Afrikaans - English word list.csv

 1. "aan"
  "to "
 2. "aand"
  "evening "
 3. "aanstaande"
  "betrothed future spouse next "
 4. "aarde"
  "earth (buried in) "
 5. "woordeboek"
  "dictionary "
 6. "advokaat"
  "advocate lawyer "
 7. "afskrif(te)"
  "duplicate transcript "
 8. "ag agt"
  "eight "
 9. "agste"
  "eighth "
 10. "agt-en-twintig"
  "twenty-eight "
 11. "agt-en-twintigste"
  "twenty-eighth "
 12. "agtien"
  "eighteen "
 13. "agtiende"
  "eighteenth "
 14. "albei"
  "both "
 15. "alleen"
  "alone single "
 16. "alles"
  "all everything "
 17. "altyd"
  "always "
 18. "ambagsman"
  "artisan tradesman workman "
 19. "amptenaar"
  "official "
 20. "ander (s)"
  "different other (s) "
 21. "April"
  "April "
 22. "arbeider"
  "laborer "
 23. "argief"
  "archive "
 24. "asma"
  "asthma "
 25. "Augutus"
  "August "
 26. "baba"
  "baby "
 27. "bakker"
  "baker "
 28. "bedelaar"
  "beggar "
 29. "bedendmaking"
  "declaration"
 30. "bedrag"
  "fee"
 31. "bedryf"
  "occupation trade"
 32. "begraafplass"
  "cemetery"
 33. "begrafnis"
  "burial funeral"
 34. "begrawe"
  "to bury"
 35. "behoort"
  "belongs"
 36. "beide"
  "both"
 37. "bejaarde"
  "aged"
 38. "bekende"
  "acquaintance"
 39. "belasting"
  "tax"
 40. "belastingheffer"
  "tax collector"
 41. "Belgie"
  "Belgium"
 42. "Belgies"
  "Belgian"
 43. "beroep"
  "occupation"
 44. "beskrywing"
  "description"
 45. "bevestiging"
  "confirmation"
 46. "bevolking"
  "population"
 47. "bewys"
  "evidence proof"
 48. "binnekant"
  "inside"
 49. "biografie"
  "biography"
 50. "blad (sy)"
  "page"
 51. "bloei"
  "bleeding"
 52. "boek"
  "book"
 53. "boer"
  "farmer"
 54. "boerearbeider"
  "farmhand (laborer)"
 55. "boerekneg"
  "farmworker"
 56. "boot"
  "boat barge ship"
 57. "bo"
  "above on top of"
 58. "broer(s)"
  "brother (s)"
 59. "brouer"
  "brewer"
 60. "bruid"
  "bride"
 61. "bruidegom"
  "bridegroom"
 62. "buitekant"
  "outside"
 63. "buitendien"
  "besides"
 64. "burgemeester"
  "mayor"
 65. "burger"
  "citizen"
 66. "burgerskap"
  "citizenship"
 67. "buurman"
  "neighbor"
 68. "buurt"
  "neighborhood"
 69. "byna"
  "almost nearly"
 70. "bynaam"
  "nickname"
 71. "daagliks"
  "daily "
 72. "daar"
  "there "
 73. "dag"
  "day "
 74. "dagloner"
  "day laborer "
 75. "dat"
  "that (to know) "
 76. "dateer"
  "to date (document) "
 77. "datum"
  "date "
 78. "derde"
  "third "
 79. "dertien (de)"
  "thirteen (th) "
 80. "dertig"
  "(ste) thirty (thirtieth) "
 81. "Desember"
  "December "
 82. "deur"
  "by through "
 83. "die"
  "the "
 84. "diens"
  "duty in service of "
 85. "dienskneg"
  "domestic servant "
 86. "diensmeisie"
  "maid "
 87. "dikwels"
  "frequently often "
 88. "Dinsdag"
  "Tuesday "
 89. "dogter (tjie)"
  "daughter (little daughter or girl) "
 90. "dominee"
  "minister "
 91. "Donderdag"
  "Thursday "
 92. "dood"
  "dead death "
 93. "doop"
  "baptism christening "
 94. "Doper"
  "Baptist "
 95. "dorp"
  "town village "
 96. "drie"
  "three "
 97. "drie-en-twintig"
  "twenty-three "
 98. "drie-an-twintigste"
  "twenty-third "
 99. "duisend (ste)"
  "thousand (th) "
 100. "Duits (er)"
  "German "
 101. "Duitsland"
