x03 Plotinos Enneady

 1. Jedno podle Plótína dává vzniknout ostatním skutečnostem na základě úvahy, že stav s nimi je lepší než stav bez nich.
  A/N
  N
 2. Jakými slovy lze podle Plótína aspoň nějak popsat uchopení Jedna?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. milost
  b. syntéza
  c. sjednocení
  d. zření
  e. pochopení
  c,d
 3. Mezi jsoucností a jednotou každé věci je podle Plótína vztah
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. vzoru a napodobeniny.
  b. totožnosti.
  c. příčiny a následku. 
  d. přímé úměry.
  • Odpověď hledejte v VI 9, 1, 25-30.
  • není to c:)
 4. Jedno podle Plótína není v klidu ani se nepohybuje.
  A/N
  A
 5. Kterým z následujících skutečností náleží podle Plótína duše?Vyberte jednu nebo více možností:
  a. rostlině 
  b. živočichovi 
  c. hvězdám 
  d. člověku
  e. celému kosmu
  všemu
 6. Na které Platónovy dialogy se v Plótínově textu nejčastěji odkazuje? (Rozumějte - které dialogy jsou pro novoplatóniky nejdůležitější?)
  a. Ústava
  b. Faidros
  c. Faidón
  d. Tímaios
  e. Sofistés
  f. Parmenidés
  • d, f
  • e sice zmiňuje ale ne nejčastěji prý:(
 7. V kapitole V 1, 5 podává Plótínos velmi nejasnou úvahu, která ovšem odpovídá úvahám Platónovým (jež už můžete znát z Aristotelovy Metafyziky). Doplňte níže uvedené termíny na správná místa!
  Počátkem v nejvlastnějším smyslu je ..., z nějž vychází ... . Z těchto počátků pak vzniká ... , jež má ve věcech působnost jako ...
  doplň: forma, neurčená dvojice, číslo, jedno
  jedno - neurčená dvojice - číslo - forma
 8. Jedno je podle Plótína soběstačné, nic nepotřebuje, nepohybuje. Proč a jak je tedy vůbec příčinou jiných skutečností?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Jako zdroj neomezené "energie", jež vše udržuje v pohybu.
  b. Jako věčný vzor, podle nějž démiúrgos vytváří Ducha.
  c. Jedno zapříčiňuje jiné skutečnosti svou vlastní dokonalou mohoucností, aniž by se k nim nějak pohyboval.
  d. Ty jiné skutečnosti se k němu samy obracejí.
  c,d
 9. Co tvrdí Plótínos o Duchu?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Je v něm mnohost.
  b. Následuje po Jednom a pochází z něj
  c. Jeho činností je nahlížení.
  d. Je.
  e. Poznává všechny věci.
  f. Představuje svět nezávislých idejí o sobě.
  b, c a ještě dvě odpovědi!
 10. Plótínos tvrdí: Duch jakožto činitel, který nahlíží, obsahuje své předměty v sobě.
  A/N
  Ano
 11. Abychom se s Jednem setkali, musíme vyjít od pozorování materiálních věcí a v nich nahlížet jednotu, z níž pak abstrahujeme samo Jedno.
  A/N
  N
 12. Které z následujících tvrzení správně popisuje vztah Jedna a ducha ke jsoucnosti (a je tedy tvrzením Plótínovým)?
  Vyberte jednu z nabízených možností:  D.
 13. Jaký význam v novoplatónské filosofii má termín "vznik" (γένεσις) v souvislosti s Duchem a Duší?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. řád
  b. stvoření všeho Jednem
  c. příčinná souvislost
  d. jednoduše - počátek existence v čase
  pasáž V 1, 6, 19-22.c

  není to určitě b:)
 14. Těžká přehledová otázka (ovšem velmi důležitá):
  Které z následujících principů představují axiómy novoplatónského myšlení?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Dokonalé a završené působí a plodí jiné.
  b. Cokoli tvoří, tvoří něco horšího, než je samo.
  c. Počátkem všeho je rozum (νοῦς).
  d. Počátek jsoucna sám není jsoucí.
  e. Základem všeho je číslo.
  f. Jednodušší je dřívější a základnější.
  g. Vše vzniká spojením Jedna a zcela neurčité látky.
  • správně a,b,f
  • a ještě jedna odpověď
 15. Co tvrdí Plótínos o Jednom?
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. je
  b. Jedno
  c. je jedno
  d. nahlíží Ducha
  e. nic
  • viz VI 9, 3, 50-VI 9, 4, 15 a VI 9, 5, 30-35.
  • není to určitě a
 16. Jak Plótínos sám charakterizuje vztah svého myšlení k Platónovu?
  Vyberte jednu z nabízených možností:  C.
 17. Co tvrdí Plótínos o duši?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Primárním určením a úkolem duše je oživovat tělo.
  b. Vytváří věci a uspořádává běh kosmu.
  c. Duše je neodlučitelná od těla.
  d. Duše je přirozeně nadána touhou (Erótem) po bohu (Dobru).
  e. Život v těle znamená poklesnutí duše ze "světa bohů".
  f. Pochází z Ducha.
  d,e,f,b
 18. Jedno je v novoplatónském systému první jsoucno, jemuž náleží existence.
  A/N
  ne
 19. Zkušenost ze setkání s novoplatónským Jednem nelze sdělit tomu, kdo ji sám nezažil.
  A/N
  ano
 20. Proč podle Plótína není možné dosáhnout "vědění" o Jednu?Vyberte jednu z nabízených možností:  D.
 21. duše zhotovuje a uspořádává věci, tedy je přivádí k jednotě. Podle Plotína...  B)
Author
iren
ID
354957
Card Set
x03 Plotinos Enneady
Description
seminar
Updated