file.txt

 1. Tanakasan wa amari eiga o mimasen.
  Mr. Tanaka does not watch a movie much.
 2. Kayoubi ni kurasu ni ikimasu.
  I go to class on Tuesday.
 3. Ashita tomodachi ga uchi ni kimasu.
  My friend will come to my house tomorrow.
 4. Itsu eiga o mimasuka.
  When will you see a movie?
 5. Shuumatsu ni tenisu o shimasu.
  I play tennis on weekends.
 6. Ocha o nomimasenka.
  Will you drink tea with me?
 7. Watashi wa yoku uchi de rajio o kikimasu.
  I listen to the radio at home often.
 8. Takeshisan wa tokidoki kohi o nomimasu.
  Mr. Takeshi sometimes drinks coffee.
 9. Yamadasan, ashita wa nani o shimasuka.
  Mr. Yamada, what will you do tomorrow?
 10. ii desu ne.
  Sounds great.
 11. un, chotto...
  Um...it's slightly...
Author
misti2009
ID
374
Card Set
file.txt
Description
Translate from Japanese to English
Updated