Vietnamese colours.txt

 1. Yellow
  Màu vàng
 2. Red
  Màu đở
 3. Blue
  Xanh da tròi
 4. Black
  Màu đen
 5. Brown
  Màu nâu
 6. Green
  Màu xanh là cây
 7. White
  Màu trắng
 8. Purple
  Màu tím
Author
tomsavanh
ID
37916
Card Set
Vietnamese colours.txt
Description
Vietnamese colours
Updated