PSY 1 Före SocPsy 2

 1. Attribution
  En bedömning av vad som har orsakat ett beteende eller ett skeende

  • [En bedömning av vad som har orsakat antingen (ett) beteende (eller) (ett) skeende]
  • [EB(b)A VaS(s) HOrA, BettSkena]
  • (Causal Attribution)
 2. Correspondent inference theory, (Jones & Davis, 1965)
  • 1. Handlingar antas motsvara individers personlighet, karaktärsdrag och attityder.
  • 2. Särskilt handlingar som är 
  •    - Frivilliga
  •    - Oväntade
  •    - Icke önskvärda/negativa
  • 3. Men även ofrivilliga handlingar kan attribueras till person snarare än situation

  • Castro, IPA-FRIMÄN (finger 1(I) 2(PA) 3(FRI) 4(MÄN))
  • (T ex, personer blev tilldelade att ge ett tal om Castro, och de som lyssnade fick uppskatta om de motsvarade deras faktiska åsikter)

  • (andra) Individers Handlingar (Tumme)
  • 1. (pekfinger) Antas Vara personlighet, karaktärsdrag och attityder.
  • 2. (mittenfinger) Särskilt
  •    - Frivilliga
  •    - Oväntade
  •    - Icke önskvärda/Negativa
  • 3.(Ringfinger) Men ven ofrivilliga handlingar kan attribueras till person snarare än situation
  • In Hand 1. AV PeK(a)At 2. Särskilt Fri ONs 3. (gifta p.g.a ringfinger) Män (har) Of(f)rHAT P(u)SS
  • [Innehav av Peson Av män (som har) offrat puss.]
  • [IPA-MÄN Offrat Puss]

  • [IPA-MÄN Offrat Puss]
  • [InneH(a)Av aV PeSOn (av) män (som har) offrat puss.]
  • In Hand 1. AV PeK(a)At 2. Särskilt ONs FRI 3. (gifta p.g.a ringfinger) Män (har) Of(f)rHAT P(u)SS
  • (tumme) I
  • (pekfinger) PA
  • (mellanfinger) FRI
  • (ringinger) Män (MOPp)

  • (tumme) In(ne)haAV
  • (pekfinger) PEKAAT
  • (mellanfinger) Särskilt FRI ONs
  • (ringinger) Män Offrhat Puss
 3. Minska bias
  • 1. Ge utrymme och tid så att bedömningar kan görs systematiskt
  •     - Särskilt i professionella sammanhang, tex. rekrytering, befordran
  • 2. Använda så mycket information som möjligt. Dvs inte dra slutsatser baserat på en källa.
  • 3. Känna till fällorna
  •    - Kognitiv belastning, påverkan av andras åsikter, korrespondensfelet, att vi har svårt för att ändra oss...
  •    - Fyll på med mer från boken

  • Minska (minnas) BIAS
  • (Babes I prosa Antas komma in på Skolan KTH, tex KKK)
  • (GB uKIp IF KKK)
  • (GTs, Babes, Kgs, Ip. Fler KKK.)
  • Ge TUT så bABeS kan göras, särskilt i prosa. Fler Kom(R) in (på)
  • KTH, tex: KKK

  • [Ge TUT så bABeS kan göras, särskilt i prosa]
  • [Fler Kom(R) in]
  • [K T H(F), tex: KKK]

  • Ge Tillräckligt Utrymme (och) Tid (b)Att Bedömningar kan göras Systematiskt
  •     - Särskilt i Professionella Sammanhang (tex. rekrytering, befordran)
  • [Ge TUT så bABeS kan göras, särskilt i prosa]
  • Fler källor och mycket relevant info
  • [Fler Kom(R) in]
  • Känna till fällorna, t ex Kognitiv belastning, konservatism, korrespondensfelet, att vi har svårt för att ändra oss...
  •    - Fyll på med mer från boken
  • [K T H(F), tex: KKK, KB, Konservatism, Korrespodensfelet]
 4. Kodningar av självets egenskaper
  • 1. Personliga egenskaper
  •    - T.ex smart, kort, snygg, nyfiken, orolig, sällskaplig, självständig
  • 2. Sociala tillhörigheter som är centrala för identiteten
  •    - Grupper: tex nationalitet, könsidentitet, psykologi-student, vegan
  •    - Relationer: tex syskon, förälder, vän, mamma, bror

  (I kollektivistiska kulturer tenderar individer att ha mer sociala tillhörigheter, medan i individualistiska kulturer vanligare med mer individuella drag.)

