empower b2

 1. Taahhüt, mutabakat
  • Commitment (n)
  • (Marriage is a commitment.)
 2. Söz vererek bağlanmak, taahhüt etmek
  • Commit (v)
  • (She is very depressed because she always falls in love with men who cannot commit to her.)
 3. Suç işlemek
  Commit a crime
 4. İntihar etmek
  Commit suicide
 5. İle birbirini tutmak
  • Be consistent with (adj)
  • (A consistent pattern of behaviour)
  • (What she says is not consistent with the fact.)
 6. Bir çözüme kavuşturmak, kesin bir karara varmak
  Resolve (v)
 7. 1. Kararlılık, azim
  2. Çözüm
  3. Yasa tasarısı
  • Resolution (n)
  • 1. (He faced the situation with resolution.)
  • 2. (He made a resolution to get more exercise.)
  • 3. (His resolution is to get up early.)
 8. Ivır zıvır, önemsiz
  Trivial (adj)
 9. (Birşey) ile meşgul olmak
  • Engage in (v)
  • (She engaged in music.)
 10. İkna etmek
  • Convince (v)
  • Persuade (v)
 11. Ana, esas
  Essential (adj)
 12. Özünde, temelde
  Essentially (adv)
 13. İsyan
  • Rebellion (n)
  • Revolt (n)
  • Riot (n)
 14. Zalimce, acımasızca
  Cruelly (adj)
 15. Zalim, acımasız, gaddar
  Cruel
 16. Prosedür, uygulanan işlemler dizisi
  Procedure (n)
 17. Süreç
  Process (n)
 18. İlerlemek, ileri gitmek, devam etmek
  Proceed (v)
 19. Sürekli olarak
  • Constantly (adv)
  • Continuously (adv)
 20. Görüş alışverişinde bulunmak
  Consult with (v)
 21. Başvurmak, danışmak
  Consult (v)
 22. Tüketmek
  Consume (v)
 23. Statü, mevki
  Status (n)
 24. yakın zamanda ortaya çıkmış
  Emerging (adj)
 25. Çok istekli, can atan
  Eager (adj)
 26. Tavır ve tutum
  Attitude (n)
 27. İzlemek, takip etmek
  Pursue (v)
 28. Bir amaç gütmek
  Pursue a goal
 29. Kariyer yapmak
  Pursue a career
 30. Mecburiyet, yükümlülük
  Obligation (n)
 31. Adamak
  Devote (v)
 32. -e karşı
  • Versus
  • (FB versus GS)
 33. Ertelemek
  Postpone (v)
 34. Deney
  Experiment (n)
 35. Deneysel
  experimental (adj)
 36. Çağ, dönem, devir
  Era (n)
 37. Çelişkili
  Conflicting (adj)
 38. Çelişmek
  Contradict (v)
 39. Hatırlamak, anımsamak (geçmişi)
  Recall (v)
 40. Katılmak, iştirak etmek
  • Attend (v)
  • (Attend a meeting)
 41. Düşüş, gerileme
  • Decline (n)
  • (Decline of the Ottoman Empire)
 42. Boyner giysiler mobilyaları birçok ürün satar.
  • Ranging from....to
  • (Boyner sells products ranging from clothing to furniture.)
 43. Seviye
  Level (n)
 44. 1. Spor salonunda egzersiz yapmak
  2. Hesaplamak
  3. düzenlemek (bir plan vb'ni)
  • Work out (v)
  • (Holmes and Rahe worked out a scale showing stress levels.)
 45. Ölçek
  Scale (n)
 46. Yakın arkadaş
  A close friend
 47. İşten kovmak
  • 1. Fire (v)
  • 2. Dismiss (v)
 48. Mesken, konut
  Residence (n)
 49. atıfta bulunmak, gönderme yapmak, kasdetmek
  refer to (n)
 50. 1. Dönem, devre
  2. Terim
  Term (n)
 51. Kasırga
  Hurricane (n)
 52. Hortum
  Tornado (n)
 53. Günlük güçlükler
  Daily hassles (n)
 54. Başka bir yer
  Somewhere else
 55. Ortak (benzerlikler anlamında)
  • In common
  • (My sister and I have a lot in common.)
 56. Alışılmış
  accustomed (adj)
 57. Çekmek
  Pull (v)
 58. Kaynak
  • Resource (n)
  • Source (n)
 59. Halletmek (uğraşıp, ilgilenip)
  Deal with (v)
 60. Başa çıkılması zor bir görev ama başa çıkıldığında özgüven ve özsaygı oluşturan bir görev
  Challenge (n)
 61. büyük zarar vermek
  • take a toll
  • (Stress will take a toll on our mental and physical well-being.)
 62. Sağlıķ, esenlik, iyi oluş
  Well-being (n)
 63. Değer biçme
  • Appraisal (n)
  • (A person's subjective appraisal of a stimulus)
 64. Önermek, teklif etmek
  Propose (v)
 65. Tutarlı bir şekilde devam eden, sürekli
  consistently (adv)
 66. Sabit bir şekilde devam eden, sürekli
  Constantly (adv)
 67. aralıksız devam eden, sürekli
  Continuously (adv)
 68. Bir problemle yüzleşmek
  Face a problem
 69. Son teslim tarihi
  Deadline (n)
 70. Dönem ödevi
  Term paper
 71. Essay yazarken ek olarak yeni bir argüman eklemek istendiğinde
  • In addition,
  • Furthermore,
  • Moreover,
 72. Çeşitlilik göstermek
  Vary (v)
 73. Olacağa benzemek
  • Be likely to + V1
  • (She is likely to pass.)
 74. Olacağa benzememek
  • Be unlikely to + V1
  • (She is unlikely to fail.)
 75. Eş (kadın veya erkek)
  Spouse (n)
 76. Yara
  Injury (n)
 77. Aracılığıyla, vasıtasıyla
  • Through
  • By means of
  • (We communicate through the internet.)
 78. Ödünç para, kredi
  Loan (n)
 79. Durmak, durdurmak
  Cease (v)
 80. Ateşkes
  Ceasefire (n)
 81. Ihlâl
  Violation (n)
Author
BanuOrenk
ID
355178
Card Set
empower b2
Description
Updated