test 07 sofiste

 1. Gorgiás poukázal na problematičnost elejské racionalistické filosofie ve spise s názvem ...
  o nejsoucnu
 2. Sofisté se sami považovali za učitele _____.
  Vyberte jednu z nabízených možností:
  A.
 3. V otázce, zda je třeba dát přednost φύσις (fysis = "příroda") či νόμοι (nomoi = "zákony"), stáli na straně φύσις _____.
  Vyberte jednu z nabízených možností:  D.
 4. Podle Kritii pocházejí společenské zákony od bohů.
  ano/ne
  ne
 5. Gorgiás ve spise O nejsoucnu tvrdí, že _____.
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. nic nelze vyvrátit
  b. nic nelze poznat
  c. nic není dobré
  d. nic nemůže nebýt
  e. nic není
  f. nic nelze nikomu vyložit
  b,e,f
 6. Co je tématem první kapitoly Dvojích řečí?
  Vyberte jednu z nabízených možností:  D.
 7. Podle Prótagory se lze učit zdatnosti. Lidé se totiž hněvají na ty, kdo zdatnost nemají, protože se jí měli naučit.
  ano/ne
  ano
 8. Co vyplývá z Kritiovy básně o zákonech?
  Vyberte jednu nebo více možností:
  a. Pro jejich dodržování je důležitá víra v bohy.
  b. Mají trestat násilné činy.
  c. Nemají vůbec žádný vliv na lidské chování.
  d. Brání v páchání násilných činů.
  e. Kvůli nejasnostem trestají i dobré skutky.
  a,b
 9. K čemu Sókratés později v dialogu Euthydémos přirovnává činnost obou slovutných bratrů?
  Vyberte jednu z nabízených možností:  B.
 10. Moderně řečeno, cílem eristiky je slovní vítězství za každou cenu i s použitím argumentačních faulů.
  ano/ne
  ano
 11. Prótagorás posuzuje otázku νόμος vs. φύσις (zákon vs. příroda) z hlediska ... , a proto zdůrazňuje nezbytnost  ... , zatímco Antifón nahlíží problém z hlediska  ...  a dává přednost ...

  - lidského rodu a společnosti/jednotlivce
  - νόμος/φύσις
  Prótagorás posuzuje otázku νόμος vs. φύσις (zákon vs. příroda) z hlediska lidského rodu a společnosti , a proto zdůrazňuje nezbytnost  νόμος , zatímco Antifón nahlíží problém z hlediska  jednotlivce  a dává přednost φύσις.
Author
iren
ID
354689
Card Set
test 07 sofiste
Description
antika
Updated