nirky

 1. Clearance/izčistok vody
  • 120 ml/min
  • plazma/osočje 20 min (2,5l)
  • intersticialna tekutina/židkost 2h (26l)

  tenčenje (objemny razhod/protok objema) nirkoju/Bowmanovoju torebkoju 1000 ml/min

  diureza (proizvodstvo/vytvarjanje moči) 1 ml/min
 2. Arteriola afferens
  alpha 1 adrenergny receptor
 3. kyslina p-aminohippurova
  • Nirka/ledvica ju izpuščaje sovsěm/popolno uže (veče) pri jednom tečenju črěz nirku
  • I zato nam bystrost/brzina jejinogo izpuščanja nirkoju (izčistok) objavjaje bystrost/brzinu tečenja osočja črěz nirku
  • Trěba puščati bezprěryvno v sosud/cěvu/žilu i pri tom/podčas togo/v vrěmenu togo nabirati (sbirati) moč (da by/že by/dlja togo že/za to že my znali objem!) i oměriti (uměriti, změriti) koncentraciju v osočju
 4. adrenalin, noradrenalin
  těsnet vas afferens
 5. adenozin
  těsni vas afferens
 6. pge2
  cox-2

  razširjaje vas aferens

  povyšaje uvalnjanje renina

  sam takože povyšaje snova-sbiranje/sodrživanje/zadrživanje/vpivanje sodija

  odpočinok/popuščenje šijky maternice

  stiskanje maternice

  gluši T i B lymfocyty

  gluši gromadženje/nakupljenje/natrupuvanje krvnyh ploščic

  pyrogen - pričinjaje/privodi navyšanje teploty

  pri zapaljenju povyšaje propustnost/pronikajemost/iztěkamost/diravost sosud/krvnyh cěv/žil

  pri zapaljenju uveličaje bolj

  voobče/najčestěje/celkovito razširjanje krvnyh sosud/cěv/žil

  stegnutje/steganje/napreženje po-dolgyh črěvnyh i želudkovyh myšic - pričinjaje bljuvanje i běgunku

  razširjenje bronhov

  lečenje otvorenoj Botallovoj cěvky (patent ductus arteriosus)
 7. pgi1
  alprostadil

  patent ductus arteriosus

  vazodilatátor

  erekce

  contrast induced nephropathy (preventivní soupodání)

  jako u pge2
 8. Angiotenzin II
  • renin: spouštěn sympatikem
  • sodíkem na makula densa
  • nízkým tlakem na juxtaglomerulárních buňkách

  nízkým tlakem v baroreceptorech velkých tepen

  • Vasopresin z neuroadenohypofýzy:
  • Spouštěn angiotenzinem
  • Spouštěn hyperosmolaritou
  • Spouštěn "nízkým objemem plazmy" (Nečas 395)
  • Spouštěn chladem a alkoholem
  • Aquaporiny
  • Pasivní resorpce urey
  • ("Aktivní resorpce Na v ascedentní kličce zvyšující resorpci vody")
  • Vazokonstrikce
  • (pomáhá při agregaci, glukoneogeneze)
  • Umenšen Kortizolem, Atr. Natriuretickým peptidem, Ethanolem
  • Antagonista (ledvinové diuretikum): -vaptan

  Vazokonstrikce

  • Aldosteron ze zona glomerulosa (nejsvrchnější):
  • Spouštěn aldosteronem
  • Spouštěn Kaliem
  • Spouštěn kyselostí
  • Spouštěn nízkým tlakem přímo z baroreceptorů velkých arterií
  • Na/K v distálním tubulu a duktu
  • Zadržuje Na v slinných žlázách, potních žlázách, střevě
  • H/Na/ATPaza vmezeřených buněk korových kolektubulů
  • Umenšen Atr. Natriuretickým peptidem
  • Blokátor Spironolakton

  H/Na-antiport proximálního tubulu

  Norepinefrin

  • Remodelace - jizvení a hypertrofie - srdečního svalu
  • Bytnění cév

  Žízeň, chuť na sůl

  ACTH  KoNsTRiKCE ArtERIoLa eFFeRENS
 9. Nízký průtok
  • Hydrostatický tlak v glomeurlu zachován či snížen
  • Průtok glomerulem snížen 
  • Onkotický tlak who knows, ale působí(il by) stejně jako zpomalení průtoku
  • ->
  • Zvýší se propustnostxplocha membrány
  • Místní regulace filtračního tlaku

