test 06 elejský kosmos

 1. Kosmologie  je/není  součástí Parmenidovy básně, náleží k  úvodnímu básnickému líčení/pravdivému výkladu/domněnkám smrtelníků
  • je
  • domněnkám smrtelníků
 2. Co mělo být podle ohlášení obsahem druhé části Parmenidovy básně?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Slunce
  b. všechno
  c. Země
  d. hvězdy (souhvězdí)
  e. Měsíc
  a-e
 3. U Xenofana ...  lze/nelze  hovořit o opakovaném vzniku a zániku celého kosmu (tedy o cyklické kosmogonii), protože ... voda je věčná/dochází k pravidelnému zatopení celé Země, a tím i zániku kosmu/při zatopení Země zaniká celé lidstvo/voda a z ní vznikající nebeská tělesa existují vždy
  Image Upload 1
 4. Xenofanés využívá ve svých úvahách jeden méně obvyklý empirický doklad. Jaký?
  Vyberte jednu z nabízených možností:  D.
 5. Zlomek "... v noci zářící cizí světlo a bloudící okolo Země" popisuje ... Slunce/jakoukoli hvězdu/Měsíc/kometu  a sděluje, že toto těleso ... se v kosmu ztratilo/je v naší sluneční soustavě cizí/je vůči nám nepřátelské/nemá vlastní světlo
  Image Upload 2
 6. Podle Xenofana je největší strukturou v kosmu ... Slunce/Země/sféra hvězd , protože ... z vody na jejím povrchu vznikají všechna nebeská tělesa/zahřívá celou Zemi/obklopuje celou Zemi
  • Země
  • z vody na jejím povrchu vznikají všechna nebeská tělesa
 7. Co postrádá Xenofanova koncepce nebeských těles?
  Vyberte jednu z nabízených možností:  C.
 8. Co podle Xenofana opakovaně vzniká a zaniká?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. voda
  b. Měsíc
  c. geologické struktury
  d. lidstvo
  e. celý kosmos
  f. hvězdy
  b,c,d,f
Author
iren
ID
354718
Card Set
test 06 elejský kosmos
Description
kosmos
Updated