Osnovno učenje k vnutrnomu lěkarstvu

 1. Tetnice (tųtȯnice)
  • Vsji boleznje stěn krvnyh sosud pričinjajut v koncu ih těsnjenje
  • Udvojenje odporu - utěsnjenje na 70% - privodi obezkyslorodnoju boleznj členov (udov, končin)
  • Nagradžajuče ravnoběžnice 
  • Obezkyslorodženje u napiranja, poslě obezkyslorodženje v pokoju

  • Klaudikační bolest - lýtko, stehno - od zúžení
  • Kaludikační interval
  • Bílé prsty, nekrózy, otok
  • V rukou bělání a zlodějský syndrom

  Anemnéza - lifestyle, postižení orgánů, onemocnění nervového a pohybového aparátu


 2. Tepny pohledem
  • Kůže je hladká, tenká, vyhlazená, bez rýh
  • Bílá
  • Bez chlupů, nehty deformované
  • Suchá
  • Cave digitos

  • Bledost a reaktivní hyperémie při svěšení
  • Červeně cyanotická - stagnace v místě
 3. Cévy pohmatem a poslechem
  Teplota (hřbetem prstu), vír - v místě zůžení na velké tepně, pulzace - mizí v místě zúžení

  asymetrie

  • Poslech: začvičit, neztlačit!
  • Při hodně velké stenóze šelest mizí

  • subclavia 
  • axilaris
  • brachialis - u brachialu
  • radialis -
  • ulnaris - pod šlachou flexor carpi ulnaris
  • femoralis - v horním úhlu třísla
  • poplitea - zezdola obejmout palce nahoře, volná ležící
  • tibialis posterior - všemi prsty
  • dorsalis pedis - 1.-2. metatarsus, jinak prohledat
  • fibularis - před zevním kotníkem

  Poslech: pod klíčkem, femoralis po třísle a stehně, aorta od třísla až pod procesus xiphoideus
 4. Testy tepenného průchodu
  Pokud nemá chronickou žilní insuficienci:

  • Zvednout a držet nohy - blednou plosky
  • Bystro mica stopami - čekajemo klaudikaciju
  • Sesti - vozvrat/povrat krvi do vrhu stop 5s
  •    - vozvrat do celoj stopy 15s
  •    - napolnjenje žil 10s


  Allenov test/popyt/pokušenje
 5. Náhlý ischemický syndrom
  náhlá trombóza, embolie
 6. syndromy hrudní apertury
  Vymizení pulzace v a. radilis, šelest na klíčku, parestezie

  • Skalenový syndrom - sedí ruce na kolenou, hlavu v záklonu otáčí k postižené končetině
  • Kostoklavikulární syndrom - v pozoru s rameny dolů
  • Hyperabdukční syndrom - hyperabdukce s otočením hlavy na druhou stranu

  Průkaz benognity, z činnosti
 7. Varixy
  RA, stání sezení, hypermobilní záležitosti, břemena a nitrobřišní tlak,

  bolest otok, blbé teplo, křeče

  Primární pouze v DK

  • Sekundární: 
  • HK: rameno, klíček - subclavia
  • břicho: laterálně - DŽ
  • v podbřišku, nad sponou a v třísle: pánevní žíly
  • DK: příslušný perforátor
 8. venektázie
  • metličky, košťátka
  • benigní
 9. varixy - kůže
  • venostatický exém - růžová až hnusná
  • lipodermatoskleróza - indurace
  • bílá atrofie - poškození bez reperfuze pod kotníkem
  • hyperkeratóza
  • petechie
  • pigmentace