  • Glomerulární filtrace zachována
  • Filtrační frakce zvýšena

  Osmotické vstřebávání proxtubuly se zvýší


  Viskozita při polycytemii, stenoza renální tepny
 10. Proteiny ve filtrátu
  Z velké části robněž resorbovány tubuly
 11. Proteinurie
  Neovlivňuje velikost filtrační frakce, ale dlouhodobě ovlivňuje množství plazmatických proteinů
 12. glomerulární filtrace
  objem glomerulárního filtrátu (za určitý čas)

  • Za tento čas (pro látky netransportované tubuly):
  • Příjem látky: M v gramech
  • Vylučování látky: [U] x Vu v gramech
  • [U] x Vu = [GF] x GF
  • [GF] = [P]
  • GF je závislý (pouze) na ultrafiltračním tlaku, na plošexpropustnosti filtrační membrány a průtoku glomerulem (dle wikiskript https://www.wikiskripta.eu/w/Vy%C5%A1et%C5%99en%C3%AD_glomerul%C3%A1rn%C3%AD_filtrace)
  • M = [U] x Vu

  Zvýší-li se M, zvýší se [P]


  Velikost kapilárního řečiště – ovlivněna mesangiálními buňkami – jsou schopné svou kontaktilitou uzavírat kapiláry, a tím snižovat efektivitu filtrační plochy (konstrikce – angiotenzin II, vazopresin, noradrenalin, relaxace – dopamin, cAMP),
 13. Filtrační frakce
  GF/Q glomerulem

  Roste pří sníženém průtoku kdy GF zůstává zachována
 14. Kreatinin a GF
  Pokud je změřená kreatinurie o 50 % nižší než předpokládané hodnoty, lze sběr moči označit za chybný.

  Proč se clearance musí adjustovat podle svalové hmoty? Zvyšuje snad M clearance?

  • 2−20 letbez rozdílu1,80 ± 0,40
  • 20−40 letmuži2,17 ± 0,39
  • 20−40 letženy2,09 ± 0,28
  • 40−60 letmuži1,85 ± 0,60
  • 40−60 letženy1,50 ± 0,50
 15. obliterace ureterů
  edém, bílkovina, kámen
 16. ANP
 17. Proximální convoluted
  Za každý sekretovaný H+ se tedy resorbuje Na+ a HCO3–

  • Inaktivace vitaminu D
  • Erytropoetin
  • Glukoneogeneze (glutamin, citrát,...)
  • Klotho

  • 70% filtrátu - konstanta, isotonicky, NaCl a NaHCO3, pasivně
  • 90% HCO3

  • Angiotensin II, endotelin, adrenalin - zvyšují vstřebávání
  • Dopamin - snižuje vtřebávání


   In addition to H+, NHE3 also mediates the secretion of NH4+ formed in the cell by titration of NH3

  zajimanje fosfátu, izpuščanje amoniaku, zajimanje citrátu, zajimanje glutaminu

  zajimanje K+, zajimanje Kalcia

  titrovaný fosfát lze vstřebat

  Prahová koncentrace pro každou látku - renální práh

  • Citrát:
  • Titrace -> vstřebání -> spotřeba a spotřeba H+
  • Chelace kalcia
  • Močová baze (spolu s fosfátem a amoniakem)

  • Fosfát:
  • Vstřebávání tlumí PTH, dopamin, FGF, Klotho
 18. Klotho
  Vylučování fosfátů ledvianmi, jeho nevstřebávání střevy, vstřebávání kalcia ledvianmi

  nervoprotektivní, srdceprotektivní, oxidoprotektivní
 19. Proximální přímý
  • Secernování Močové kyseliny
  • Secernování léků - penicilin, diuretika
 20. Tubuloglomerulární rovnováha
  • Nehledě na velikost GF, z glomerulu do kličky doteče vždy stejný zlomek (30% apr.) filtrátu (tubuloglomerulární rovnováha)
  • Při vyšším průtoku ledvinou do kličky doteče více filtrátu (méně je zpětně vstřebáno) (tlaková natriuréza)

  Jak závisí GF, filtrační frakce na průtoku?

  Vtéká-li do proximálního tubulu celkem asi 180 litrů primarní moče za den, do Henleovy kličky je to již jen asi 50 litrů izotonické primární moči (glomerulárního filtrátu). Jak bylo již výše uvedeno, toto množství je určitou stálou frakcí glomerulárního filtrátu, tj. mění se úměrně s velikostí glomerulární filtrace. Je dále ovlivňováno celkovým objemem krve, přičemž se zmenšuje při dehydrataci a zvětšuje při hypervolémii.