  "Germany "
 102. "duplikaat"
  "duplicate "
 103. "edel"
  "nobility "
 104. "edelman"
  "nobleman "
 105. "een"
  "one "
 106. "eenduisend"
  "one thousand "
 107. "eenduisendste"
  "one thousandth "
 108. "een-en-dertig"
  "thirty-one "
 109. "een-endertigste"
  "thirty-first "
 110. "een-en-twintig"
  "twenty-one "
 111. "een-entwintigste"
  "twenty-first "
 112. "eenhonderd"
  "one hundred "
 113. "eenhonderdste"
  "one hundredth "
 114. "eenjarig"
  "annual yearly "
 115. "eerder"
  "before previously "
 116. "eergister"
  "day before yesterday "
 117. "eerlik(e)"
  "honest "
 118. "eerste"
  "first "
 119. "eertyds"
  "formerly "
 120. "eeu"
  "century "
 121. "eg(verbintenis)"
  "marriage matrimony "
 122. "egbreekster"
  "adulteress "
 123. "egbreker"
  "adulterer "
 124. "eggenoot"
  "husband spouse "
 125. "eggenote"
  "spouse wife "
 126. "egpaar"
  "married couple "
 127. "egskeiding"
  "divorce "
 128. "eienaar"
  "owner proprietor "
 129. "eiland"
  "island "
 130. "elf "
  "(de) eleven (th) "
 131. "elke"
  "each every "
 132. "emigrant"
  "emigrant "
 133. "emigrasie"
  "papiere emigration papers "
 134. "emigreer"
  "to emigrate "
 135. "en"
  "and "
 136. "Engelse"
  "Englishwoman (Englanders) "
 137. "Engelsman"
  "Englishman "
 138. "Engels vertaal"
  "English (language) "
 139. "enig(e)"
  "any only "
 140. "erf(e)nis"
  "inheritance "
 141. "fabriek"
  "factory "
 142. "familie"
  "family relatives "
 143. "familienaam"
  "family name surname "
 144. "Februarie"
  "February "
 145. "Frans"
  "French "
 146. "geboorte"
  "birth "
 147. "geboortebewys"
  "birth certificate "
 148. "geboorteplaas (-plek)"
  "birth place place of birth "
 149. "gebore"
  "born (maiden name)née "
 150. "gebore te"
  "born at native of "
 151. "gedoen"
  "done "
 152. "gedoop"
  "christened "
 153. "gee"
  "bestow give "
 154. "geen"
  "none "
 155. "gehad"
  "had "
 156. "gehude"
  "married person "
 157. "geld"
  "money "
 158. "geloof"
  "religion "
 159. "gelyk"
  "the same similar "
 160. "gemeenskap"
  "community township "
 161. "genaamd"
  "called named "
 162. "genealogie"
  "genealogy "
 163. "geseën"
  "blessed "
 164. "gesin"
  "family (immediate) "
 165. "geskei"
  "divorced "
 166. "geskenk"
  "gift present "
 167. "geskiedenis"
  "history "
 168. "geslag"
  "gender sex "
 169. "geslagboom"
  "family tree pedigree "
 170. "gesterf"
  "died "
 171. "gesworene"
  "juror "
 172. "getroud"
  "married "
 173. "getuienis (se)"
  "witness (es) "
 174. "gewees"
  "former "
 175. "gister"
  "yesterday "
 176. "godsdiens"
  "religion "
 177. "goed"
  "good right (it is OK) "
 178. "graff earl"
  "(England) count (continental) "
 179. "grens"
  "border boundary "
 180. "groet"
  "greet greeting "
 181. "grondeienaar"
  "property owner "
 182. "groot"
  "big great large "
 183. "grootouer"
  "grandparent "
 184. "haar"
  "her hers (hair-singular) "
 185. "half halwe"
  "half "
 186. "halfbroer"
  "half brother "
 187. "halfsuster"
  "half sister "
 188. "handel"
  "occupation trade "
 189. "handtekening"
  "signature "
 190. "hê"
  "to have "
 191. "heeltemal"
  "altogether entirely "
