Hun-Eng,nat.geo.

 1. éjszakai
  nocturnal
 2. prey on
  zsákmányol
 3. fásszárú
  arboreal
 4. lágyszárú
  non-arboreal
 5. őslakó, bennszülött
  nativ
 6. szülőföld
  nativ land
 7. véletlenül, figyelmetlenül
  Inadvertently
 8. bevezet, bemutat, divatba hoz
  introduced
 9. megbízható, felelős
  responsible
 10. kihalás, kipusztulás, eltolás
  extinction
 11. súlyos hiba
  severe error
 12. súlyos csapás
  severe blow
 13. kitart vmi mellett
  to persevere
 14. hideg, kemény, zord
  severe
 15. többször, több ízben
  several times
 16. egyéni, különböző
  several
 17. csökkenés, levonás
  reduction
 18. be nem vallott, sunyi, titkos
  sneaking
 19. kitölt-bosszut
  to wreak
 20. nagy pusztítást végez, elpusztít
  to wreak havoc
 21. pusztulás, pusztítás, rombolás
  havoc
 22. közelít, megközelít
  approach
 23. összehasonlítás
  contrasting
 24. vmivel ellentétben, vmivel szemben
  in contrast with sg
 25. cél, célkitűzés
  aim
 26. igény, követelés
  claim
 27. lakik, tartózkodik
  reside
 28. tartózkodási idő
  residence time
 29. félreértés, téves értelmezés
  misconception
 30. egész, ép
  entire
 31. eláraszt
  overrun
 32. hemzseg vmitol, elárasztva lenni vmitől
  to be overrun with sg
 33. hepehupe, összeütközés
  bump
 34. fekvőrendőr
  speed bump
 35. lepuffant
  bump off
 36. csali, csalétek
  bait
 37. bekapja a csalit
  rise to the bait
 38. legfelső, felső
  upper
 39. lemészárol
  scapper
 40. gyík
  lizard
 41. követ, kinyomoz, csapás
  track
 42. megkísérel, csábít, kísért
  tempt
 43. csábító, kísértő, sátán
  tempter
 44. csábítás, kísértés
  temptation
 45. gyilkossági kísérlet
  attempted murder
 46. Istent kísért
  tempt God
 47. megkísérel, megpróbál
  to attempt
 48. megszervezett
  conducted
 49. kiterjedés, hatósugár
  coverage
 50. biztosít, gondoskodik
  to ensure
 51. biztosíthatom arról, hogy..
  i can ensure you that...
 52. felszerelt
  equipped
 53. rosszul felszerelt
  ill-equipped
 54. eredményesség, hatásfok
  efficiency
 55. csúcsteljesítmény
  highest efficiency
 56. hasadás
  chink
 57. fegyverzet, páncél
  armor
 58. bizonyít, jóváhagy
  to prove
 59. megcáfol, megdönt
  to disprove
 60. elintézés, ártalmatlanítás
  disposal
 61. gyökerestül kiirt, kipusztít
  to eradicate
 62. tegez - nyílé
  quiver
 63. rothatás, összeomlás
  rot
 64. vonz
  to attract
 65. bogár, féreg, kukac
  maggot
Author
katy
ID
37363
Card Set
Hun-Eng,nat.geo.
Description
nat.geo.
Updated