17 Hilbertovska dedukce

 1. Hilbertovská dedukce používá jaký jazyk? (jaké operátory?)
  Jazyk PL s operátory ¬, →, ∀.
 2. Vyjmenuj axiomy se kterými pracuje Hilbertovská dedukce
  • Ax 1-3: staří známí z VL:)
  • Ax4: Axiom specifikace
  • Ax5: Axiom distribuce
  • Ax6: Axiom identity
  • Ax7: Leibnizův zákon substitutivity identit
  • Ax8: beze jména:)

  Image Upload 1
 3. Jak zní první tři axiomy Hilbertovské dedukce?
  • Ax 1: A→(B→A)
  • Ax 2: (A→(B→C))→((A→B)→(A→C))
  • Ax 3: (¬B→¬A)→(A→B)
 4. Axiom specifikace
  Ax 4: ∀xA → A[t/x]
 5. Axiom distribuce
  • Ax 5: ∀x(A → B) → (A → ∀xB)
  • (kde A neobsahuje žádný volný výskyt proměnné x)
 6. Axiom identity
  Ax 6: ∀x(x = x)
 7. Leibnizův zákon substitutivity identit
  Ax 7: ∀x∀y((x = y) → (A ↔ A[y/x]))
 8. poslední nepojmenovaný axiom?:)
  Ax 8: ∀x∀y((x = y) → (f(x) ↔ f(y)))
 9. Jaká pravidla odvození Hilbertovská dedukce používá?
  Image Upload 2

  Image Upload 3
 10. Dokažte ∀x A ٟI- A[t/x], tedy tzv. Pravidlo univerzální instanciace (UI), jež je obdobou Axiomu specifi kace:
  • 1. ∀x A ...předpoklad
  • 2. ∀x A→A[t/x] ...Axiom specifikace (tj. Ax 4)
  • 3. A[t/x] ...MP (2,1)

  • S pomocí VD bychom dané pravidlo dokázali jednoduše takto:
  • 1. ٟI- ∀ x A→A[t/x] ...Axiom specifikace (tj. Ax 4)
  • 2. ∀x A ٟI- A[t/x] ...VD (1)
 11. Dokažte, že jestliže ٟI- A, tak ٟI- A[t/x]. Tedy, že je-li dokazatelná formule A, tak je dokazatelná každá její instance (tzv. Věta o instancích):
  • 1. A ...předpoklad
  • 2. ∀x A ...PG (1)
  • 3. ∀x A→A[t/x] ...Axiom specifikace (tj. Ax 4)
  • 4. A[t/x] ...MP (3,2)
 12. (Dokažte (A→B) ٟI- (A→∀x B), tedy Pravidlo zavedení ∀ do konsekventu:
  • 1. A→B ...předpoklad
  • 2. ∀x (A→B) ...PG (1)
  • 3. ∀x (A→B)→(A→∀x B) ...Axiom distribuce (tj. Ax 5)
  • 4. A→∀x B MP ...(3,2)
 13. Dokažte ∀x∀y A ٟI- ∀y∀x A:
  • 1. ∀x∀y A předpoklad
  • 2. ∀x∀y A→∀y A Axiom specifi kace (tj. Ax 4)
  • 3. ∀y A ...MP (2,1)
  • 4. ∀y A→A ...Axiom specifikace (tj. Ax 4)
  • 5. A ...MP (4,3)
  • 6. ∀x A ...PG (5)
  • 7. ∀y∀x A ...PG (6)
 14. Dokažte ∀x (P(x)→Q(x)), ∀x P(x) ٟI- ∀x Q(x) s pomocí již dokázaného pravidla Univerzální instanciace (UI)
  • 1. ∀x (P(x)→Q(x)) ...předpoklad
  • 2. ∀x P(x) ...předpoklad
  • 3. P(x)→Q(x) ...UI (1) (naším t je x)
  • 4. P(x) ...UI (2) (naším t je x)
  • 5. Q(x) ...MP (3,4)
  • 6. ∀x Q(x) ...PG (5)
 15. Dokažte ∀x (P(x)→Q(x)), ∀x P(x) ٟI- ∀x Q(x) bez pomoci UI:
  • 1. ∀x (P(x)→Q(x)) ...předpoklad
  • 2. ∀x P(x) ...předpoklad
  • 3. ∀x P(x)→P(x) ...Axiom specifikace (tj. Ax 4)
  • 4. P(x) ...MP (3,2)
  • 5. ∀x (P(x)→Q(x))→(P(x)→Q(x)) ...Axiom specifikace (tj. Ax 4)
  • 6. P(x)→Q(x) ...MP (5,3)
  • 7. Q(x) ...MP (6,4)
  • 8. ∀x Q(x) ...PG (7)
 16. Dokažte ٟI- A[t/x]→∃x A, tj. zákon existenční generalizace. Vypomůžeme si tautologiemi VL a DM pro záměnu kvantifikátorů:
  • 1. I- ٟ∀ x ¬A→¬A[t/x] ...Axiom specifikace (tj. Ax 4)
  • 2. ٟI- ∀¬¬ x ¬A→¬A[t/x] ...tautologie VL (z. ¬¬; 1)
  • 3. ٟI- A[t/x]→¬∀x ¬A ...tautologie VL (z. transpozice →; 2)
  • 4. ٟI- A[t/x]→∃x A ...DM (3)
 17. Dokažte A→B (kdy x není volná proměnná v B) ٟI- ∃x A→B. Vypomůžeme si tautologiemi VL a dále DM pro záměnu kvantifikátorů, dále v důkazu využijeme pravidlo pro převod ∀ do konsekventu, ∀x (A→B) / (A→∀x B):
  • 1. I- ٟA→B ...předpoklad
  • 2. ٟI- ¬ B→¬A ...tautologie VL (z. transpozice →; 1)
  • 3. ٟI- ∀ x (¬B→¬A) ...PG (2)
  • 4. ٟI- ¬ B→∀x ¬A ...pravidlo zavedení ∀ do konsekventu (3)
  • 5. ٟI- ¬ B→¬¬∀x ¬A ...tautologie VL (z. ¬¬; 4)
  • 6. ٟI- ¬ ∀x ¬A→B ...tautologie VL (z. kontrapozice →; 5)
  • 7. ٟI- ∃ x A→B ...DM (6)
Author
iren
ID
355233
Card Set
17 Hilbertovska dedukce
Description
predikatova logika (269s)
Updated