  • otoky, záněty
  • Důlečenlivost - porucha lymfatického odtoku
 10. varixa poklepem
  klepu na varix vena saphena magna, hmatám tlakovou vlnu nad a pod kolenem
 11. A-V zkrat
  • může způsobit žilní insuficienci a varixy
  • auskultujeme lokomotivový šelest
 12. Trendelenburgova zkouška
  • ústí v. saphena magna
  • škrtidlo
  • Doddova spojka v Hunterově kanále mezi v. femoralis a v. aphena magna
  • škrtidlo
  • ústí vena saphena parva, rozdvojení v. poplitea na v. tibialis posterir a anterior, Boydovy spojky mezi tím vším
  • škrtidlo
  • Cocketovy spojky mezi v. tibialis posterior a v. saphena magna

  Regurgituje zevnitř ven a pak dolů

  • Zvednout
  • Zaškrtit (jen pod kolenem?)
  • Stoupnout
  • bérec 30s - Cockettovy spojky
  • Lehnout, sundat, opakovat - po 35s se žíly naplní od kapilár
  • po uvolnění pod kolenem - varixy dole by se naplnily Boydových spojek
  • po uvolnění nad kolenem - naplinlo by se z Doddových spojek
  • po uvolnění pod tříslem - naplnilo by se z ústí v. saphena magna
 13. Perthesova zkouška
  • zaškrtit nad varixem, pochodovat
  • prohmatat
  • vyprázdnění - dobrý
  • nic - insuficientní chlopeň
  • zvětšování, bolest - obliterace hlubokých žil
 14. úsek, interval
  • úsek = exkluzivní
  • interval = inkluzivní
 15. Vlna U
  • Normální po normální vlně T
  • Možno to sut bradavičkove myšce/taglice/tęglice

  https://krystof.pise.cz/24-komentare.html
 16. 1mV
  1cm
 17. interval PQ - alias PR
  • 120-200 ms
  • veličejšinstvo je Hissov svezok

  kratši znači kratšju stežku
 18. komplex QRS
  120 ms - prěvodženje poprěk komor
 19. úsek ST
  stęgnutje komor
 20. interval QT
  nad 450 ms može se rozvratiti obrotno v nadtolčenje

  • prodolženy vslěd:
  • lěkov
  • razvratu idučev
  • srdečnoj častoty ?
 21. svod
  • šipka jde od mínusu k plusu
  • Šíří-li se depolarizace ve směru svodu, jde kmit nahoru


  • ?(při depolarizaci se hromadí negativní náboj extraceluárně
  • voltage = plus-pól minus-pól
  • Je-li minus-pól negativní, voltage jde nahoru
  • voltage jde nahoru když je u mínusu depolarizace)
 22. I
  zprava doleva
 23. II
  • zprava doleva dolů
  • kontra aVR
 24. III
  • zleva doprava dolů
  • kontra aVL
 25. V1-V2
  • pravá komora
  • 4.
 26. V3-V4
  • septum i przedna ściena lawej komorę
  • 5.
  • V4 medioklavikulárně, V3 mezi V2 a V4 (4.)
 27. V5-V6
  • laterální strana (i přední) komory
  • 5. - v jedné řadě s V4 přední a střední axialní čára (6.)
 28. Vychýlení doprava
  cor pulmonale
 29. Open Ductus Botali
  • Ibuprofen, indometacin - zavřít
  • Prostaglandin E2 - otevřít

  lokomotivový - trojdobý - šelest pod klíčkem s maximem při druhé ozvě

  • krev z plicnice teče do aorty
  • ale zároveň se rozvíjí plivní hypertenze
  • srdeční selhání
 30. VSV
  • aortální stenóza
  • stenóza plicnice
  • koarktace aorty

  • Levo-pravé: necyanotické, plicní hypertenze a srdeční selhání
  • defekt septa komor
  • defekt septa síní
  • open ductus botalli
  • complete AV kanál

