empower b2

 1. Kibirli
  Arrogant (adj)
 2. Kararlı
  Determined (adj)
 3. Saptamak, belirlemek
  Determine (v)
 4. Şık, zarif
  elegant
 5. Entellektüel
  intellectual (adj)
 6. Sadık
  Loyal (adj)
 7. Motive olmuş
  Motivated (adj)
 8. Motive etmek
  Motivate (v)
 9. Toy, saf, naif
  Naive (adj)
 10. 1. terfi ettirmek
  2. reklamını yapmak
  Promote (v)
 11. Öneri, teklif
  Proposal (n)
 12. Hassas, duyarlı
  sensitive (adj)
 13. İnatçı
  Stubborn (adj)
 14. Kaçınılmaz olarak
  Inevitably (adv)
 15. Very important
  • Crucial (adj)
  • Vital (adj)
 16. Kurtarmak
  Rescue (v)
 17. Sığınak
  Shelter (n)
 18. Refah
  Welfare (n)
 19. Yaratık
  Creature (n)
 20. (Birinden veya bir şeyden) faydalanmak, çıkar sağlamak
  Take advantage of
 21. -e dikkat etmek
  Be careful with + noun
 22. 1. Sav
  2. Ağız dalaşı, tartışma
  Argument (n)
 23. Gözyaşları içinde bitmek
  Their argument always end in tears.
 24. Soyu tehlikede olan türler
  Endangered species
 25. Düşman
  Enemy (n)
 26. Hariç
  Except (preposition)
 27. Soyu tükenmiş
  Extinct
 28. Gol atmak, sayı yapmak
  • Score (v)
  • Score a goal
 29. Ulaşmak
  Reach (v)
 30. Çok önemli olan şu ki
  It is crucial that + S + V
 31. Denizci
  Sailor (n)
 32. Cankurtaran botu
  Lifeboat (n)
 33. Geçici
  Temporary (adj)
 34. 1. toplanmak, bir araya gelmek
  2. Toplamak, bir araya getirmek
  • Gather
  • (Gather blueberries)
  • (The family gathered in the living-room.)
 35. Doğal yaşam alanı
  Habitat (n)
 36. Öncelik
  Priority (n)
 37. Aramak (kayıp birşeyi)
  • Seek (v)
  • Sought (V2)(V3)
 38. Tür (hayvan/bitki)
  Species (singular & plural)
 39. 1. Azımsanmayacak (sayı/miktar)
  2. Önemli
  Substantial (adj)
 40. Kuyruksuz maymun
  Ape (n)
 41. Vahşi, yabani
  Wild (adj)
 42. Kaynak
  Source (adj)
 43. Çağdaş
  Contemporary (adj)
 44. Parlak
  • Brilliant (adj)
  • (A brilliant student)
 45. Ayırtetmek
  • Distinguish (v)
  • (Distinguish between crocodiles and alligators)
 46. Dağıtmak (sınav kağıdı dağıtır gibi)
  Distribute (v)
 47. Etkili, verimli
  Efficient (adj)
 48. 1. İşgal etmek
  2. Meşgul etmek
  Occupy (v)
 49. Göze çarpan, üstün, çok iyi
  • Outstanding (adj)
  • ( an outstanding student)
 50. Potansiyel
  Potential (n)
 51. Dolu, meşgul (tuvalet için, sinemadaki koltuk için)
  Occupied (adj)
 52. Boş (tuvalet için)
  Vacant (adj)
 53. Atletik
  Athletic (adj)
 54. 1. Neşelendirmek
  2. (Sözle) tezahürat yapmak
  Cheer (v)
 55. Mesafe
  Distance (n)
 56. Gen
  Gene (n)
 57. Orantılı olarak
  Proportionally
 58. İyileşmek
  Recover (v)
 59. Öyle olarak görmek, öyle kabul etmek
  • Regard (v)
  • (I regard you as my best friend.)
  • (I regard Lionel Messi to be the best player of our generation.)
 60. 1. Askıya almak
  2. Görevden uzaklaştırmak (açığa almak)
  • Suspend (v)
  • (Suspended bridge)
  • (The ferry service was suspended for the day due to the bad weather condition)
 61. Zafer
  • Victory (n)
  • Triumph (n)
  • Glory (n)
 62. spor aktivitesine/ kursa başlamak
  Take up
 63. -den oluşmak
  • Consist of (v)
  • (The exam consists of 10 questions.)
  • (The house consists of 4 rooms.)
 64. 1. İma, saklı olan anlam
  2. (bir kimseyi olumsuz bir şeye) karıştırma/bulaştırma
  Implication (n)
 65. gemi enkazı
  Shipwreck (v)
 66. Narin, hassas, nazik, kolay hasar görebilir
  • Delicate (adj)
  • (A delicate lace)
 67. Zorlamak
  Force to + V1 (v)
 68. Cezalandırmak
  Punish (v)
 69. Oran, orantı
  • Proportion (n)
  • (There is a great proportion of pet owners.)
 70. 1. Kaza yapmak
  2. Kundaklamak
  3. Karaya oturtmak
  4. Enkaz haline getirmek
  Wreck (v)
 71. İhtimamlı (titiz, dakik, katı, sıkı)
  Rigorous (adj)
 72. 1. Açık sözlü, doğru sözlü
  2. Apaçık
  Straightforward (adj)

