05x Boethius a filosofie utesitelka

 1. Přirozená touha po vlastním uchování je touhou po_____.
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  C.
 2. Image Upload 1

  exemplum; unus; deus; divinitas; participatio; communio
  τέλος; λόγος; κοινωνία; παράδειγμα; μέθεξις; θεός
  Image Upload 2
 3. Blaženosti dosahuje podle Boëthia každý člověk, pokud najde to, co považuje za dobro.
  A/N
  N
 4. Veřejné pocty (vysoké úřady) nejsou podle Boëthia samy žádoucí, a tedy dobrem, protože se nepojí nutně __________.
  Vyberte jednu z nabízených možností:  A.
 5. Boëthius uvádí následující argument (X 8-10), kterým dokazuje, že Bůh je nejvyšší dobro:
  P1: Bůh je počátkem všech věcí.
  P2: Vše, co má počátek, je nesoběstačné, a tedy to není nejvýše dobré či dokonalé.
  P3: jQuery112406028694938617563_1617789812628?
  -------------------
  Z: Bůh je tedy nejvyšším dobrem.
  Avšak aby tento argument platil, potřebuje ještě jednu premisu - kterou?  A.
 6. Protože zvířata nemají rozum, dosahují podle Boëthia blaženosti pouze v tělesných rozkoších.
  A/N
  N
 7. Abychom dosáhli blaženosti, musíme být soběstační. A podle Boëthia je k tomu nezbytné materiální bohatství.
  A/N
  N
 8. Zlo podle Boëthia neexistuje, protože Bůh nemůže činit zlo.
  A/N
  A
 9. Boëthius čerpá své myšlenky především (ale nejenom) z Platóna, Aristotela a novoplatónismu. Přiřaďte správně jednotlivé myšlenky těmto zdrojům:
  a)Vše, co je, trvá a obstojí jen tak dlouho, dokud je jedno (XI).
  b)Blaženost je cílem veškerého lidského jednání (II).
  c)Učení je v podstatě rozpomínání (XI).
  d)Vše dobré je dobré účastí na dobrém (XI).
  • a=novoplatónismus
  • b=stoicismus?
  • c=Platón
  • d=Aristoteles? (novoplat. to není)
 10. U kterých druhů jsoucen nachází Boëthius (Utěšitelka) účelné dění či jednání směřující k jejich záchově?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. u rostlin
  b. u hvězd
  c. u člověka
  d. u živlů
  e. u živočichů
  a,c,e
 11. Image Upload 3
  Image Upload 4
 12. Člověk ve stavu blaženosti je podle Boëthia - stejně jako podle minulého Augustinova textu - bohem.
  A/N
  N
 13. Jak Boëthiova Filosofie popisuje blaženost?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Jako stav naprosté dokonalosti.
  b. Jako nejvyšší cíl našeho snažení.
  c. Jako radost a potěšení.
  d. Jako stav vlastnění všech možných statků.
  e. Jako dobro zahrnující všechna dobra.
  b a ještě něco
 14. Co vlastně podle Boëthiovy Utěšitelky vede všechny lidi k blaženosti (dobru)?
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  E.
 15. Politická moc není dobrem, neboť __________.
  Vyberte jednu z nabízených možností:  D.
 16. Jaký je podle Boëthia vztah mezi "dokonalým" a "nedokonalým"?
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  E.
 17. Co je hlavním tématem třetí knihy Filosofie utěšitelky?
  Vyberte jednu z nabízených možností:  C.
 18. Co všechno podle Filosofie utěšielky lidé mylně považují za blaženost?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Ctnost.
  b. Bohatství.
  c. Moc.
  d. Čest.
  e. Slávu
  b,c,d,e
 19. Proč podle Boëthiovy Filosofie bohatství nemůže být blažeností?
  Vyberte jednu z nabízených možností:  A.
 20. Boëthiova Filosofie se výslovně odvolává na Platónův dialog ...
  timaios
Author
iren
ID
355058
Card Set
05x Boethius a filosofie utesitelka
Description
seminar
Updated