  • Pravo-levé: cyanotické
  • Fallotova tetralogie - směr zkratu závisí na uzavřenosti plicnice
  • Transpozice velkých cév
  • Hypoplastické levé srdce
 31. systolický šelest s maximem při levém dolním okraji sterna
  defekt komorového septa
 32. lokomotivový - trojdobý šelest s maximem při druhé ozvě pod klíčkem
  open ductus botalli
 33. systolický šelest nad velkými tepnami
  výtokový
 34. šelest mezi lopatkami
  koarktace aorty
 35. aortální stenóza
  Stenóza je nejčastěji vrozená, ale může vzniknout také na podkladě degenerativních změn (často na vrozené bikuspidální chlopni) či po prodělané revmatické endokarditidě jako součást kombinované aorto-mitrální vady. Stenóza aorty představuje překážku odtoku krve z levé komory, způsobuje koncentrickou hypertrofii levé komory, subendokardiální fibrózu a následně ischémii. Myokard je náchylnější ke vzniku maligní arytmie a to re-entry okruhu kolem vaziva. V pozdní fází AoS se levá komora dilatuje a dojde k systolické dysfunkci.

  Ejekční systolikcý šelest nad aortou, crescendo-decrescendový, s propagací do karotid

  Systolický klik nad aortou a hrotem, ihned po S1

  rozvíjí se i regurgitace

  hemoglobuniurie (microangiopathic hemolytic anemia)
 36. Ejekční systolický šelest nad aortou, crescendo-decrescendový, s propagací do karotid
  aortální stenóza
 37. Systolický klik nad aortou a na hrotu, ihned po S1
  Aortální stenóza
 38. Aortální insuficience = regurgitace
  nechce se zavřít, problém je při diastole
 39. časný dyastolický decrescendový šelest nad aortou a v erbově bodě
  aortální regurgitace
 40. Aortální regurgitace=insuficience
  časný diastolický decrescendový šelest nad aortou a v erbově bodě

  • idiopaticky, endokarditida, revmatická horečka, bechtěrev
  • dlouho bezpříznaková

  Vyšší rozdíl systolického a dyastolického tlaku

  Excentrická hypertrofie

  Ischémie, systolická dysfunkce
 41. Quinckeho příznak
  vysoký pulzní tlak

  Muller - uvula, Musset - hlava
 42. Tachykardie zkracuje diastolu
 43. S3
  • těhotné a sportovci, mladí
  • aortická regurgitace

  • slosh-ing-IN
  • v diastole po uzavření trojcípých rozechvění rozvířením velkého množství rychle proudící krve

  z nějakého důvodu i mitrální regurgitace - se to nese jak ten šelest...
 44. S4
  v pozici levého laterálního dekubitu - leí na levém boku - při zadrženém dechu

  • těsně před zavřením atrio-ventrikulárních chlopní - S0
  • Tennessee, a-stiff-wall

  hypetrofie, kardiomyopatie, selhávání
 45. Rychlý nádech - zvýrazní pravé srdce
 46. Heart rub
  • Supine in expiration
  • Leaning forward 
  • Nalevo od sterna

  • Jeden systolický, dva diastolické, v různé kvalitě
  • pší chrchr

  perikarditida
 47. základdní šelesty
  Image Upload 1
 48. poslechové body
  • 2. mezižebří
  • 4.-5. mezižebří parasternálně a 5. medioklavikulárně
  • Erb - 3. mezižebří, S2

  bradavky jsou ve třetím
 49. mitrální stenóza
  • porevmatická, excentrická hypertrofie síně, její fibrilace
  • trombóza

  • silná S1
  • při dyastole kmitá - po S2 - opening snap/click
  • poté během dyastoly šelest na hrotě

  P mitrale (II, III, aVF)

  až po hypertrofii pravé komory
 50. S1
  zesílená při kratším plnění - tachykardie

  zesílená při stenóze
 51. mitrální insuficience = regurgitace
  poškození papilárů a šlašinek IM a endokarditidou, revmatická horečka, vazivové poruchy

  EXCENTRICKÁ hypetrofie levé komory - zvyšuje to preload, tak jako mitrální stenóza ...

