Module 6

 1. Pagsulat
  - ay gawain o kasanayan sa pagsasatitik ng mga letra o salita sa papel na nagbibigay ng nauunawaang ideya.
 2. Ano ang DALOY NG PAGSULAT?
  UTAK (Mind) -> PUSO (Heart) -> KAMAY (Hand)
 3. - Tungkol saan ang gagawin mong pagsulat?
  - Dito iikot ang iyong paliwanag.
  PAKSA (Topic)
 4. - “Bakit ka magsusulat?”
  - Magpabatid (to inform)
  - Magpaliwanag (to explain)
  - Manghikayat (to persuade)
  - Maglibang (to entertain)
  LAYUNIN (Aim)
 5. - Uri ng ______ gagamitin mo sa pagsulat.
  - Balbal, Lalawiganin, Pambansa, Pampanitikan
  WIKA (Code)
 6. - Istilo o pamamaraan ng pagsulat.
  - Paglalahad (Expository)
  - Paglalarawan (Descriptive)
  - Pagsasalaysay (Narrative)
  - Pangangatwiran (Argumentative)
  KOMBENSYON (Style)
 7. - Paghahanda sa Pagsulat
  - Pagpili ng paksa
  - Paglalahad ng mga layunin
  - Pagtukoy sa mga mambabasa
  - Pagkalap ng mga detalye
  PreWriting
 8. - Paggawa ng Panimulang Pagsulat
  - Pagbibigay ng iyong ideya sa anyo ng mga pangungusap at talata kaugnay sa paksa na pinili sa pagsulat.
  Drafting
 9. - Pagwawasto at Muling Pagsulat
  - Pagsusuri sa isinulat, pagpapaganda sa nilalaman at paraan ng pagkakasulat nito.
  Revising
 10. - Pagpapaganda sa Isinulat
  - Pagwawasto sa istruktura, ispeling, gramatika at wastong gamit upang maging napakaganda ng isinulat.
  Proofreading
 11. - Paglalathala ng Isinulat
  - Pagpapabasa ng isinulat sa iyong mga mambabasa.
  Publishing
Author
LRMJ
ID
357820
Card Set
Module 6
Description
Updated