  • 1. Valens
  •    - Positiv, negativ

  • 2. Ordning
  •    - Primacy effects

  • personliga egenskaper, t ex smart, snygg
  • PESS
  • Sociala tillhörigheter som är centrala (för) identiteten
  •    - Grupper: psykologi-student
  •    - Relationer: tex syskon, förälder, vän, mamma, bror

  STill särsCI(l)d Grupps Retfamilj

  • Valens (positiv, negativ), Ordning (primacy effects)
  • VaPN
  • OPEn]
 5. Kollektivistiska kulturer, hur är självet?
  • 1. Definition av självet: i kontakt med andra i sociala relationer och roller
  • 2. Struktur av självet: Varierat och flödande, olika från en situation/relation till en annan
  • 3. Viktiga egenskaper: extern, offentligt själv, status, roller, relationer
  • 4. Viktigt att uppnå: Passa in, bete sig rätt, nå gemensamma mål, kommunicera indirekt

  • DeStrukt ViVi (Eg, attu)
  • De: SoRR(y), koma (Sociala Relationer och Roller, Kontakt med andra)
  • Strukt: Varfö' sitt(a) relationer (Varierat och flödande, olika mellan situationer och relationer)
  • ViEg: Ext os-stro(r)n
  • (Extern, offentligt själv, status, roller, relationer)
  • ViAt: PIk(G)MIn Ko KoBe (Passa In, Gemensamma Mål, Indirekt kommunikation, Korrekt Beteende)
 6. Individualistiska kulturer, hur är självet?
  • 1. Definition av självet: Unik individ, separerad från social kontext
  • 2. Struktur av självet: Enhetligt och stabilt, konstant över situationer och relationer
  • 3. Viktiga egenskaper: internt, privat själv(förmågor, tankar, känslor, egenskaper)
  • 4. Viktigt att uppnå: Vara unik, uttrycka sin identitet, nå egna mål, kommunicera direkt

  • DeStrukt ViVi (Eg, attu)
  • De: Uni-Sock (Unik individ, separerad från social kontext)
  • Strukt: EnStaK(a) SittRel (Enhetligt och Stabilt, Konstant över Situationer och Relationer)
  • ViEg: Inprison - FEgT K (Internt, Privat Själv(Förmågor, Egenskaper (traits), Tankar, Känslor)
  • ViAt: AVUnD, KUSIN EMå (Att Vara Unik, Direkt Kommunikation, Uttrycka Sin Identitet, Nå Egna l)
 7. Självkonceptet
  • 1. De egenskaper som kommer först är oftast mer definierande
  •    - Något som är kroniskt tillgängligt färgade både hur vi ser på oss själva och andra
  • 2. Förmodligen positiv – self-serving bias
  • 3. Formas av:
  •    - Beteende
  •    - Tankar/känslor i olika situationer
  •    - Vad andra säger/har sagt om oss
  •    - Jämförelser med andra, kultur med mera.

  • Först är oftast mer definierande
  •    - Något som är Kroniskt Tillgängligt Att ser på oss själva och andra
  • Antagligen positiv – self-serving bias
  • 3. Formas av Beteende, Tankar/känslor i olika situationer, rykten och reaktioner i andra, Vad andra säger/har sagt om oss
  •    - Jämförelser med andra, kultur med mera.
  • [Fakta Sposa, A posseser B, Fav(B)e tokios rykfria jämaku]
 8. Hur förstår vi oss själva
  • 1. Vi förstår oss själva ungefär som vi förstår andra.
  •    - Vi observerar eget beteende (self-perception theory, Bem, 1967) (går på beteende om interna känslor är oklara)

  • 2. Vi har mer information om oss själva än om andra.
  •    - Aktörs-observatörseffekten (Jones & Nisbett, 1972)

  • 3. Sociala jämförelser används för att förstå oss själva (Festinger, 1957), men riskerar också att påverka oss negativt (White et al., 2006)
  •    - T.ex. frekventa jämförelser av sig själv med andra på sociala medier