  • S3, z nějakého důvodu
  • mezosystolický klik (mezi S1 a S2)
  • holosystolický šelest na hrotě s propagací do axily - povrat krvi do prědsrdja
 52. opening snap
  rozechvění stenotické mitrální chlopně po začátku diastoly
 53. šelest na hrotě během diastoly
  mitrální stenóza
 54. mezosystolický klik
  • uprostřed systoly - mezi S1 a S2
  • klik regurgitující mitrální chlopně, prudce zastavené šlašinkou
  • v podřepu nastane později
 55. holosystolycký šelest na hrotě s propagací do axily
  mitrální regurgitace
 56. pulmonální insuficience
  • revma, endokarditis, plicní hypertenze sama o sobě
  • většinou malé a benigní později excentrická hypertrofie

  šelest v dyastole nad plicnicí

  excentrická hypertrofie
 57. pulmonální stenoza
  revma, karcinoid, Fallot, vzácné

  • šelest v systole (ejekční) nad plicnicí - no to jest i fyziologické
  • rozštěp S2

  koncentrická hypertrofie
 58. rozštěp S2
  • fyz. při nádechu
  • při stenóze plicnice, RBBB

  rozštěp při expiraci znamená patologii v levém srdci (aortální stenóza, LBBB)

  v inspiriu i expiriu jde o levo-pravý zkrat

  rozštěp S1 znamená RBBB
 59. šelest v systole nad plicnicí
  fyziologický
 60. vibrační šelest na apexu
  u dětí, fyziologický
 61. trikuspidální regurgitace
  endokarditis, revma, vazivové poruchy, nejčastěji z dilatace komory

  systolický šelest

  EXCENTRICKÁ hypertrofie pravé komory - zvyšující se preload
 62. trikuspidální stenóza
  porucha pravého srdce může maskovat mitrální stenózu

  dilatace síně, fibrilace (trombóza do plic)

  P "pulmonale"

  šelest při dyastole
 63. deviace osy doleva
  zvětšená komora, převodní porucha

  malý tlustý
 64. deviace osy doprava
  zvětšená komora (embolie...), převodní porucha

  vysoký štíhlý
 65. depolarizace septa
  • ZLEVA doprava
  • nalevo začínáme negativním kmitem Q, napravo pozitivním R - platí jen u V, z nějakého důvodu...
 66. Přechodová zóna
  • pozice septa dle V - kmit hore a kmit dole jsou tam stejně velké, septální depolarizace jde kolmo
  • Značí hypertofii pravé komory (normálně je V3-V4)
 67. malý signál
  výpotek v perikardu
 68. posouzení ekg
  • rytmus
  • převodní intervaly
  • srdeční osa
  • QRS
  • ST úsek a vlna T
 69. srdeční osa
  • I - pozitivní nebo patologický
  • II - pozitivní nebo patologický
 70. AV blokáda první stupně
  PR delší než 200

  příčiny převodních poruch - ischemie, hyperkalémie, digitális, revma
 71. Hyperkalémie
  • voltage = uvnitř - vně buňky
  • vně naroste kalium - klidová polarizace je víc dole

  bradyrytmie, nižší převod

  • 1. ostrá T
  • 2. plochá P, dlouhý PR
  • široký QRS

  AV bloky
 72. Hypokalémie
  zvyšuje excitabilitu

  tachyarytmie, fibrilace, flutter, torsády

  • ST deprese
  • T plochá až inverzní
  • výrazná U - vypadá jako T, tedy dlouhý "ST" - SU interval
  • dlouhý PR
 73. Hypercalcémie
  • hyperParathyroidismus
  • acidóza
  • kostní tumor

  • krátký QT
  • poté i J vlny
 74. Hypocalcémie
  • hypoparathyroidismus
  • hyperfosfatémie
  • hypermagnesémie
  • akutní pankreatitida

  prodloužený ST
 75. AV blokáda 2. Mobitz II
  • s občasným nepřevedeným
  • předznamenává 3. stupeň
 76. AV blokáda 2. Wenckebach
  • pju pjuu pjuuu pjuuuu búú pju pjuu pjuuu pjuuuu búú
  • nejbenignější
 77. AV blokáda 2. 2:1
  převedený nepřevedený

