Vietnamese nouns professions.txt

 1. Student
  Sinh viên
 2. Teacher
  Giáo viên
 3. Volunteer
  Tình nguyện viên
 4. Lawyer
  Luât sư
 5. Engineer
  Kỹ sư
 6. Researcher
  Nghiên cứu viên
 7. Employee
  Nhân viên
 8. Secretary
  Thư ký
Author
tomsavanh
ID
37921
Card Set
Vietnamese nouns professions.txt
Description
Vietnamese nouns professions
Updated