  (The instructions are fairly straightforward. )
 73. Sıkı, katı, kurallara çok bağlı
  • Strict (adj)
  • (A strict teacher)
 74. 1. Gerinmek
  2. (Belirli bir süre boyunca) devam etmek
  • Stretch (n)
  • (It is a difficult goal to achieve. It'll be a stretch.)
 75. 1. Varsaymak, farzetmek
  2. Sanmak, zannetmek
  • Suppose (v)
  • ("Can I go out tonight?">"oh, I suppose so."
 76. Test etme, deneme
  • Testing (adj)
  • (I found it very difficult. It was a testing time in my life.)
 77. 1. Zorlu, çetin, zor
  2. Katı, demir gibi
  Tough (adj)

  • (Life is tough.)
  • (These toys made from tough plastic.)
  • (Tough man)
 78. Katı, sert x yumuşak
  Hard x soft
 79. Katı x sıvı
  Solid x liquid
 80. Hüner ve ustalık gerektiren
  • Tricky (adj)
  • (It is tricky to learn to ride a skateboard, but you never forget how.)
 81. Küçük ikram
  Treat (n)
 82. Dalavere, hile, numara
  Trick (n)
 83. Birine numara yapmak
  Play a trick on sb
 84. bir işi üstlenmek
  Bir işi yapmaya soyunmak
  • Undertake (v)
  • (Undertake an experiment)
  • (Undertake a risk)
  • (Undertake a task)
 85. Ata binmek
  Ride a horse
 86. Motosiklete, bisiklete binmek
  • Ride a motorbike
  • Ride a bicycle
 87. Kaykay yapmak
  Ride a skateboard
 88. İstifa etmek
  Resign (n)
 89. Seçim (belediye veya hükümet seçimleri gibi)
  Election (n)
 90. Şaşırtmak, hayrete düşürmek (hayranlıkla karışık)
  Astonish (v)
 91. Hayret verici (hayranlıkla karışık)
  Astonishing (adj)
 92. Şaşırmış, afallamış (with sudden wonder or amazement)
  Astonished (adj)
 93. Nefes kesici
  Breathtaking (adj)
 94. İnşaat
  Construction
 95. Sersemletici, hayret verici, müthiş
  Stunning (adj)
 96. Ayrıntılı, detaylı, özenilmiş
  Elaborate (adj)
 97. Detaylandırmak
  • Elaborate on (v)
  • (The director did not elaborate on his reasons for leaving.)
 98. (Sağlık/durum) kötüye gitmek
  • Deteriorate (v)
  • (His health is deteriorating.)
 99. Azınlık
  Minority (n)
 100. Koruma(k) (bir tehlikeye karşı)
  • Protection (n)
  • Protect (v)
 101. Koruma(k) (değişime karşı)
  • Conservation (n)
  • Conserve (v)

  (Conservative party)
 102. Koruma(k) (bozulmaya-çürümeğe karşı)
  • Preservation (n)
  • Preseve (v)
 103. Bölge
  Region (n)
 104. Yeniden canlandırmak, canlanmak
  Revive (v)
 105. Geniş bir şekilde
  Widely (adv)
 106. Müteşekkir
  Grateful (adj)
 107. Kasvetli
  Dull (adj)
 108. Canlanma, diriliş
  revival (n)
Author
BanuOrenk
ID
354660
Card Set
empower b2
Description
Updated