06 sluch

 1. na jaké části anatomicky ucho dělíme?
  • Image Upload 1
  • auris externa:
  • 1. auricula
  • 2. meatus acusticus externus
  • 3. membrana tympani

  • auris media:
  • 1. cavum tympani
  • 2. ossicula auditus (malleus + incus + stapes)
  • 3. ligamenta + articulationes et musculi ossiculorum auditis (spoje:)
  • 4. tunica mucosa cavi tympani
  • 5. tuba auditiva
  • 6. cellulae mastoideae

  • auris interna:
  • 1. labyrinthus osseus
  • 2. labyrinthus membranaceus
 2. Jak vzniká /šíří se zvuk?
  Image Upload 2

  Image Upload 3

  • Image Upload 4
  • Image Upload 5
 3. jakou fci má eustachova trubice?
  • = kanálek spojující středoušní dutinu s nosohltanem
  • - slouží k vyrovnání tlaku vzduchu ve středoušní dutině s tlakem vzduchu v zevním prostředí
  • - otvírá se při polykání, zívání, žvýkání  • Image Upload 6
  • Image Upload 7
 4. vejmenuj části kostěného labyrintu
  Image Upload 8

  • skládá se z:
  • 1) VESTIBULUM LABYRINTHI OSSEI
  • 2) CANALES SEMICIRCULARES OSSEI (ant., lat., post.)
  • 3) COCHLEA
  • 4) MEATUS ACCUSTICUS INTERNUS

  Image Upload 9
 5. VESTIBULUM LABYRINTHI OSSEI? anatomie
  • - laterální stěna sousedí s cavum tympani, obsahuje otvor fenestra vestibuli
  • - na horní a zadní stěně otvor do canales semicirculares
  • - na přední stěně otvor do scala vestibuli hlemýždě

  Image Upload 10

  Image Upload 11
 6. CANALES SEMICIRCULARES OSSEI - anatomie
  • - orientovány ve třech na sebe kolmých rovinách
  • - oběma konci se otvírají do vestibula: crus ampullare + crus simplex

  Image Upload 12
 7. cochlea? anatomie
  • 1) kostěnný kuželík - modiolus (jeho základna směřuje k meatus accusticus internus, kde vytváří area cochleae)
  • 2) kolem kužele se spirálovitě točí canalis spiralis cochlae - je neúplně přepažený a vytváří tak
  • - horní oddíl scala vestibuli: otvírá se na přední ploše předsíně (fenestra vestibuli)
  • - dolní oddíl scala tympani: končí slepě pod vestibulem (fenestra cochlae)

  • Image Upload 13
  • Image Upload 14

  Image Upload 15

  • Image Upload 16
  • Image Upload 17
 8. Meatus accusticus internus (resp. fundus) navazuje na...
  • area cochlae modiolu - ventrokaudální kvadrant
  • canalis n. facialis - ventrokraniálně
  • area vestibularis superior - dorzokraniálně
  • area vestibularis inferior - dorzokaudálně
  • Image Upload 18
 9. kudy z vnitřního ucha vystupují vestibulární nervy?
  • macula cribrosa superior - area vestibularis sup. - n. utriculoampullaris
  • macula cribrosa med. et inf. - area vest. inf. - n. saccularis
  • + skrze foramen singulare - n.ampullaris post.
 10. vyjmenuj části blanitého labyrintu
  • 1) sacculus et utriculus
  • 2) ductus semicirculares
  • 3) ductus cochlearis

  Image Upload 19

  Image Upload 20

  Image Upload 21

  Image Upload 22
 11. Které části ucha tvoří statické ústrojí?
  • sacculus + uttriculus ve vestibulu kostěnného labyrintu
  • pri lineární, tj. gravitační zrychlení hlavy
 12. Které části ucha tvoří kinetické ústrojí?
  • ductus semicirculare ant, post, lat
  • pro rotační pohyby hlavy (změny úhlového zrychlení)
 13. vestibulární aparát se skládá z pěti smyslových struktur:
  • 3x canales semicirculares + utricuulus + sacculus
  • - všechny obsahují vláskové buňky

