d.txt

 1. daad; de
  deed; action
 2. daar
  there
 3. daar
  as; because
 4. daarna
  after that; next
 5. daarom
  that's why
 6. dadelijk
  immediately
 7. dader; de
  culprit; perpetrator
 8. dag; de
  hello; bye-bye; day
 9. dagblad; het
  daily paper
 10. dagelijks
  daily
 11. dak; het
  roof
 12. dalen
  to descend
 13. dan
  then; than
 14. danken
  to thank
 15. dankbaar
  grateful
 16. dankzij
  thanks to
 17. dans; de
  dance
 18. dansen
  to dance
 19. dapper
  brave
 20. das; de
  tie; scarf
 21. dasspeld; de
  tie pin
 22. dat
  that
 23. debuut; het
  debut
 24. decennium; de
  decade
 25. deel; het
  part; share
 26. deelwoord; het
  participle
 27. defect
  defective; out of order
 28. defensie; de
  defence
 29. definitief
  definitive; final
 30. degene die
  the one who
 31. degenen die
  the ones who
 32. delen
  to divide; share
 33. delict; het
  offence
 34. democratie; de
  democracy
 35. democratisch
  democratic
 36. demonstratie; de
  demonstration
 37. demonstreren
  to demonstrate
 38. denken
  to think
 39. dertig
  thirty
 40. desnoods
  if necessary
 41. desondanks
  nevertheless
 42. dessert; het
  dessert
 43. destijds
  at that time; in those days
 44. deur; de
  door
 45. deze
  this; these
 46. dezelfde
  the same
 47. diamant; de
  diamond
 48. dicht
  closed; shut; dense; thick
 49. dichtbij
  close by
 50. dichten
  to write poetry; stop up (a hole)
 51. dichter; de
  poet
 52. dicteren
  to dictate
 53. die
  that; those; who; which
 54. diegene die
  the one who
 55. dief; de
  thief
 56. diefstal; de
  theft
 57. dienst; de
  service
 58. dienstbode; de
  maid servant
 59. dienstencentrum; het
  social service centre
 60. dienstmeisje; het
  maid
 61. diep
  deep
 62. diepte; de
  depth
 63. diepvries; de
  freezer
 64. diepzinnig
  deep; profound
 65. dier; het
  animal
 66. dierentuin; de
  zoo
 67. dij; de
  thigh
 68. dik
  thick; fat
 69. dikwijls
  often
 70. diner; het
  dinner
 71. dineren
  to dine
 72. ding; het
  thing
 73. dinsdag
  tuesday
 74. direct
  direct(ly)
 75. directeur; de
  manager
 76. directie; de
  management
 77. dirigent; de
  conductor
 78. discussie; de
  discussion; debate
 79. discussi(e")ren
  to discuss
 80. discus; de
  discus
 81. discuswerper; de
  discus thrower
 82. dit
  this
 83. divers
  various
 84. dochter; de
  daughter
 85. document; het
  document
 86. doel; het
  target; goal
 87. doelpunt; het
  goal
 88. doemdenken
  to expect the worst
 89. doen
  to do
 90. dokter; de
  doctor
 91. dol (op)
  mad (crazy about)
 92. dolk; de
  dagger
 93. dom
  stupid
 94. dominee; de
  clergyman
 95. donder; de
  thunder
 96. donderen
  to thunder
 97. donderdag
  thursday
 98. donker; het
  darkness
 99. donker
  dark
 100. dood
  dead
 101. dood; de
  death
 102. doodgaan
  to die
 103. doodlachen (zich)
  split one's sides laughing
 104. doodstraf; de
  death penalty
 105. doof
  deaf
 106. dooien
  to thaw
 107. door
  through; by
 108. doordat
  because (cause not reason)
 109. doorgaan
  continue; go through
 110. doorhebben
  to see through; understand
 111. doorn; de
  thorn
 112. Doornroosje
  sleeping beauty
 113. doorslapen
  sleep on; through
 114. doos; de
  box; case
 115. dorp; het
  village
 116. dorst; de
  thirst
 117. douane; de
  customs
 118. douche; de
  shower
 119. doven
  to extinguish
 120. draaien
  to turn; pivot
 121. dragen
  to bear; wear; carry
 122. drank; de
  drink; liquor
 123. dreigent
  threatening
 124. driehoek; de
  triangle
 125. driewerf
  threefold
 126. drijven
  to float; drift
 127. dringend
  urgent
 128. drinkebroer; de
  boozer
 129. drinken
  to drink
 130. droef
  sad
 131. droevig
  sad; pitiful
 132. drogen
  to dry
 133. dromen
  to dream
 134. dronkaard; de
  drunk(ard)
 135. droog
  dry
 136. droom; de
  dream
 137. druipen
  to drip
 138. druk; de
  pressure; edition
 139. druk
  busy
 140. drukken
  to press; print
 141. drukpers; de
  printing press
 142. drukwerk; het
  printed matter
 143. druppel; de
  drip; drop
 144. dubbel
  double
 145. dubbeltje; het
  dime
 146. dubbelspion; de
  double agent
 147. duidelijk
  clear; obvious
 148. duik; de
  dive
 149. duiken
  to dive; plunge
 150. duim; de
  thumb; inch
 151. duin; het
  dune
 152. duister
  dark; obscure
 153. duizend
  thousand
 154. duren
  to last
 155. durven (te)
  to dare to
 156. dus
  so; therefore
 157. duur; de
  duration
 158. duur
  dear; expensive
 159. duurzaam
  durable; long-lasting
 160. dwaas; de
  fool(ish)
 161. dwang; de
  compulsion; coercion
 162. dwingen
  to force; compel
 163. d.w.z (dat wil zeggen)
  that is to say
Author
kniknik
ID
476
Card Set
d.txt
Description
Dutch vocab
Updated