  • Som andra, self-perception theory, Mer Info Aktör-observatöreffekt, Sociala Jämförelser (Riskerar Negativ påverkan).
  • [SAS PeT, MIA OBS JäRN]

  [Flyg, Flaska, Försvunnen, OBS, Fe]
 9. Självkänsla
  En individs positiva eller negativa uppfattning om sig själv.
 10. 1. Självtjänande bias
  2. Vad är bra med det?
  (self-enhancement bias)

  • Ego: Vi utgår hela tiden från oss själva
  • Vem kör bäst bil? Vem är trevligast? Vem jobbade mest på gruppuppgiften? Varför är det så viktigt att tycka att man själv är bra?

  • 1. Ett av socialpsykologins mest studerade fenomen 
  •    - Vi minns bra situationer bättre än dåliga
  •    - Vi minns de dåliga situationerna som lite bättre än de faktiskt var
  •    - Vår grupp är bättre än andra grupper
  • [Vi minns: BS Bäd, Vi minns: DS SLiM Bävar]

  • 2.
  •    - Att tro på oss själva kan öka motivationen
  •    - Att tro på oss själva gör oss motståndskraftiga vid motgång och hot mot självet
  • [APOSTROF = att tro på oss själva]
  • ['Kök mot]
  • ['Motiv moto homos]
 11. Själv-reglering
  1. Förmågan att kontrollera sina beteenden, tankar och känslor (t ex självdisciplin)

  2. För att kunna självreglera kräver att en kan övervaka sig själv (self-monitoring), dvs se sig själv i relation till andra eller de mål en har 

  • 3. I relation till andra regleras ofta: 
  •    - Önskan om att vara omtyckt (self-presentation)
  •    - Önskan om att uttrycka sitt sanna jag (self-expression)

  • 4. Egna mål (Self-regulatory focus theory, Higgins 1997)
  • (regulatory focus theory enligt boken)
  •    - Ett borde-jag (ought self)
  •       - Leder oftare till strategier som handlar om undvikande (avoidance)
  •    - Ett idealt jag (ideal self)
  •       - leder ofta till strategier som handlar om att vara aktiv (promotion)

  • Four things
  • 1. Fourmågan att kontrollera (reglera) BeFeTh (är definitionen. Så exempelvis självdiscipling)
  • 2. Four att kunna självreglera, övervaka sig själv (self monotoring), dvs, se sig själv i relatione till andra eller sina mål.
  • 3. four others regleras ofta: SP(ort) Öva om, Self-Presentation, SE(x) Önskan Utsikt Såja, Self-Expression
  • 4. Four me. EM Refocuth (Regulatory Focus Theory), BJ OS SHU AV, I(j) IS SHARP [EBI] (EM R(i)FT, BJ OS 7AV, IIsSharp)
 12. Att stärka självet (skydda mot stress)
  1. Självbekräftelse (Self-affirmation) kan skydda mot stress och hot mot självet (Steele, 1988; Cohen et al, 2009).

  • 2. Genom att tänka igenom och beskriva om de värden som är centrala för en individ skapas en buffert av resurser som är skyddande vid stress
  •    - ”skriv ned vilka värden som är viktiga för dig och ge exempel på en situation när dessa värden visade sig”.

  • 3. Frestelser hotar självreglering
  •    - Ge dig själv belöningar när du klarar att nå mål (bättre än bestraffningar)
  •    - Tänk på dig själv som den person du vill bli - snarare än du borde vara
  •    - Försök tänka på frestelserna som mer abstrakta

  4. Självreglering är jobbigt – när du är ”slut” är det lättare att falla....

  • [STRESSA mindre]
  • Självbekräftelse (Self-affirmation)
  • Tänk på dig själv som den person du vill bli - snarare än du borde vara
  • Reglering hotas av frestelser
  • Erkänn framgång och ge dig belöning, bättre än bestraffning
  • Skriv ned vilka värden som är viktiga för dig, för att veta när det gäller
  • Slut, när du är slut är det lättare att falla
  • Abstrahera frestelserna, tänk de som abstraktajQuery1124030415639456812393_1676298412892
Author
kristofer
ID
360756
Card Set
PSY 1 Före SocPsy 2
Description
Updated