testy z elfu

 1. Jaké je správné označení symbolu?
  Image Upload 1
  Image Upload 2
 2. Univerzum (doména) je ... [vyberte nejpřesnější odpověď]:
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  D.
 3. Predikát je ... [vyberte všechny správné odpovědi]:
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. vlastnost nebo vztah
  b. prostředek predikace
  c. neúplná věta
  d. sloveso nebo podstatné jméno se sponou
  e. jazykový prostředek přisouzení vlastnosti nebo vztahu
  vše krom c
 4. Predikáty dělíme na ... [vyberte nejpřesnější odpověď]:
  Vyberte jednu z nabízených možností:

  C.
 5. Kvantifikátor ∀ použijeme při formalizaci vět jako ... [určete všechny správné odpovědi]:
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Psi jsou psi.
  b. Všichni psi jsou přítulní.
  c. Pes je přítel člověka.
  d. Pejsku náš, co děláš.
  e. Kdejaký pes tudy prošel.
  f. Tenhle pes je můj.
  g. Není pes jako pes.
  h. Skákal pes přes oves.
  i. Co pes, to šelma.
  j. Všichni psi nejsou přítelem člověka.
  Image Upload 3
 6. Syntax a sémantika PL principálně odlišně pojednává
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  B.
 7. P(x), R(x,a), ∀xR(x,y) jsou (popořadě) formule
  Vyberte jednu z nabízených možností:  A.
 8. Trojice <doména, relace, funkce> je
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  E.
 9. Formule ∃xF(x) je pravdivá při ohodnocení e, právě když F(x) je …
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  D.
 10. M |= A[e] ; M |= A ; |= A znamená (popořadě), že formule A je …
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  B.
 11. Přiřaďte k jednotlivým druhům soudů konkrétní výroky:
  Image Upload 4
  Image Upload 5
  tak jak to jde za sebou:)
 12. Uveďte, o jaký druh soudu se jedná v případě výroku:
  Žádná A nejsou B.
  Vyberte jednu z nabízených možností:  D.
 13. Ke každému následujícímu schematického výroku formulujte ekvivalentní výrok.
  Některá A nejsou B.
  Některá A jsou B.
  Všechna A jsou B.
  Žádná A nejsou B.

  Odpověď vyberte:
  Není pravda, že žádná A nejsou B.
  Není pravda, že všechna A jsou B.
  Není pravda, že některá A nejsou B.
  Není pravda, že některá A jsou B.
  Image Upload 6
 14. Slovně vyjádřete negaci (či: správný opak) daného schematického výroku: Žádná A nejsou B.
  Vyberte jednu z nabízených možností:  B.
 15. Určete ten výrok z níže nabízených možností, který je negací výroku daného:
  Každý, kdo je opilý, je obtížný.
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  D.
 16. Určete ten výrok z níže nabízených možností, který je negací výroku daného: Někdo je chytrý a není namyšlený.
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  E.
 17. Formalizacemi výroků
  i. „Anna má ráda psy.“, 
  ii. „Anna má ráda všechny psy.“,
  iii. „Anna má ráda jenom psy.“
  jsou popořadě tyto formule (vyberte správné pořadí)  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. (a), (a), (c)
  b. (a), (b), (c)
  c. (c), (c), (a)
  d. (c), (a), (b)
  e. (c), (c), (b)
  (C)
 18. Formalizací výroku „Nikdo ničemu nerozumí.“ je formule
  Vyberte jednu z nabízených možností:

  B.
 19. Vyberte tu z nabízených formulí, která je adekvátním formálním zápisem následujícího výroku: Ne všechny banány dozrávají.
  Vyberte jednu z nabízených možností:  C.
 20. Vyberte tu z nabízených formulí, která je adekvátním formálním zápisem následujícího výroku: Není všechno zlato, co se třpytí.
  Vyberte jednu z nabízených možností:  B.
 21. Formalizací výroku „Nic není v rozumu, co by nebylo ve smyslech.“ je formule
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  B.
 22. Formalizací výroku „Každá příčina má důsledek.“ je formule
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  E.
 23. Formalizací výroku „Let Minervy začíná teprve za soumraku.“ je formule
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  D.
 24. Vyberte tu z nabízených formulí, která je adekvátním formálním zápisem následujícího výroku: Některá jídla nejsou zdravá.
  Vyberte jednu z nabízených možností:  A.
 25. Vyberte tu z nabízených formulí, která je adekvátním formálním zápisem následujícího výroku: Žádní nocležníci nejsou domácí.
  Vyberte jednu z nabízených možností:  C.
 26. Vyberte tu z nabízených formulí, která je adekvátním formálním zápisem následujícího výroku: Není pravda, že všechna prvočísla jsou lichá.
  Vyberte jednu z nabízených možností:  C.
 27. Vyberte tu z nabízených formulí, která je adekvátním formálním zápisem následujícího výroku: Není pravda, že žádní teoretici nejsou užiteční.
  Vyberte jednu z nabízených možností:  A.
 28. Je následující úsudek platný?
  Někteří spisovatelé jsou muzikanti
  Žádný spisovatel není zámečník.
  --------------------
  Žádný zámečník není muzikant.
  NE
 29. Je následující úsudek platný?
  Všichni dinosauři vymřeli.
  Žádní vymřelí nejsou veselí.
  -----------------------------
  Někteří veselí nejsou dinosauři.
  NE
 30. Je následující úsudek platný?
  Někteří oblíbenci jsou vysokoškoláci.
  Každý vysokoškolák je inteligent.
  ----------------------
  Někteří inteligenti jsou oblíbenci.
  ANO
 31. Z uvedených možností a)–d) určete právě ten jeden výrok, který z daných premis vyplývá a je tak závěrem platného sylogismu:
  Nic přehnané není odůvodněné.
  Všechny nároky jsou odůvodněné.
  -------------------
  jQuery11240720562775633085_1617792139786?

