  child
 2166. bayani
  hero
 2167. bida
  main character
 2168. bundok
  mountian
 2169. bunso
  youngest child
 2170. dahon
  leaf
 2171. dios
  God
 2172. gobyerno
  government
 2173. hangal
  fool
 2174. kahon
  box
 2175. kaibigan
  friend
 2176. komikero
  commedian
 2177. kontra bida
  villian
 2178. kwintas
  jewlery
 2179. lamok
  mosquito
 2180. lapis
  pencil
 2181. mais
  corn
 2182. mangga
  mango
 2183. ninang
  godmother
 2184. ninong
  godfather
 2185. opisina
  office
 2186. pasensiya
  pateince
 2187. pera
  money
 2188. pitaka
  wallet
 2189. regalo
  gift
 2190. salmin
  mirror
 2191. sanggol
  baby
 2192. tubig
  water
 2193. unggoy
  monkey
 2194. sasakyan
  mode of transportation
 2195. segundo mano
  second hand - used
 2196. bilugin ang ulo
  to fool someone
 2197. Aywan ko sa iyo.
  It's up to you.
 2198. Huwang naman.
  Stop it. / Please don?t do that.
 2199. kinukupkop
  protect
 2200. tinutulungan
  help
 2201. upang
  to be
 2202. maligaya
  happy
 2203. kapakipakinabang
  useful
 2204. ganti
  return
 2205. diringgin
  heed/follow
 2206. payo
  counsel/advice
 2207. susundin
  obey
 2208. tuntunin
  tules
 2209. tutuparin
  perform
 2210. tungkulin
  duties
 2211. mamamayang
  patriotic
 2212. makabayan
  citizen
 2213. masunurin
  abiding
 2214. paglilingkuran
  serve
 2215. bayan/town
  country
 2216. pag-iimbot
  selfless
 2217. katapatan
  faithfully
 2218. tunay
  true
 2219. sa isip
  thoughts
 2220. sa gawa
  deeds
 2221. sa salita
  words
 2222. atip
  roof
 2223. balkon
  veranda / porch / deck
 2224. banyo
  bathroom
 2225. dingding
  wall
 2226. garahe
  garage
 2227. hangandan
  stair
 2228. kamalig
  shed
 2229. kisame
  attic
 2230. kisime
  ceiling
 2231. komidor
  dining room
 2232. kusina
  kitchen
 2233. kwarto
  room
 2234. palapag
  building story / level
 2235. pasilyo
  hallway
 2236. pinto
  door
 2237. sala
  living room
 2238. ilaw
  light
 2239. bahagi ng mga pangusap
  parts of speech
 2240. pangalan
  noun
 2241. panghalip
  pronoun
 2242. pantukoy
  article
 2243. pang-angkop
  ligature
 2244. pangatnig
  conjunction
 2245. pang-abay
  adverb
 2246. pangori
  adjective
 2247. pandiwa
  verb
 2248. akin
  my
 2249. amin
  we (exclusive)
 2250. atin
  we (inclusive)
 2251. inyo
  your (plural)
 2252. iyo
  your (singular)
 2253. kanila
  them
 2254. kaniya
  his/her/its
 2255. ko
  my (after noun)
 2256. mo
  your (singular) after noun
 2257. namin
  we (exclusive) after noun
 2258. natin
  we (inclusive) after noun
 2259. nila
  them (after noun)
 2260. ninyo
  your (plural) after noun
 2261. niya
  his/her/its (after noun)
 2262. natin
  ours
 2263. batang
  young
 2264. guwanpo
  handsome
 2265. mabisa
  effective
 2266. mahalaga
  important
 2267. mahigpit
  strict
 2268. mahina
  weak
 2269. maingay
  noisy
 2270. makinis
  clear
 2271. malugaya
  happy
 2272. malungkot
  sad
 2273. masama
  bad / evil
 2274. masarap
  delicious
 2275. matamis
  sweet (food)
 2276. mayaman
  rich
 2277. pangit
  ugly
 2278. pogi
  handsome
 2279. tamad
  lazy
 2280. payat
  thin
 2281. mapanda
  short
 2282. dapa
  facedown
 2283. higa
  faceup
 2284. abogado
  lawyer
 2285. astronot
  astronaut
 2286. basurero
  trash man
 2287. bombero
  fireman
 2288. diyanitor
  janitor
 2289. elektrisyan
  electrician
 2290. guro
  teacher
 2291. huwes
  judge
 2292. inhinyero
  engineer
 2293. karpintero
  carpenter
 2294. kontratista
  contractor
 2295. kusinero
  cook
 2296. magsasaka
