test 07-09 poeleaté

 1. Co víme o Empedokleově koncepci Země?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Má tvar koule.
  b. Spočívá volně v prázdnu díky rovnováze.
  c. Nachází se uprostřed kosmu
  d. Nemáme informace o jejím tvaru.
  e. Je plochá, a proto může být nadnášena aithérem.
  f. Je na svém místě udržována určitou odstředivou silou
  a,c,f
 2. Jak jsou podle Empedoklea uspořádána nebeská tělesa a jak jsou od sebe vzdálena?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Země je uprostřed kosmu.
  b. Vzdálenost Slunce od Země je trojnásobná v poměru ke vzdálenosti Měsíce od Země.
  c. Země i Měsíc obíhají kolem centrálního Slunce.
  d. Pořadí nebeských těles od středu kosmu je: Země, Slunce, Měsíc.
  e. Měsíc je blíže Zemi než Slunce
  a,b,e
 3. V čem se Empedoklés shodne s elejským myšlením a v čem se od něj liší?
  shoda/ rozdíl
  Image Upload 1
  Image Upload 2
 4. Empedokleovo vysvětlení střídání dne a noci je originální. V čem spočívá?
  Vyberte jednu z nabízených možností:  C.
 5. Podle Empedoklea kosmos ... je věčný/vzniká , protože ... jsoucna nevznikají ani nezanikají/vznikají všechna nebeská tělesa .
  • je věčný
  • vznikají všechna nebeská tělesa
 6. Co platí o kosmogonickém cyklu podle Empedoklea?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. působícími činiteli jsou Láska a Svár
  b. jednou skončí definitivním vítězstvím Lásky
  c. má 4 fáze
  d. je zapříčiněn interakcemi vyvolanými "fyzikálními" vlastnostmi jsoucen
  e. věčně se opakuje
  • a,c,e
  • a nejspíš ještě jeden - zjisti si
 7. Jak je podle Anaxagory možné, že nebeská tělesa zůstávají na obloze a již dávno nespadla?
  Vyberte jednu z nabízených možností:  C.
 8. V čem se Anaxagorás shodne s elejským myšlením a v čem se od něj liší?
  shoda/rozdíl
  Image Upload 3
  Image Upload 4
 9. Podle Anaxagory je prvotní pohybovou příčinou ... δημιουργός/νοῦς/θεός . Tato příčina způsobuje ... dokonalé uspořádání planet/otáčivý pohybvěčnou harmonii
  • νοῦς
  • otáčivý pohybvěčnou harmonii
 10. Podle Platóna je Anaxagorás prvním, kdo tvrdil, že Měsíc má své světlo do Slunce
  ano/ne
  ano
 11. Slunce je podle Anaxagory ... velké přibližně tak, jak jej vidíme/větší než Peloponéský poloostrov/velké jako Země  a své světlo má díky ... záření jiných hvězd/rychlému pohybu/ohnivé podstatě .
  • větší než Peloponéský poloostrov
  • rychlému pohybu
 12. Anaxagorás jako jediný předsókratik považuje Zemi za plochou.
  ano/ne
  ne
 13. Atomisté jako vůbec první přišli s myšlenkou rozpínání vesmíru.
  ano/ne
  ne
 14. Náš svět (κόσμος) je podle atomistů nutně věčný.
  ano/ne
  ne
 15. V čem se atomisté shodnou s elejským myšlením a v čem se od něj liší?
  shoda/rozdíl
  Image Upload 5
  Image Upload 6
 16. Co je v atomistické filozofii Leukippa a Démokrita myšleno výrazem "svět" (κόσμος)?
  Vyberte jednu z nabízených možností:  A.
 17. Podle Démokrita je Země ... kulatá/plochá/středem veškerenstva/věčná , v čemž se shoduje s ... Empedokleem /Parmenidem /Anaxagorou /Aristotelem .
  • plochá
  • Anaxagorou
 18. Univerzum je podle atomistů uspořádáno na ... mechanickém/praktickém/teleologickém/teologickém  základě, což vychází z ... fyzikálních vlastností atomů/božího řízení/nemateriálního pravzoru vesmíru/kulového tvaru světa .
  • mechanickém
  • fyzikálních vlastností atomů
Author
iren
ID
354719
Card Set
test 07-09 poeleaté
Description
kosmos
Updated