test 01+02 úvod

 1. Dochované zlomky k některému předsókratikovi jsou pro nás tím cennější, čím autor díla, v němž se nám zlomky dochovaly,  je ... časově bližší předsókratikům/je sám méně originálním myslitelem/je sám originálnějším myslitelem/více myšlenkově souzní s tímto předsókratikem , a čím je ... vzdálenější od filosofie/sám citovanější/filosoficky erudovanější/filosoficky naivnější.
  Image Upload 1
 2. Zlomky předsókratiků jsou dochované ...  citáty/myšlenky/ostatky  jejich  duší/spisů/tělesných struktur , které v průběhu času  se vymanily/ se rozpadly v prach/byly ztraceny
  Image Upload 2
 3. Které z následujících zdrojů můžeme (či přímo musíme) využít, chceme-li se zabývat antickou kosmologií?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. ZPM
  b. Tímaios
  c. CDC a WHO
  d. O nebi IV
  e. stránka kosmologie na webu antiky 
  f. KRS
  Image Upload 3
 4. Koho můžeme označit za autora mýtické kosmogonie?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Hésioda
  b. Ferekýda
  c. Kleobúla
  d. Anaximandra
  a,b
 5. Co patří k obecným charakteristikám mýtických kosmogonií?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. "fyzikální" vysvětlení
  b. personifikace přírodních jevů do božských postav
  c. alegorie a symboly
  d. "biologické" vysvětlení
  e. důsledná argumentace
  f. motiv plození
  b,c,d,f
 6. Hlavním motivem Hésiodovy kosmogonie je vysvětlení ... nebeských těles/vzniku všech skutečností/podstaty bohů  skrze proces ... interakce protikladných činitelů/postupného vydělování protikladů z Chaosu/genealogie bohů
  Image Upload 4
 7. Za určitou básnickou (a naivní) kosmologickou představu lze v Homérově Íliadě považovat
  Vyberte jednu z nabízených možností:  D.
 8. Nejčastějšími motivy či koncepty v orfických kosmogoniích jsou:
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Erebos
  b. noc
  c. Chronos
  d. Nutnost
  e. vejce
  c,e
Author
iren
ID
354713
Card Set
test 01+02 úvod
Description
kosmos
Updated