test 04 pythagorejsky kosmos

 1. Co z následujícího patří mezi 10 těles, jež se podle pýthagorejců pohybovala v kosmu?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Saturn
  b. Země
  c. Protizemě
  d. Polárka
  e. černá díra
  f. hvězdná obloha
  g. meteory
  h. Uran
  i. Merkur
  Image Upload 1
 2. Protizemi nelze pozorovat. Proč?
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  E.
 3. Oheň, jenž je ve středu, je Sluncem, a tedy pýthagorejský kosmos není geocentrický, nýbrž héliocentrický.
  ano/ne
  ne
 4. Co patří k charakteristikám Pýthagorova výkladu kosmu?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. morální kontext
  b. pečlivé pozorování
  c. předpoklad symetrie a rovnováhy
  d. důsledný fyzikalistický výklad
  e. symbolické vyjadřování
  f. přesvědčivé dokazování
  a,e
 5. Poměry vzdáleností nebeských těles v pýthagorejském kosmu jsou podle našich zlomků vyjádřeny_____.
  Vyberte jednu z nabízených možností:  D.
 6. Odkud podle pozdějších pýthagorejců pochází sluneční teplo a světlo?Vyberte jednu z nabízených možností:  A.
 7. Nebeská tělesa se rychle pohybují a tím vzniká hluk, který se stává harmonickým, neboť rychlosti nebeských těles jsou v souzvučném poměru podle svých vzdáleností. Proč tuto harmonickou "hudbu sfér" nevnímáme?
  Vyberte jednu z nabízených možností:

  F.
Author
iren
ID
354715
Card Set
test 04 pythagorejsky kosmos
Description
kosmos
Updated