cambridge 1 test 3 reading 1

 1. Compile (v)
  Derlemek
 2. Nuance (n)
  Küçük fark
 3. Provenance (n)
  Kaynak, köken, orijin, menşe
 4. Bespectacled (adj)
  Gözlüklü
 5. Frequency (n)
  Sıklık
 6. Frequent (adj)
  Sıklıkla, often
 7. Intuitively (adj)
  Sezgisel, öngörüyle
 8. Tome (n)
  Büyük ciltli kitap
 9. Pronouncement (n)
  Resmi bildiri, resmi açıklama
 10. Weighty (adj)
  • 1. Ağır
  • 2. Nüfuzlu
  • 3. Ehemmiyetli
 11. Reveal (v)
  açığa çıkarmak, şu yüzüne çıkarmak
 12. Humorous (adj)
  Mizahı, nükteli
 13. Twist an ankle
  Bileğini burkmak
 14. Twist (v)
  Bükmek, burkmak
 15. Familiar (adj)
  Aşina
 16. Phrase (n)
  birkaç sözcükten oluşan ifade
 17. Verbal (adj)
  Sözel
 18. Non-verbal (adj)
  Sözel olmayan
 19. benefit from (v)
  Take advantage of (v)
  yararlanmak, faydalanmak
 20. Initiative
  • 1. İnisiyatif
  • 2. Girişim, ön ayak olma, bağımsız girişim
 21. Accurate (adj)
  Exact, kesin
 22. Inventive (adj)
  • 1. İcatçı, mucit gibi düşünen, uydurma ve yaratıcılık sahibi olan
  • 2. özgün
 23. Pause (n)
  Duraklama, ara verme
 24. Enquiry (n)
  Inquiry (n)
  Sorgu, soruşturma
 25. Literally (adv)
  Kelimenin asıl anlamıyla (deyimsel anlamıyla değil)
 26. Sift out (v)
  Elekten geçirmek, elemek
 27. Publisher (n)
  Yayıncı
 28. Incorporate (v)
  • 1. İçermek, bünyesinde barındırmak, dahil etmek
  • 2. Firma kurmak, anonim şirket ķurmak
 29. Vibrant (adj)
  Canlı, hayat dolu, enerjik
 30. Discreetly (adv)
  sağduyulu bir şekilde
 31. Transcribe
  suretini çıkarmak, temize çekmek, yazıya aktarmak (sözlü bir dokümanı)
 32. Vernacular (adj)
  yerel dille yazılan, yaşayan dil, lehçe
Author
BanuOrenk
ID
360518
Card Set
cambridge 1 test 3 reading 1
Description
Updated