Vietnamese adjectives.txt

 1. Hot
  Nóng
 2. Beautiful
  Đẹp
 3. Handsome
  Đẹp trai
 4. Delicious
  Ngon
 5. Sick
  Ốm
 6. Healthy
  Khỏe
 7. Normal
  Bình thường
 8. Good
  Tốt
 9. Expensive
  Đắt
 10. Tall
  Cao
 11. Short
  Thấp
 12. Cheap
  Rẻ
 13. Cold
  Lạnh
 14. Intelligent
  Thông minh
 15. Pretty
  Xinh
 16. Fat
  Béo
 17. Ugly
  Xấu
 18. Thin
  Gày
 19. Difficult
  Khó
 20. Easy
  Dễ
 21. Hungry
  Đói
 22. Dirty
  Bẩn
 23. Clean
  Sạch
 24. Young
  Trẻ
 25. Old
  Già
 26. Boring
  Chán
 27. Muộn
  Late
 28. Interesting
  Thú vị
 29. Sad
  Buồn
 30. Happy
  Vui
 31. Noisy
  Ầm ĩ
 32. Agreeable
  Ưng ỹ
 33. Patient
  Kiên nhẫn
 34. Small
  Nhỏ
 35. Big
  To
 36. Poor
  Nghèo
 37. Rich
  Giàu
 38. Early
  Sớm
 39. Far
  Xa
 40. Near
  Gần
Author
tomsavanh
ID
37913
Card Set
Vietnamese adjectives.txt
Description
Vietnamese Adjectives
Updated