  Image Upload 23

  Image Upload 24
 14. popiš jak funguje sacculus + uttriculus
  • sacculus kulovitý v recessus sphaericus, uvnitř sacculu vertikálně postavené políčko macula sacculi
  • uttriculus vejčitý v recessus elipticus, uvnitř utriculu horizontálně postavené políčko macula utriculi
  • ⇒ macula = senzorický epitel

  • obě políčka mají ztluštělý epitel s vláskovými smyslovými buňkami (zanořeny v želatinózní otolitické membrána)- výběžky jsou spojeny rosolovitou hmotou s drobnými krystalky - statoconia
  • změna polohy krystalků při změně polohy hlavy vyvolá podráždění smyslových buněk
  • Image Upload 25

  Image Upload 26

  Image Upload 27
 15. co to jsou statoconia
  Na povrchu otolitické membrány jsou vnořeny krystalky uhličitanu vápenatého -  otolity
 16. popiš jak funguje ductus semicirculares
  • = 3 blanité kanálky otvírající se v utriculu
  • - v místech crus ampullare kostěných kanálků se rozšiřují v ampulla membranacea - na stěně každé ampuly je vyvýšenina crista ampullaris
  • - v epitelu krist jsou smyslové buňky s dlouhými vláskovými výběžky, nad nimiž se nachází rosolovitá hmota → řasa (cupula), která je při nerovnoměrných pohybech hlavy rozkmitávána pohybem endolymfy → podráždění smyslových buněk

  • Image Upload 28
  • Image Upload 29

  • Image Upload 30
  • Image Upload 31

  Image Upload 32

  endolymfa se pohybuje v kanálku opačným směrem než hlava
 17. anatomie ductus cochlearis?
  • = tenká blanitá trubička, která je na obou koncích slepě zakončena a vyplněna endolymfou
  • - na řezu má trojúhelníkovitý tvar, rozdělený na tři "sektory": 
  • horní scala vestibuli
  • prostřední scala media (cortiho orgn)
  • dolní scala tympani

  Image Upload 33
 18. popiš stavbu vlastního sluchového orgánu
  • = cortiho orgán
  • - ve scala media na lamina basilaris
  • - obsahuje několik typů buněk vč.smyslových
  • - nad cortiho ústrojí vybíhá rosolovitá membrana tectoria
  • - dráždění zmyslových  buněk je způsebeno vlněním endolymfy

  Image Upload 34  • Zevní vláskové buňky (asi 20 000) tvoří 3-4 řady s funkcí zesilování zvuků
  • Vnitřní vláskové buňky (asi 4000) s funkcí vlastního receptoru jsou uspořádány v řadě jedné.
  • Podpůrných buněk je několik druhů, liší se tvarem, funkcí a umístěním. Řadí se mezi ně: buňky Hensenovy,  Deitersovy  (falangové),  Claudiusovy,  Boettcherovy, buňky zevního a vnitřního Cortiho pilíře, které vytváří mezi zevními a vnitřními vláskovými buňkami tzv. Cortiho trojúhelník.

  Z apikální části smyslových buněk vybíhají stereocilie, na které nasedá tzv. tectoriální membrána, gelovitá hmota bohatá na glykoproteiny. K podráždění vláskových buněk dochází při podráždění stereocílií pohybem tenctoriální membrány. Tento pohyb je důsledkem přenosu zvukových vln z vnějšího prostředí přes bubínek, sluchové kůstky, oválné okénko, perilymfu a endolymfu právě na tectoriální membránu (či kostním vedením). Ohyb stereocilíí vyvolává depolarizací receptorový potenciál, který se dále šíří sluchovou částí vláken VIII. hlavového nervu.
 19. rozdíl mezi peri a endolymfou?
  perilymfa v kostěném kanálku, v blanitém labyrintu endolymfa, bohatá na draselné ionty (stejné složení jako mozkomišní mok a pomocí canaliculus cochlae spojena se subarochnoideálním prostorem)- mezi nimi žádné spojení, čili blanitý labyrint plave
 20. fce sluchových kůstek?
  sluchovými kůstkami se kmity zmeněují cca na 1/3 a jejich síla se zároveň zvětšuje
Author
iren
ID
354478
Card Set
06 sluch
Description
šerý
Updated