  farmer
 2297. mangangalakal
  businessman
 2298. manggagamot
  doctor
 2299. mangingisda
  fisherman
 2300. maybahay
  housewife
 2301. nars
  nurse
 2302. negosyante
  businessman
 2303. opisyal
  officer
 2304. propesor
  professor
 2305. pulis
  policeman
 2306. trabahador
  laborer
 2307. trabaho
  work
 2308. tsuper
  driver
 2309. pangulo
  president
 2310. gawain
  occupation
 2311. Brigadyer Heneral
  BrigGen
 2312. Heneral
  General
 2313. Kabo
  Corporal
 2314. Koronel
  Col
 2315. Medyor
  Major
 2316. Medyor Heneral
  MajGen
 2317. Pangalawang Tenyente
  2ndLt
 2318. Praybet
  Private
 2319. punong sarhento
  Master Sergeant
 2320. Sarhento
  Sergeant
 2321. Tenyente Heneral
  LtGen
 2322. Tenyente Koronel
  LtCol
 2323. Unang Tenyente
  1stLt
 2324. Aglipayano
  Aglipayan
 2325. Inglesia ni Kristo
  Church of Christ
 2326. relihiyon
  religion
 2327. Rizalista
  Rizalists
 2328. Sabadista
  Seventh Day Adventists
 2329. Saksi ni Jehovah
  Jehovah's Witness
 2330. eskinado
  square
 2331. mga hugis
  shapes
 2332. rectangulo
  rectangle
 2333. sirkulo
  circle
 2334. triangulo
  triangle
 2335. ale
  gain attention of merchant (female)
 2336. aling
  title used for merchants (female)
 2337. binibinina
  Miss
 2338. ginang
  Mrs.
 2339. ginoong
  Mr.
 2340. mamang
  gain attention of merchant (male)
 2341. mang
  title used for merchants (male)
 2342. mangarap
  to dream
 2343. tapus
  to finish/complete
 2344. pangkasalukuyan
  present tense
 2345. pangnagdaan
  past tense
 2346. panghinaharap
  future tense
 2347. pawatas
  infinative tense
 2348. bata
  child
 2349. gamot
  medicine
 2350. kapilya
  church
 2351. Kumusta?
  How are you?
 2352. lugar
  place
 2353. luma
  old
 2354. lungsod
  city
 2355. magkapatid
  siblings
 2356. mahal
  expensive
 2357. pagkain
  food
 2358. pangalan
  name
 2359. sapatos
  shoes
 2360. Ako ang bahala.
  I'll take care of it.
 2361. Ako na.
  I'll do it; I'll get it; My turn.
 2362. alaala
  "gift
 2363. aso
  dog
 2364. bagay sa
  things in a ?
 2365. bakya
  wooden shoes
 2366. balita
  news
 2367. basurahan
  trash
 2368. bausra
  trash can
 2369. binigay
  give
 2370. buksan
  open
 2371. dalaga
  unmarried woman
 2372. dalhin
  bring
 2373. gago /a
  stupid (female)
 2374. gamitin
  will use
 2375. ginagamit
  to use
 2376. ialis
  to be removed
 2377. ilog
  river
 2378. inalis
  was removed
 2379. iniluto
  was cooked
 2380. kailangan
  needed
 2381. kawana
  pitiful
 2382. labhan
  to wash
 2383. lang
  only
 2384. linisin
  to be cleaned
 2385. maaari
  can be
 2386. na naman
  again
 2387. nag-uusap
  talking
 2388. ngayong darating
  this coming
 2389. niluto
  cook
 2390. paarlan
  school
 2391. plaka
  license
 2392. puno
  tree
 2393. puno
  full
 2394. punta
  Let's go!
 2395. pusa
  cat
 2396. ranggo
  rank
 2397. rin
  too
 2398. singsing
  ring
 2399. siyempre
  Of course
 2400. sumulat
  writes
 2401. susi
  key
 2402. tanga
  dummy
 2403. tao
  person
 2404. tinali
  tied
 2405. wala
  no
 2406. tsinelas
  sandles
 2407. unan
  pillow
 2408. nanggaling
  has been / came from
 2409. dati
  formerly
 2410. tamin
  plant
 2411. brush sa ulo
  hair brush
 2412. sanga
  branch
 2413. pambansang awit
  national anthem
 2414. kahulugan
  meaning
 2415. sakabila
  on the other side
 2416. akala
  I thought
 2417. pareho
  the same

 2418. iba
  • different
Author
Anonymous
ID
48174
Card Set
Verbs.csv
Description
taken from "Teach Yourself Tagalog"
Updated