  • P vlna následuje třeba hned za T, může vypadat jako U
  • je po ní mezera po nepřevedeném vzruchu

  předznamenává 3.

  může být i 3 P ku 1 QRS
 78. AV blokáda 3.
  • P a QRS bez vztahu
  • široké QRS při komorovém rytmu

  blokáda obou Tawarů

  při IM přechodná
 79. RBBB
  • časté a benigní - podle šířky komplexu QRS
  • postižení pravého srdce

  • R-S-R1 ve V1
  • Q-R-hluboké S ve V6

  depolarizace septa zleva doprava - depolarizace levé komory - depolarizace pravé komory

  širé QRS
 80. LBBB
  depolarizace septa jde ZPRAVA doleva

  • Q-R-hluboké S v V1
  • R-S-veliké R1 v V6
  • NEGATIVNÍ T VE SVODECH I, II A aVL

  širé QRS
 81. Levý Přední hemiblok levého Tawarova raménka
  Deviuje osu Doleva

  širší QRS
 82. srdeční frekvence
  • brady: myxedém, ischémie, hyperkalémie
  • tachy: tyreotoxikóza, hypokalémie
 83. široký QRS
  • bloky Tawarových ramének
  • Ventrikulární rytmus
 84. Síňový náhradní rytmus
  P s normálním QRS, ale podivného původu - Sin vynechá, objevuje se síňový
 85. Junkční náhradní rytmus
  Chybí P vlna

  Sin - 75, Jun - 50, bez modulace nervy
 86. Ventrikulární náhradní rytmus
  bez modulace 30

  šíré abnormální QRS s nesouvisejícímy P, abnormální T

  při infarktu to NENÍ blokáda Tawarova raménka ALE Ventrikulární rytmus
 87. Akcelerovaný idioventrikulární rytmus
  podezřele rychlý Ventrikulární rytmus

  • může znamenat infarkt
  • (do 120 neléčit)
 88. R na T
  • komorová extrasystola
  • může způsobit fibrilaci komor
 89. Extrasystola
  není náhradní rytmus - ten přichází v reakci na chybějící sinusový

  Supraventrikulární extra P resetuje cyklus vlny P - čekáme na novou stejnou dobu jen bez QRS - bo ten už byl
 90. síňová tachykardie
  AV pustí maximálně 200

  (blokáda je tedy protektivní)
 91. Flutter síní
  • frekvence QRS pravidelná
  • ložisko v síni
 92. Flutter síní s 2:1 AV blokádou
  • P vypadají jako T .... a jsou hodně pravidelné - T a P jsou odlišné
  • P-P-QRS-P-P-QRS
 93. Masáž karotického sínu
  • sníží Sin frekvenci
  • sníží převodní schopnost AV
 94. Fibrilace síní
  • nepravidelné QRS (pravidelné jsou u flutteru)
  • nejde o klasický celosíňový vzruch, nýbrž o fibrilaci, impulzy se skládají
 95. WPW re-entry
  • vlnička Delta před Q
  • osa napravo když je okruh napravo

  může způsobit re-entry tachykardii
 96. léčba tachy a brady kardií
  • kardioverze, kardiostimulace, atropin
  • u síňových a junkčních tachykardií masáž karotického sinu
 97. P pulmonale a mitrale
  • veliká
  • dvuvrhova
 98. Normální QRS
  • < 120 ms
  • V1 S větší R
  • V5-V6 R ale nepřevyšuje 2,5 V
  • V5-V6 Q nepřesahuje -2mm a není širší než 1mmm
 99. Hypertrofie pravé komory
  • V1 R vyšší než S
  • V6 přítomna S
  • INVERTOVANÉ T VE V1-2-plus
 100. Invertovaná T
  ve V1 a aVR a III normální, V3 u černochů, V2 a dále hypertrofie pravé komory