  Ako li/jestli vtekuje do blizšego tubulu (cěvky) v sumě/celkom/vsěgo približno/okolo 180 litrov primarnoj (prvotnoj) moči podčas dnja, do Henlego petlje jest to uže toliko bliz 50 litrov izotonickoj (ravnotiskoj...) moči (glomerularnego filtratu/klubkovego scědnika). Kako bylo uže vyše spomněno, tuta kolikost jest veče ili menje stala/bezizměnna čest klubkovego scědnika, i to/koje znači že se měni suglasno/surazměrno s/podolg veličiny klubkovego cědženja. Dalje jest ovplivnjena celkovitym/obšim objemom/kolikostju krvi, tako že/za koje se umenši(aje) pri dehydrataciji/obezvodnjenju (bezvodju) i vozvyši(aje) pri prěvodnjenju.
 21. Henle
  • Sestupná: 60% vody a urey uteče kvůli dřeňovému gradientu
  • Vzestupná: Ionty utečou 1) s hypotoněním dřeně při stoupání kličky, 2) kvůli silnému negativnímu náboji vně lumenu (hlavní hnací motor celkové resorpce Ca2+ a Mg2+), 3) kvůli aktivní resorpci v tlustém segmentu Na/K/2Cl symportem (a dalšími porty)

  • Glomerul: moč hypotonická vůči plazmě (glomerulární filtrace)
  • Začátek Henleo: moč izotonická s plazmou (tubuloglomerulární rovnováha)
  • Konec Henleo: moč hypotonická vůči plazmě - ta aktivní resorpce je fakt hustá

  • Kličková diuretika: blokují Na/K/2Cl symport.
  • 1) Dřeň méně hypertonická -> proteče víc vody
  • 2) Neresorbují se tyto ionty - do moči se dostane až 20% Na+ z glomerulárního filtrátu (normálně1%) - velmi silné
  • 3) snižují napětí mezi lumenem a dření, nějakým záhadným způsobem, takže Ca2+ a Mg2+ se depletují
  • 4) Distální tubulus za každý Na vyhodí H+ a K+ (elektricky), dochází tedy k depleci kália a hydronia hypokalemická alkalóza
 22. Distální tubulus
  • Dřeňový/začáteční:
  • Pokračuje v aktivní resorpci Na/Cl (hypotonicita)
  • Podle parathormonu/tiazidových d. nasává Ca2+ - nedůležité množství oproti proxtubulu a Henleo
  • Parathormon sníží výrazně reabsorbci PO42-, což znamená víc volného vápníku v krvi
  • Parathormon indukuje tvorbu kalcitriolu

  • Tiazidová diuratika: blokují Na/Cl symport v začátečním tubulu
  • 1) zvýšení vyloučeného sodíku z 1 na 5%
  • 2) Popohání resorbci kalcia (analog parathormonu) - na kameny
  • 3) Únik Na+ z distálního tubulu znamená vyšší vylučování K+ a H+ do distálního tubulu

  • Korový:
  • Hlavní buňky: Reagují na aldosteron
  • zvyšných 5% Na+
  • Masivní vliv na vylučování K+ (přímo zmnožením kanálů a elektricky přes sodík), a také H+ (elektricky přes sodík)

  • Diuretika - blokátory raas, blokátory přímo Na+ kanálů
  • Hyperkalémie, acidóza

  • Interkalární buňky:
  • Sekrece H+/tvorba a dokrvepouštění HCO3- zavisí na:
  • Koncentraci sodíku v tubulu (ovlivněno i průtokem ? - ne, protože to nezmění přitékající hustotu Na+ náboje)
  • Kyselosti krve

  pH moči 4
 23. ANP,BNP
  • razširjaje vas afferens, těsnjaje vas efferens, umenšaje medžocěvje klubka (i tako razširjaje klubočne sosudy)
  • razširjaje prěme sosudy nirčika i tako děje/pričinjaje tiskovo/naporno sodijoizmočenje
  • Gluši/muti vpivanje sodija na dalekšoj nirčiknoj cěvke
  • Umenšaje izpuščanje renina
  • Samostojno/oddělno muti takože izpuščanje aldosterona

  Razširjaje krvne cěvky vsekde/celkovito/obščo

  Odvračaje patologično tolstnutje/debeljenje srdečnyh izb pri jihnom tuženju/napiranju
 24. Sběrací kanálek
  180 - 50 - 20 - 5-10, nicméně při diabetes insipidus i 20... - 1,5-2 litry

  Kompletně závislé na ADH - může vypadnout při intoxikaci alkoholem

  méně než 500 ml - oligurie, méně než 150 ml - anurie
 25. Osmotická diuretika
  • Intersticium na úkor buněk -> krev -> moč, bez resorpce
  • Nedávat při selhávání
 26. Akutní selhání
  Selhání z důvodu snížení glomeurlární filtrace
Author
Agolic
ID
354990
Card Set
nirky
Description
Updated