 192. "heer"
  "gentleman "
 193. "herberger"
  "innkeeper landlord "
 194. "herder"
  "herdsman shepherd "
 195. "herfs"
  "Autumn "
 196. "het"
  "to have "
 197. "heuwel"
  "hill "
 198. "hier"
  "here of this place "
 199. "hoe"
  "how "
 200. "hoekom"
  "why "
 201. "hoer"
  "harlot prostitute "
 202. "huishulp"
  "domestic servant "
 203. "hulle"
  "their they "
 204. "huwelik"
  "marriage "
 205. "huweliksdag"
  "day of marriage "
 206. "huweliksfees"
  "wedding reception "
 207. "immigrant"
  "immigrant "
 208. "immigrasie"
  "immigration "
 209. "immigreer"
  "immigrate "
 210. "in"
  "in "
 211. "inhoud"
  "contents "
 212. "inhoudsopgawer"
  "index "
 213. "inwoner"
  "inhabitant "
 214. "is"
  "is "
 215. "Italiaans"
  "Italian "
 216. "jaar"
  "year "
 217. "jaarliks"
  "annual yearly "
 218. "jagter"
  "hunter "
 219. "Januarie"
  "January "
 220. "jare"
  "years "
 221. "jong"
  "young "
 222. "jongkêrel"
  "young man "
 223. "Jood"
  "Jew "
 224. "Joodse"
  "Jewish "
 225. "juffrou"
  "miss unmarried lady "
 226. "Julie"
  "July "
 227. "Junie"
  "June "
 228. "kamer"
  "room (in a house) "
 229. "kan"
  "can could "
 230. "kanaal"
  "canal "
 231. "kasteel"
  "castle "
 232. "keiserlik"
  "imperial "
 233. "keiserryk"
  "empire "
 234. "kerk"
  "church "
 235. "kerkboek"
  "churchbook "
 236. "kerkhof"
  "cemetery "
 237. "kind"
  "child "
 238. "kinders"
  "children "
 239. "klein"
  "small little "
 240. "kleindogter"
  "granddaughter "
 241. "kleiner"
  "smaller "
 242. "kleinseun"
  "grandson "
 243. "klerehandelaar"
  "outfitter "
 244. "kleremaker"
  "tailor "
 245. "km"
  "kilometer "
 246. "kneg"
  "servant "
 247. "konfirmasie"
  "confirmation "
 248. "koning"
  "king "
 249. "koningin"
  "queen "
 250. "koningkryk"
  "kingdom "
 251. "koninglike"
  "royal "
 252. "koop"
  "to buy "
 253. "koopman"
  "dealer merchant wholesaler "
 254. "kopersmid"
  "coppersmith "
 255. "kopie"
  "copy "
 256. "kry"
  "to receive "
 257. "kuiper"
  "cooper "
 258. "kwaliteit"
  "quality "
 259. "lasste"
  "last latter "
 260. "lasste"
  "tyd lately "
 261. "laat"
  "late (P.M.) "
 262. "laken"
  "sheet "
 263. "land"
  "country land "
 264. "landbouer (boer)"
  "farmer "
 265. "landgoed"
  "estate "
 266. "landkaart"
  "map "
 267. "landverhuiser"
  "(archaic) emigrant "
 268. "lê"
  "to lie down "
 269. "leeftyd"
  "lifetime "
 270. "leerling"
  "apprentice pupil "
 271. "lente"
  "spring (season) "
 272. "lewe"
  "to live "
 273. "lewend"
  "living "
 274. "lewensbeskrywing"
  "biography "
 275. "lidmaat"
  "member "
 276. "lismaatskap"
  "membership "
 277. "linker"
  "left (directional) "
 278. "lynslaer"
  "rope "
 279. "Maagd"
  "maiden virgin "
 280. "maand"
  "month "
 281. "Maandag"
  "Monday "
 282. "maar"
  "but "
 283. "Maart"
  "March (month) "
 284. "mag"
  "may might have "
 285. "man"
  "husband man "
 286. "manlik"
  "male "
 287. "mark"
  "market "
 288. "meer"
  "moor or lake "
 289. "meerderjarig"
  "come of legal age "
 290. "Mei"
  "May (month) "
 291. "meise"
  "girl "
 292. "melkery melkfabriek"
  "dairy milk factory "
 293. "meneer"
  "Mr. Sir "
 294. "meng"