  Vyberte jednu z nabízených možností:
  Některé nároky nejsou přehnané.
  Žádné nároky nejsou přehnané. 
  Některé nároky jsou přehnané.
  Všechny nároky jsou přehnané.
  Žádné nároky nejsou přehnané.
 32. Z uvedených možností a)–d) určete právě ten jeden výrok, který z daných premis vyplývá a je tak závěrem platného sylogismu:
  Každé těleso je hmotné.
  Žádná idea není hmotná.
  -----------------
  jQuery112408673482280735052_1617792473434?

  Vyberte jednu z nabízených možností:
  Žádná idea není těleso. 
  Některá idea je těleso.
  Každá idea je těleso.
  Některá idea není těleso.
  Žádná idea není těleso.
 33. Z uvedených možností a)–d) určete právě ten jeden výrok, který z daných premis vyplývá a je tak závěrem platného sylogismu:
  Žádní polárníci nejsou zimomřiví.
  Někteří výzkumníci jsou zimomřiví.
  --------------
  jQuery1124021288033269081996_1617792947263?

  Vyberte jednu z nabízených možností:
  Někteří výzkumníci jsou polárníci.
  Všichni výzkumníci jsou polárníci.
  Žádní výzkumníci nejsou polárníci.
  Někteří výzkumníci nejsou polárníci.
  Někteří výzkumníci nejsou polárníci.
 34. Z uvedených možností a)–d) určete právě ten jeden výrok, který z daných premis vyplývá a je tak závěrem platného sylogismu:
  Někteří šachisté nejsou šampióni.
  Všichni šachisté jsou hráči.
  ----------
  jQuery112404407394189290659_1617793229557?

  Vyberte jednu z nabízených možností:
  Někteří hráči nejsou šampióni 
  Všichni hráči jsou šampióni.
  Někteří hráči jsou šampióni.
  Žádní hráči nejsou šampióni.
  Někteří hráči nejsou šampióni
 35. Z uvedených možností a)–d) určete právě ten jeden výrok, který z daných premis vyplývá a je tak závěrem platného sylogismu:
  Všechny obdélníky jsou pravoúhlé.
  Některé obdélníky jsou rovnostranné.
  -----------
  jQuery112405917277805555012_1619609835983?

  Vyberte jednu z nabízených možností:
  Něco rovnostranné je pravoúhlé. 
  Něco rovnostranné není pravoúhlé.
  Vše rovnostranné je pravoúhlé.
  Nic rovnostranné není pravoúhlé.
  Něco rovnostranné je pravoúhlé.
 36. Image Upload 7
  a. Nic.
  b. Některá S nejsou P.
  c. Všechna S jsou P. 
  d. Žádná S nejsou P.
  e. Některá S jsou P.
  C,E
 37. Image Upload 8
  a. Všechna S jsou P.
  b. Některá S nejsou P. 
  c. Některá S jsou P.
  d. Žádná S nejsou P. 
  e. Nic.
  b,d
 38. Image Upload 9
  a. Některá S nejsou P. 
  b. Některá S jsou P.
  c. Žádná S nejsou P. 
  d. Nic.
  e. Všechna S jsou P.
  a,c
 39. Image Upload 10
  B.
 40. Image Upload 11
  A.
 41. Z uvedených možností a)–d) určete právě ten jeden výrok, který z daných premis vyplývá a je tak závěrem platného sylogismu:
  Žádné elipsy nemají strany.
  Všechny kruhy jsou elipsy.
  --------------
  ???

