FL §2- DEF.

 1. AKSELTRYK
  • tryk, der overførestil vejen
  • fra hjulene
  • på én aksel
 2. BIL
  • motorkøretøj
  • 4 ell. flere hjul eller med
  • bælter, valser, meder eller ligende eller
  • 3 hjul > 400 kg
 3. BLOKVOGN
  • Kan kobles på motordrevet køretøj, eller køre selvstændigt.
  • Vægt, konstruktion, dimensioner, akseltryk udelukker den fra reg.
  • Beregnet til tung og omfangsrig transport.
  • Kørsel skal godkendes af politi.
  • Oftest påhængs eller sættevogn.
 4. EGENVÆGT
  • Egenvægt = køretøj + tilbehør som køretøjet normalt medfører.
  • Gælder ikke: brændstof, smøreolie, kølevand, personer, last.
 5. FODGÆNGERFELT
  • Del af kørebanen der er bestemt for passage over kørebanen (enten cykel ell. fodg.)
  • Særligt afmærket.
 6. KNALLERT
  • To- eller trehulet køretøj.
  • Max 50 cm3 (forbrænd.motor) eller elmotor til max. 45 km/t.
  • 2 Typer: Lille(maks. 30km/t)/Stor (maks. over 30km/t).
 7. KRYBESPOR
  • Vognbane med langsom kørende færdsel.
  • Skal benyttes hvis langsommere end vist på oplysningstavle.
 8. KØREBANE
  • Del af vejen bestemt for kørende.
  • Dog ikke cykel- ell. ridesti.
  • Reglerne gælder også for færdsel på cykel- og ridesti.
 9. KØRETØJ
  • Alt der kører på: Hjul, bælter, valser, meder eller lign.
  • Indrettet til kørsel på vej.
  • Gælder også ridende, føring af hest ell. driver kreatur.
 10. LYGTETÆNDINGSTID
  • Fra solnedgang til solopgang.
  • Påkrævet pga. mørke, tåge, dis, regn, dårlig sigt- eller vejrforhold.
  • For at se og blive set.
 11. MOTORCYKEL
  • Motorkøretøj, 2 hjul, med eller uden sidevogn.
  • Eller
  • 3 hjul og egenvægt < 400 kg.
 12. MOTORDREVET KØRETØJ
  • Køretøj, der er forsynet med motor som drivkraft.
  • Inddeles i: Traktor, motorredskab, knallert.
 13. MOTORKØRETØJ
  • Indrettet til befordring af personer/gods.
  • Indrettet til at trække andet køretøj/arbejdsredskab min.40km/t.
  • Min. 30 km/t.
  • 2 Typer: Bil og motorcykel.
 14. MOTORREDSKAB
  • Indrettet som arbejdsredskab.
  • Max. 30 km/t.
  • Motordrevet køretøj, der er bestemt til at føres af gående er et motorredskab.
 15. MOTORVEJ OG MOTORTRAFIKVEJ
  • Forbeholdt færdsel med motorkøretøjer.
  • Markeret ved færdselstavler.
 16. PARKERING
  • Med eller uden fører.
  • Standsning over 3 minutter.
  • Af- og påstigning er ikke en parkering.
  • Af- og pålæsning er ikke en parkering.
 17. PÅHÆNGSKØRETØJ
  • Køretøj, der trækkes af andet køretøj.
  • 3 typer: Påhængsvogn, sættevogn, påhængsredskab
 18. PÅHÆNGSREDSKAB
  • Campingvogn, landbrugsredskaber, skurvogne.
  • Registrerede: max 70 km/t.
  • Uregistrerede: max 30 km/t.
 19. PÅHÆNGSVOGN
  • Indrettet til befordring af personer eller gods.
  • Sættevogn undtaget.
 20. SIDEVOGN
  • Et hjulet køretøj.
  • Kobles til et 2 hjulet køretøj.
  • Indrettet til befordring af personer eller gods.
 21. SÆTTEVOGN
  • Indrettet til befordring af personer eller gods.
  • Kobles til andet køretøj.
  • Last hviler på trækkende køretøj.
 22. TOTALVÆGT (2 TYPER)
  • Øjeblikkelig vægt =Faktiske totalvægt = køretøj + driftsmidler + fører + last.
  • Tilladte totalvægt = køretøj + driftsmidler + fører + last.
 23. TRAFIKANT
  • Enhver, der færdes eller
  • i øvrigt opholder sig på vej eller i køretøj på vej.
 24. TRAKTOR
  • Motordrevet køretøj.
  • Hovedsagligt konstrueret til at trække andet køretøj/arbejdsredskab.
  • Konstrueret til max 40 km/t.Max. 30 km/t på vej.
 25. TÆTTERE BEBYGGET OMRÅDE
  Er markeret med "silhouetbyen".
 26. VEJ
  • Vej, gade, cykelsti, fortov, gangsti, ridesti, plads, bro, tunnel, passage, sti og lign.
  • Offentlig og privat vej.
 27. VEJKRYDS
  Vejkryds.Vejforgrening.Vejudmunding.
 28. VOGNBANE
  • Vognbane skal kunne benyttes af køretøj med 4 hjul.
  • Kørebane består af vognbaner.1.
  • Vognbane tælles fra højre kant af kørebanen i færdselsretningen.
Author
Anonymous
ID
46318
Card Set
FL §2- DEF.
Description
§2 FL
Updated