  ve V5-V6, I, aVL hypertrofie levé komory

  Tam kde je infarkt - spolu s Q
 101. Plicní embolie
  • tachykardie
  • mírná hypertrofie pravé komory
  • blokáda RBB
  • může být infarktový IIIQ
 102. Hypertrofie levé komory
  výrazné R (>2,5V) vzadu, výrazná S vepředu, invertovaná T odzadu
 103. velký kmit Q
  známka infarktu různého stáří, tam kde ten kmit je

  normální kmit Q svědčí pouze o depolarizaci septa v zadních V
 104. Infarkt zadní stěny
  jako hypertrofie pravé komory

  kromě vln T které jsou divné jinde (I, aVL)
 105. Elevace ST
  Infarkt tam kde jsou - pouze akutně

  (perzistují při aneurysmatu komory)

  Po celém srdci - kromě svodů jdoucích proti ose - ST elevace při myokarditidě, perikarditidě

  STEMI - trombolýza, angioplastika
 106. Horizontální deprese ST a neinvertovaná T
  • Oproti infarktu na druhé straně
  •  
  • nebo

  Při ischémii
 107. NSTEMI
  non-Q infarkt, pouze invertované T (a btw rovněž bez elevací ST)

  jen malá ďurka

  stačí betablokátory, heparin

  (i STEMI při včasném zaléčení nemusí vyvinout Q)
 108. bifázická T
  vedle invertovaných při infarktu
 109. Klesající deprese ST a invertovaná T
  Digoxin
 110. QT interval
  The QT interval changes in response to the heart rate - as heart rate increase the QT interval shortens.
 111. High take off ST elevation
  benigní

  • nepřevyšuje T
  • T je normální
  • NEMÁ PROTILEHLOU DEPRESI
  • něco se děje v J bodě
 112. perikarditida
  • píchnutí pči nádechu
  • bolest v leže
 113. Bolest plicní embolie
  • Plaeurální - rozvine se a žpo infarktu pod pleurou
  • Infarkt se při drobné embolii rozvine jen při městnání
 114. Dušnost
  • mitrální chlopeň
  • posledně se zhoršující
  • námahová

  ortopnoická - v sedě se ulevuje

  kašel - městnání v plicích
 115. zduření kloubu
  • difuzní měkký
  • fibrózní zduření pouzdra
  • výpotek pod pouzdrem hydros, pyartros, exsudát...
  • osteofyty - heberdenovy uzly
 116. gngliom, bakerova burza
 117. oploštění bederní páteře
  ploténky zánět obratlů nádro

  hyperlordoza u koxartrozy, obezity ap
 118. pohyby páteře
  thomayerova distance 10, schoberova 4 a stiborova distance 6

  rozdíl dechu obvodu 4

  brad sternum

  dorzalni flexe krku dle forestiera

  lateroflexe 20
 119. tortikolis
 120. natahovací manévry
  lasegův, thomsenův

  bolest sakroilikalniho skloubeni - v leže nabřiše zatlčíme na kloub
 121. tendinitida
  krepitus v průběhu šlachy
 122. burzitida
  bolest při pohybu kloubu
 123. panikulitida
  bolest při zřasení
 124. ledviny
  11-5-2,5 cm, 11 hrudní 3. nbederní

  balotment, tapotment

  dysurie, polakizurie, nokturie, 

  foetor uremicus
 125. slezina
  9.-11. žebro 13-8 cm

  na zádech na boku

  poklep s prsty rovnoběžně s žebry v axiaálních čarách


  megalie i u virů a tuberkulozy a sepsy

  megalie u lymfomu sleziny
Author
Agolic
ID
355473
Card Set
Osnovno učenje k vnutrnomu lěkarstvu
Description
Updated