04x Augustinus vyznani

 1. Kde podle Augustina reálně existuje čas?  C.
 2. Boží vůle a tvorba v čase: Kdyby se Bůh po dlouhém a důkladném přemýšlení rozhodl, že stvoří svět, nemohl by podle Augustina být věčný.
  A/N
  A
 3. Jak "dlouhý" je podle Augustina přítomný okamžik?
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  D.
 4. Augustinus vzývá Boha a žádá či prosí jej o - o co vlastně?Vyberte jednu nebo více možností:
  a. O vyjednání schůzky s Mojžíšem, autorem výkladu o stvoření světa.
  b. O zastavení běhu času, aby se mohl věnovat úvahám.
  c. O čas k úvahám.
  d. O porozumění Písmu svatému
  c,d
 5. Jaký vtip zmiňuje Augustinus v XI. knize Vyznání?
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  D.
 6. Co vlastně podle Augustina představuje ono Slovo, jímž Bůh stvořil svět?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Nemateriální formální počátek.
  b. Rozum
  c. Krista
  d. Akt bytí.
  e. Hybnou příčinu.
  b a ještě něco ( d ani e to není, asi a...?)
 7. Jak je podle Augustina existuje to, co laicky nazýváme budoucí čas?
  Vyberte jednu z nabízených možností:  B.
 8. Co lze říci o vztahu času a věčnosti v Augustinově pojetí?Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Čas a věčnost jsou dvě neporovnatelné veličiny.
  b. Věčnost je vždy cele přítomna, čas pouze zčásti.
  c. Čas je postupem od minulosti do budoucnosti, věčnost naopak přechodem od budoucnosti k minulosti.
  d. Věčnost neplyne, čas plyne.
  e. Čas je měřítkem věčnosti, která přesahuje jakoukoli kvantitu času.
  a,b,d
 9. Co podle Augustina dělal Bůh před stvořením světa? (
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Promýšlel plán stvoření.
  b. Nemohl dělat nic jiného, než tvory. J
  c. Augustinus přiznává, že to neví.
  d. Tvořil vesmír, aby měl svět kam umístit.
  e. Co je to za nesmyslnou otázku?
  c a ještě něco (b určitě ne, tipla bych e)
 10. Tři běžně rozeznávané "časy" - minulý, přítomný a budoucí - existují podle Augustina jako paměť, nazírání a předvídání.
  A/N
  N
 11. Je-li něco proměnlivé, muselo to být stvořeno.
  A/N
  A
 12. Těžší srovnávací otázka: Který z následujících principů antické filosofie Augustinus aplikuje?
  Vyberte jednu z nabízených možností:  A.
 13. Za jakých okolnosti stvořil Bůh stvořil svět podle Augustinova líčení?
  Vyberte jednu z nabízených možností:  D.
 14. Stvoření světa slovem: Bůh pronesl tvůrčí Slovo na počátku stvoření, a jakmile zaznělo, ihned existoval svět.
  A/N
  N
 15. Aristotelés tvrdí, že čas je mírou pohybu a pohyb mírou času. Co říká o vztahu času a pohybu Augustinus?
  Vyberte jednu z nabízených možností:  D.
 16. Jak podle Augustina postupuje Boží poznání?
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. Boží poznání postupuje podobně jako události, ale vždy s předstihem, proto Bůh může vše předvídat.
  b. Při stvoření světa Bůh zároveň poznal vše, co se kdy stane. 
  c. Postupuje nespočetně rychleji než procesy v současných nejvýkonnějších počítačích.
  d. Boží poznání vůbec nepostupuje.
  b to není takže asi a
 17. Jak je podle Augustina existuje to, co laicky nazýváme budoucí čas?
  Vyberte jednu z nabízených možností:  B.
Author
iren
ID
355057
Card Set
04x Augustinus vyznani
Description
seminar
Updated