07x anselm (dukazy existence boha)

 1. vyhledejte v textu latinský ekvivalent Anselmovy formule "věřím, abych nahlédl"
  credo ut intelligam
 2. Které z následujících tezí jsou podstatné v Anselmově důkazu ze III. kapitoly?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Můžeme myslet něco, o čem si nelze myslet, že to neexistuje.
  b. O čem nelze myslet, že to není, je to, nad co nelze myslet nic většího. A
  c. Kdyby Bůh neexistoval, nemohlo by existovat ani nic jiného.
  d. Existuje něco, co nemůže nebýt.
  e. Boha nemůžeme myslet jako neexistujícího.
  a,b
 3. Co je východiskem Anselmovy argumentace?
  Vyberte jednu nebo více možností:  D.
 4. Existence Boha je nám naprosto zřejmá ze samotného vyjádření „Bůh jest“.
  A/N
  N
 5. Jaké cesty dokazování Boží existence uvádí Tomáš?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. z protikladů
  b. z účelnosti 
  c. z dřívějšího a pozdějšího 
  d. z pohybu 
  e. ze zjevení
  f. ze stupňů dokonalosti
  b,d,f
 6. doplňte odpovídající latinský ekvivalent k českému překladu Anselmových termínů:
  Ve druhé kapitole pracuje Anselm s termínem "nad co nic většího nelze myslet", jehož latinský ekvivalent zní ...
  a v kapitole třetí je ústřením termínem "o čem není možné myslet, že to není", latinsky ...
  • quo nihil maius cogitari potest
  • quod non possit cogitari non esse
 7. Jaký typ důkazu (z logického hlediska) představuje Anselmova argumentace ve II. a III. kapitole Proslogia?
  Vyberte jednu z nabízených možností:  D.
 8. Vyhledejte v textu latinsky ekvivalent termínu "nahlédnutí", který má zásadní význam ve II. kapitole Proslogia. Pozor na správný pád!
  intellectus
 9. Jak se v originále nazývá první z dvojice Anselmových spisů, zmíněných v našem textu?
  Monologion
 10. Jen blázen si může myslet, že Bůh není. 
  A/N
  A
Author
iren
ID
355204
Card Set
07x anselm (dukazy existence boha)
Description
df
Updated