  "mingle mix "
 295. "met"
  "with "
 296. "middag"
  "midday afternoon "
 297. "middernag"
  "midnight "
 298. "militêr"
  "military "
 299. "minderjarige"
  "minor below legal age "
 300. "minnares"
  "mistress "
 301. "mis"
  "to miss mist "
 302. "miskien"
  "maybe perhaps "
 303. "moeder"
  "mother "
 304. "moet"
  "must "
 305. "môre"
  "morning tomorrow "
 306. "myl"
  "mile "
 307. "mynwerker"
  "miner "
 308. "na"
  "after near to toward "
 309. "naaister"
  "seamstress "
 310. "naam"
  "name "
 311. "naas"
  "beside next to "
 312. "nag"
  "night "
 313. "namiddag"
  "afternoon "
 314. "nederig"
  "humble lowly modest "
 315. "Nederlands"
  "Dutch Netherlands "
 316. "nee"
  "no "
 317. "neef"
  "male cousin nephew "
 318. "neersit"
  "to place put "
 319. "nege"
  "nine "
 320. "nege-en-twintig"
  "twenty-nine "
 321. "nege-en-twintigste"
  "twenty-ninth "
 322. "negende"
  "ninth "
 323. "negentien"
  "nineteen "
 324. "negentiende"
  "nineteenth "
 325. "negentig"
  "ninety "
 326. "negentigste"
  "ninetieth "
 327. "neger"
  "Negro "
 328. "net"
  "only "
 329. "niggie"
  "niece female cousin "
 330. "niks"
  "none nothing "
 331. "nil"
  "zero (0) "
 332. "noem"
  "to name christen to be called by "
 333. "nog"
  "still yet "
 334. "nommer"
  "number "
 335. "nooit"
  "never "
 336. "noord"
  "north "
 337. "Noors"
  "Norwegian "
 338. "notaris"
  "notary "
 339. "November"
  "November "
 340. "nuut"
  "new "
 341. "of"
  "of "
 342. "oggend"
  "in the midafternoon "
 343. "Oktober"
  "October "
 344. "om"
  "dat at because of "
 345. "onbekend"
  "unknown "
 346. "onder"
  "under "
 347. "ondergetekende"
  "undersigned "
 348. "onderwyser"
  "male teacher "
 349. "onderwyseres"
  "female teacher "
 350. "onegte"
  "illegitimate "
 351. "ongetroud"
  "single unmarried "
 352. "ongetroude"
  "dogter unmarried daughter "
 353. "ongeveer"
  "about approximately nearly "
 354. "onmiddelik"
  "immediately right away "
 355. "onmondig"
  "minor underage "
 356. "ons"
  "our us we ounce "
 357. "ontvang (er)"
  "received (receiver) "
 358. "onwettig"
  "illegal "
 359. "ook"
  "also "
 360. "ook"
  "bekend as alias "
 361. "oom"
  "uncle "
 362. "oor"
  "beyond over ear "
 363. "ooreenkoms"
  "agreement contract "
 364. "oorkonde documents records "
 365. "oorlede"
  "dead deceased "
 366. "oorlewende"
  "survivor "
 367. "oorneming"
  "to take over "
 368. "oorskryf"
  "rewrite transfer "
 369. "oos"
  "east "
 370. "op"
  "on upon "
 371. "opgetree"
  "to make an appearance "
 372. "op hoë leeftyd"
  "at a great (old) age "
 373. "opklim"
  "staircase step to climb "
 374. "opmerking"
  "remarks "
 375. "opreg"
  "genuine honest "
 376. "opsiener"
  "guardian "
 377. "opsigter"
  "overseer "
 378. "organisasie"
  "organization society "
 379. "oud"
  "old (age) "
 380. "ouderdom"
  "age "
 381. "oudste"
  "eldest "
 382. "ouer"
  "s parents "
 383. "ouma"
  "grandmother "
 384. "oupa"
  "grandfather "
 385. "paas"
  "Easter "
 386. "pag"
  "lease "
 387. "pastoor"
  "minister pastor priest "
 388. "patron"
  "employer master patron saint "
 389. "patroon"
  "cartridge pattern template "