  Vyberte jednu z nabízených možností:
  Žádné kruhy nemají strany. 
  Některé kruhy mají strany
  Některé kruhy nemají strany.
  Všechny kruhy mají strany.
  Žádné kruhy nemají strany.
 42. Z uvedených možností a)–d) určete právě ten jeden výrok, který z daných premis vyplývá a je tak závěrem platného sylogismu:
  Vše protivné je nepříjemné.
  Některé tchýně jsou protivné.
  ----------
  ???

  Vyberte jednu z nabízených možností:
  Žádné tchýně nejsou nepříjemné.
  Všechny tchýně jsou nepříjemné.
  Některé tchýně jsou nepříjemné. 
  Některé tchýně nejsou nepříjemné.
  Některé tchýně jsou nepříjemné.
 43. Predikátová logika prvního řádu s identitou je ...
  Vyberte jednu z nabízených možností:

  B.
 44. Axiom identity a princip substituce jsou popořadě ... (formule jako Fx mají mít x v závorce):
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  A.
 45. Selháním principu substituce identity se zabýval …
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  B.
 46. Fregeho slavná teorie z roku 1892 …
  Vyberte jednu z nabízených možností:  B.
 47. Russellova slavná teorie z roku 1905 tvrdila, že věty s deskripcemi, jež jsou tvaru „To jediné F je G“ (deskripcí je „to jediné F“), …
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  A.
 48. Z níže uvedených možností určete všechny ty výroky, které jsou ekvivalentní výroku danému:
  Není pravda, že některé pendlovky nejsou kukačky.
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Některé pendlovky nejsou kukačky.
  b. Některé pendlovky jsou kukačky.
  c. Všechny pendlovky jsou kukačky.
  d. Některé kukačky nejsou pendlovky.
  e. Co pendlovky, to kukačky.
  c,e
 49. Z níže uvedených možností určete všechny ty výroky, které jsou ekvivalentní výroku danému:
  Každé prase létá.
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Není pravda, že neplatí, že každé prase létá.
  b. Žádné prase nelétá.
  c. Ne vše, co létá, je prase.
  d. Není pravda, že některé prase nelétá.
  e. Neexistuje prase, které nelétá.
  a,d,e
 50. Z níže uvedených možností určete všechny ty výroky, které jsou ekvivalentní výroku danému:
  Není pravda, že žádní řidiči nejsou závodníci.
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Žádní řidiči nejsou závodníci.
  b. Někteří řidiči jsou závodníci.
  c. Někteří závodníci jsou řidiči.
  d. Někteří řidiči nejsou závodníci.
  e. Někteří závodníci nejsou řidiči.
  b,c
 51. Určete ten výrok, který je negací výroku daného:
  "Nikdo, kdo je uspěchaný, není šťastný nebo klidný."
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  D.
 52. Určete ten výrok, který je negací výroku daného:
  "Někdo není otužilý a je horolezec nebo polárník."
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  a. Každý je otužilý nebo není ani horolezec, ani polárník.
  b. Někdo není otužilý nebo není ani horolezec, ani polárník.
  c. Někdo je otužilý a není horolezec nebo polárník.
  d. Nikdo, kdo je otužilý, není horolezec a polárník.
  e. Každý je otužilý nebo není horolezec a polárník.
  e ale melo by to byt a!
 53. Z níže uvedených možností určete všechny ty výroky, které jsou ekvivalentní výroku danému:
  Není pravda, že některé šifry jsou prolomitelné.
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Neexistují šifry, které jsou prolomitelné.
  b. Některé šifry nejsou neprolomitelné.
  c. Všechny šifry jsou neprolomitelné.
  d. Ne všechny šifry jsou neprolomitelné.
  e. Každá šifra je prolomitelná.
  a,c
 54. Určete ten výrok, který je negací výroku daného:
  "Každý, kdo není amatér, je pokročilý nebo profesionál."
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  D.
 55. Z níže uvedených možností určete všechny ty výroky, které jsou ekvivalentní výroku danému:
  Není pravda, že každá žirafa je pyšná.
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Není pravda, že neexistuje žirafa, která není pyšná.
  b. Ne všechny žirafy jsou pyšné.
  c. Některá žirafa není pyšná.
  d. Jsou žirafy, které nejsou pyšné.
  e. Žádná žirafa není pyšná.
  vše krom e
 56. Z níže uvedených možností určete všechny ty výroky, které jsou ekvivalentní výroku danému:
  Není pravda, že žádný krajíc není namazaný.
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Každý krajíc je namazaný.
  b. Každý krajíc není namazaný.
  c. Není pravda, že žádný namazaný není krajíc.
  d. Existuje krajíc, který je namazaný.
  e. Některý krajíc je namazaný.
  c,d,e
 57. Určete ten výrok, který je negací výroku daného:
  "Každý, kdo je nadaný, je umělec nebo vědec."

  Vyberte jednu z nabízených možností:
  D.
Author
iren
ID
354792
Card Set
testy z elfu
Description
predikatova logika, po 6.prednasku vcetne
Updated