Tegnologie opsomming - Elektronika

 1. wat is elektronika
  die studie en gebruik van stroombane - spesiale komponente (transistors en geintegreerde stroombane) bevat
 2. wat is elektrisiteit
  • bestaan uit verskillende atome
  • in elke atoom - nukleus - bestaan uit neutrone en protone.
  • elektrone beweeg rond in die nukleus soos planete om son
 3. definieer elektriese stroom
  as elektrone in 'n spesifieke rigting beweeg
 4. hoe is elektrone gelaai
  negatief
 5. hoe is protone gelaai
  positief
 6. hoe is neutrone gelaai
  neutraal - geen lading nie
 7. Wat is 'n elektrise sisteem
  bestaan uit verskillende komponente wat met mekaar verbind is.

  gebruik elektrisiteit om die inset te verander in die gewenste uitset.
 8. Die elektrisiteit - gewoonlik van
  'n sel/battery of kragopwekker
 9. wat is 'n elktriese stroombaan
  'n sisteem met 'n inset, proses en uitset
 10. wat is 'n stroombaan
  'n baan wat begin en eindig op dieselfde punt
 11. waaruit bestaan 'n eenvoudige stroombaan
  • bron van elektrisiteit - sel/battery
  • geleier - gemaak van materiaal wat elektrise ladings gelei na alle komponente
  • uitset komponente - 'n gloeilamp, element, gonser, motor
 12. definieer geleier
  die materiaal wat die elektrone vrylik deur die stroombaan laat beweeg
 13. definieer isolators
  materiale wat die vloei van elektrone verhoed
 14. definieer weerstand
  dit maak dit moeilik vir elektrone om daardeur te beweeg
 15. wat is die 2 soorte elektriese stroom
  • GS - gelykstroom
  • WS - wisselstroom
 16. wat is gelykstroom
  as die lading slegs in 1 rigting vloei
 17. wat is wisselstrome
  die elektriese stroom - beweeg heen-en-weer
 18. waarvoor is wisselstrome meer geskik
  • om elektrisieteit oor lang afstande te stuur - vanaf opwekkingspunt
  • - word dus gebruik - verskaffing van energie
 19. wat is die 2 soorte stroombane waarvan gebruik gemaak kan word
  • serie skakelling
  • parallel skakeling
 20. wat is serie skakeling
  as al die komponente aanmekaar geskakel word in die stroombaan
 21. wat is parallel skakeling
  komponente word parallel met mekaar geskakel
 22. funksie van kragbron
  verskaf energie aan stroombaan - as gelyke stroom
 23. funksie van Lig afhanklike weerstand
  weerstand werk met behulp van die hoeveelheid lig wat daarop val
 24. funksie van Warmte-geleier
  weerstand verander mbv temperatuur
 25. funksie van weerstand
  beheer die sterkte van die stroom
 26. funksie van oop skakelaar
  stroom kan nie deurvloei nie
 27. funksie van toe skakelaar
  die elektriese stroom vloei deur die stroombaan
 28. funskie van Lig uitstralingsdiode
  word hoofsaaklik gebruik om aan te dui - apparaat aangeskakel is of - stroombaan in werkende toestand is
 29. funksie van transistor
  • spesiaal ontwerpte komponent - verskillende funksies kan verrig
  • Bv. skakelaar sonder enige beweegbare dele, asook toestel - stroomsterkte kan verhoog
 30. funksie van kapasitors
  kan elektrisiteit stoor of vrystel as dit benodig word.
 31. funksie van diode
  • laat die elektriese stroom slegs in 1 rigting vloei
  • - moet reg gekoppel word in stroombaan
  • kantvan die diode met die band - negatiewe pool - sel/battery gekoppel
 32. funksie van 'n gonser
  produseer 'n harde hoe toon geluid
 33. funksie van luidspreker
  skakel elektriese stroom om in klankgolwe
 34. funksie van 'n motor
  skakel elektrisiteit om na meganiese energie - beweging
 35. funksie van 'n gloeilamp
  verskaf lig, kan in serie of parallel geskakel word
 36. wat is uitset komponente
  elektroniese komponente wat die omskakeling van inset na uitset bewerkstellig
 37. wat is die mees algemene komponente
  • diode
  • lig uitstralende diode
  • weerstand
  • kapasitor
  • transistor
  • druk skakelaars
 38. wat is die mees algemene diode
  die silikon diode
 39. die diode het 2 kante:
  • 'n anode - negatiewe terminaal (battery se positiewe kant)
  • 'n katode - positiewe terminaal (die negatiewe kant van battery)
 40. waar word 'n led se energie verkry
  die energie van die elektrone wat daardeur vlei
 41. wat moet altyd saam met 'n led gebruik word
  • 'n weerstand
  • - dit voorkom dat die stroom - deur die diode vloei - nie te groot/sterk is + dat die diode uitbrand nie
 42. hoe ken mens die elektrode van 'n led uit
  • lang been = anode
  • kort been = katode
 43. wat is die funksie van 'n weerstand
  • - word in amper alle elektriese toebehore gevind
  • dien as 'n beheertoestel
  • sterkte van die stroom in die stroombaan word beheer
 44. hoe werk 'n weerstand
  • as die stroom deur 'n weerstand vloei - energie verbruik en weerstand verhit
  • hoe groter die weerstand - hoe warmer
  • die kragbron forseer die elektrone deur die weerstand
 45. waarin word weerstand gemeet
  ohm's
 46. wat is 'n kapasitor
  • word soos baterye gebruik - elektrisiteit te stoor
  • word gebruik om stroom - kort tydperk te laat vlei
  • word gelaai - energie verskaf deur sel/battery en kan dit dan later vrystel
 47. hoe kan tydvertragers in stroombane ingebou word
  deur kapasitors te gebruik
 48. Wat word die vermoe van 'n kapasitor om elektrisiteit te stoor, genoem
  • kapasiteit
  • hoe groter kapasiteit - meer elektrisiteit kan dit stoor
 49. waaruit bestaan 'n kapasitor
  2 metaal plate geskei deur 'n klein opening - lug/nie-geleier vul die opening
 50. wat is 'n transistor
  • word gebruik as stroomversterker of skakelaar
  • = semi-geleier - weerstand kan wissel - lae
 51. noem die 3 bene van 'n transistor
  • basis - verantwoordelik vir aktivering van transistor
  • ontvanger - word gekoppel aan positiewe pool van die stroombaan
  • Sender - word aan negatiewe pool van die stroombaan gekoppel
 52. watse funksies verrig skakelaars
  • elektriese strome kan daardeur vlei
  • verhoed dat elektrise stroom daardeur vloei
  • elektriese strome kan afgelei word
Author
rayno@live.co.za
ID
35995
Card Set
Tegnologie opsomming - Elektronika
Description
Tegnologie opsomming - 4de kwartaal - Elektronika
Updated