 390. "pensionering"
  "retirement "
 391. "pes"
  "plague "
 392. "plaas"
  "farm in place of place "
 393. "planter"
  "planter of soil "
 394. "Pools"
  "Polish "
 395. "portier"
  "porter "
 396. "Portugees"
  "Portuguese "
 397. "predikant"
  "clergyman minister "
 398. "priester"
  "Priest "
 399. "prins"
  "prince "
 400. "prinses"
  "princess "
 401. "protestant"
  "Protestant "
 402. "protokol"
  "protocol "
 403. "provinsiaal"
  "provincial "
 404. "provenisie"
  "province "
 405. "pruis"
  "Prussian "
 406. "publiseer"
  "publish "
 407. "raad"
  "council "
 408. "reg"
  "right correct "
 409. "regering"
  "administration government "
 410. "register"
  "register (book) "
 411. "registrasie"
  "registration "
 412. "registrateur"
  "registrar "
 413. "registreer"
  "to register "
 414. "regter"
  "judge justice "
 415. "regterkant"
  "right side (directional) "
 416. "regterlik"
  "judicial "
 417. "rekening"
  "account "
 418. "retireer"
  "to retire (archaic) to retreat to withdraw "
 419. "rivier"
  "river "
 420. "roede"
  "cane rod "
 421. "rond"
  "round "
 422. "Rooms Katoliek"
  "Roman Catholic "
 423. "ruim"
  "spacious "
 424. "Rus"
  "Russian "
 425. "ryk"
  "rich wealthy "
 426. "saam"
  "together "
 427. "saans"
  "evening "
 428. "sakser"
  "Saxon "
 429. "Saterdag"
  "Saturday "
 430. "seeman"
  "sailor "
 431. "seep"
  "soap "
 432. "selfde"
  "same "
 433. "sensus"
  "census "
 434. "September"
  "September "
 435. "sertificate"
  "certificate "
 436. "ses"
  "six "
 437. "sesde"
  "sixth "
 438. "ses-en-twintig"
  "twenty-six "
 439. "ses-en-twintigste"
  "twenty-sixth "
 440. "sestien"
  "sixteen "
 441. "sestiende"
  "sixteenth "
 442. "sestig"
  "sixty "
 443. "sestigste"
  "sixtieth "
 444. "seun"
  "son "
 445. "seuntjie"
  "little son "
 446. "sewe"
  "seven "
 447. "sewe-en-twintig"
  "twenty-seven "
 448. "sewe-en-twintigste"
  "twenty-seventh "
 449. "sewende"
  "seventh "
 450. "sewentien"
  "seventeen "
 451. "sewentiende"
  "seventeenth "
 452. "sewentig"
  "seventy "
 453. "sewentigste"
  "seventieth "
 454. "siekte"
  "disease "
 455. "sien"
  "see "
 456. "skenking"
  "donations "
 457. "skilder"
  "painter "
 458. "skip"
  "ship "
 459. "skipper"
  "boatman sea captain "
 460. "skoenmaker"
  "shoemaker "
 461. "skool"
  "school "
 462. "skoondogter"
  "daughter-in-law "
 463. "skoonseun"
  "son-in-law "
 464. "skoonsuster"
  "sister-in-law "
 465. "skrifgeleerde"
  "scribe "
 466. "skrynwerker"
  "cabinetmaker joiner "
 467. "skuit"
  "small boat "
 468. "slag"
  "blow hit slaughter stroke (heart) "
 469. "slagter"
  "butcher "
 470. "slegs"
  "but merely only "
 471. "sloot"
  "ditch "
 472. "slotmaker"
  "locksmith "
 473. "smid"
  "blacksmith "
 474. "smiddags"
  "in the afternoon "
 475. "smous"
  "hawker peddler "
 476. "snags"
  "in the night "
 477. "soggens"
  "in the morning "
 478. "soldaat"
  "soldier "
 479. "somer"
  "summer "
 480. "soms"
  "besides sometimes "
 481. "Sondag"
  "Sunday "
 482. "sonder"
  "without "
 483. "Spaans"
  "Spanish "
 484. "spoedig"
  "quickly soon speedy "
 485. "spruit"
  "brrok creek stream "
 486. "staat"
  "state "
 487. "stad"
  "city town "
 488. "stamboek"
  "genealogy register "
 489. "steeds"
  "always still "
 490. "stel"
  "calibrate put to place "
 491. "sterf"
  "to die "
 492. "straat"
  "street "
 493. "stroom"
  "stream "
 494. "suid"
  "south "
 495. "suster"
  "sister "
 496. "swaer"
  "brother-in-law "
 497. "swak"
  "weak "
 498. "swanger"
  "pregnant "
 499. "Sweeds"
  "Swedish "
 500. "sweer"
  "abscess boil "
 501. "sweer"
  "take an oath to curse to swear vow "
 502. "sweet"
  "perspiration sweat "
 503. "swelling"
  "swelling "
 504. "Switser"
  "Swiss "
 505. "taal"
  "language "
 506. "tafel"
  "index table "
 507. "tagtig"
  "eighty "
 508. "tagtigste "
  "ightieth "
 509. "tante"
  "aunt "
 510. "te"
  "at to "
 511. "teenoor"
  "contrary opposite "
 512. "teraarde"
  "bestelling burial "
 513. "tesame"
  "together "
 514. "testament"
  "last will testament "
 515. "tien"
  "ten "
 516. "tiende"
  "tenth "
 517. "tienjarige tafels"
  "ten-year tables or indexes "
 518. "tiental"
  "decade "
 519. "tifeus"
  "typhoid "
 520. "timmerman"
  "carpenter "
 521. "toekoms (tig)"
  "future "
 522. "toestaan"
  "to allow grant or permit "
 523. "toestem"
  "consent "
 524. "toestemming"
  "to give consent "
 525. "touslaer"
  "rope maker "
 526. "trekker"
  "emigrant "
 527. "trou"
  "to marry "
 528. "trouboek marriage book "
 529. "troudag"
  "day of marriage "
 530. "tuin"
  "garden yard "
 531. "tuinier"
  "gardener "
 532. "tuisland"
  "home homeland native country "
 533. "tussen"
  "between "
 534. "twaalf"
  "twelve "
 535. "twaalfde"
  "twelfth "
 536. "twee"
  "two "
 537. "tweede"
  "second "
 538. "twee-en-twentig"
  "twenty-two "
 539. "twee-en-twintigste"
  "twenty-second "
 540. "tweehonderd"
  "two hundred "
 541. "tweehonderdste"
  "two hundredth "
 542. "tweeling"
  "twins "
 543. "twintig"
  "twenty "
 544. "twintigste"
  "twentieth "
 545. "tyd"
  "time "
 546. "tydelik"
  "temporary "
 547. "tydskrif"
  "magazine periodical "
 548. "uit"
  "from out of "
 549. "uiterlik"
  "external outward "
 550. "uitreksel"
  "extract "
 551. "uur"
  "hour "
 552. "vader"
  "father "
 553. "vallende"
  "siekte epilepsy "
 554. "van"
  "surname "
 555. "van"
  "from of "
 556. "vandag"
  "today "
 557. "veeretien"
  "fourteen "
 558. "veertiende fourteenth "
 559. "veertig forty "
 560. "veertigste fortieth "
 561. "veewagter"
  "herdsman "
 562. "veld"
  "field "
 563. "verdrinking"
  "drowning "
 564. "vergunning"
  "permission "
 565. "verjaarsdag"
  "birthday "
 566. "verklaar"
  "declare explain "
 567. "verklaring"
  "declaration explanation "
 568. "verkondig"
  "proclaim "
 569. "verlede"
  "past "
 570. "verlof"
  "leave vacation "
 571. "verloof"
  "betrothal engagement "
 572. "verloofde"
  "betrothed engaged couple "
 573. "verlowing"
  "betrothal "
 574. "verpanding"
  "mortgaging pawning pledging "
 575. "verskeie"
  "(archaic) different various "
 576. "verskyn"
  "appear "
 577. "versoek"
  "request "
 578. "verstopping"
  "constipation obstruction "
 579. "vertrek"
  "apartment room "
 580. "vertrek"
  "depart to leave "
 581. "verwanskap"
  "relationship "
 582. "verwer"
  "painter "
 583. "verwyder"
  "dispose get rid of remove "
 584. "vestig"
  "to establish settle "
 585. "vesting"
  "fortress stronghold "
 586. "vier"
  "four "
 587. "vierde"
  "fourth "
 588. "vier-en-twintig"
  "twenty-four "
 589. "vier-en-twintigste"
  "twenty-fourth "
 590. "visser"
  "fisherman "
 591. "vlei"
  "marsh swamp "
 592. "volbreging"
  "fulfillment "
 593. "volbring"
  "accomplish perform "
 594. "volgende"
  "following next "
 595. "volgens"
  "accordingly "
 596. "volkstelling"
  "census population "
 597. "volmagtig"
  "authorize give power of attorney "
 598. "voltooi"
  "to complete finish "
 599. "vondeling"
  "foundling "
 600. "voog"
  "guardian "
 601. "voor"
  "before furrow in front of "
 602. "voorafgaan"
  "lead led "
 603. "voorafgaande"
  "foregoing preliminary "
 604. "voorheen"
  "formerly in the past "
 605. "voormeld"
  "above mentioned before "
 606. "voormiddag"
  "forenoon morning "
 607. "voornaam"
  "given name "
 608. "voorouer"
  "ancestor "
 609. "voorteken"
  "omen sign symptom "
 610. "voortrekker"
  "pioneer "
 611. "voorvader"
  "ancestor forefather "
 612. "vorig"
  "previous "
 613. "vorige"
  "former previous "
 614. "vormer"
  "framer molder "
 615. "vorstedom"
  "principality "
 616. "votrekking"
  "solemnization "
 617. "vreemd"
  "foreign strange "
 618. "vriend"
  "friend "
 619. "vroedmeester"
  "male midwife "
 620. "vroedvrou"
  "midwife "
 621. "vroeër"
  "earlier formerly "
 622. "vroeg"
  "early (A.M.) "
 623. "vroegtydig"
  "early in good time "
 624. "vrou"
  "wife "
 625. "vroulik"
  "female "
 626. "vryboer"
  "yeoman "
 627. "Vrydag"
  "Friday "
 628. "vrygesel"
  "bachelor "
 629. "vyf"
  "five "
 630. "vyfde"
  "fifth "
 631. "vyf-en-twintig"
  "twenty-five "
 632. "vyf-en-twintigste"
  "twenty-fifth "
 633. "vyftien"
  "fifteen "
 634. "vyftiende"
  "fifteenth "
 635. "vyftig"
  "fifty "
 636. "vyftigste"
  "fiftieth "
 637. "wa"
  "carriage wagon "
 638. "waar"
  "where "
 639. "waarheen"
  "where to "
 640. "wanneer"
  "when "
 641. "wapen"
  "coat of arms crest weapon "
 642. "warmbad"
  "resort spa "
 643. "was"
  "was were "
 644. "wat"
  "what "
 645. "watersug"
  "dropsy "
 646. "weduwer"
  "widow "
 647. "week"
  "week "
 648. "weeskamer"
  "orphan chamber "
 649. "weeskind"
  "orphan "
 650. "wes"
  "west "
 651. "wet"
  "law "
 652. "wethouer"
  "alderman "
 653. "wetlik"
  "legal "
 654. "wettig"
  "lawful legal "
 655. "wewenaar"
  "widower "
 656. "wewer"
  "weaver "
 657. "wie"
  "who "
 658. "wielmaker"
  "wheelwright "
 659. "wil"
  "want "
 660. "wild"
  "untamed wild "
 661. "winkelier"
  "shopkeeper "
 662. "winter"
  "winter "
 663. "wit"
  "white "
 664. "Woensdag"
  "Wednesday "
 665. "woning"
  "residence "
 666. "woon"
  "reside "
 667. "woonstrel"
  "apartment "
 668. "woordeboek"
  "dictionary "
 669. "word"
  "to become "
 670. "woud"
  "forest woodland "
 671. "wyle"
  "deceased late "
Author
ampers
ID
42539
Card Set
Afrikaans - English word list.csv
Description
The Afrikaans word is presented and you need to give the meaning in English
Updated