15 Neklasické logiky

 1. Co znamená neklasičnost?
  • neklasičnost znamená, že tyto logické systémy záměrně rezignují na některý z fundamentálních principů klasické logiky
  • nezřídka se rozešly s Principem dvouhodnotovosti; někdy se částečně rozešly i s Principem kompozicionality.
  • rozvoj po druhé světové válce, zvl. v Evropě 
  • v prostředí filosofické logiky má dominantní postavení modální logika a její varianty
 2. jaké neklasické logiky znáš?
  Image Upload 1
 3. jmenuj představitele a hlavní princip trojhodnotové logiky
  • v době mezi dvěma světovými válkami navržena nezávisle více autory
  •  - nejvýznamnější byl Jan Lukasiewicz
  •       inspiroval ho Aristotelův příklad vět o budoucích událostech (např. o budoucí námořní bitvě), jejichž pravdivost není nyní zjistitelná
  • - Dmitrije Bočvara zase inspirovaly paradoxní věty, jejichž pravdivost rovněž není určitelná

  třetí pravdivostní hodnota bývá značena například pomocí 1/2 (ad.) a je čtena jako nerozhodnuto, neurčitelná, není známo či paradoxní hodnota apod.

  Stephen C. Kleene pomohl propagaci parciální dvouhodnotové logiky, přičemž absence pravdivostní hodnoty u nějaké funkce bývá reprezentována právě třetí pravdivostní hodnotou, takže daný přístup je chápán jako trojhodnotový
 4. srovnej tři hlavní přístupy v trojhodnotové logice
  Image Upload 2

  Image Upload 3

  • obvykle v trojhodnotové logice neplatí tautologie klasické logiky
  • např. Bočvarův systém propaguje` třetí pravdivostní hodnotu natolik, že třetí pravdivostní hodnotu má každá formule, jejíž nějaká podformule nabývá třetí pravdivostní hodnotu
  • v jiných trojhodnotových logikách tomu tak ale není, například je rozumné disponovat disjunkcí, jež je 1, pokud aspoň jeden disjunkt je 1
 5. jaké znáš představitele vícehodnotových logik?
  • někteří autoři mají tendenci vícehodnotové logiky porovnávat (např. Siegfried Gottwald, Melvin Fitting), jiní zas pracují na vybrané z nich
  • (např. Heinrich Wansing a Jaroslav Šramko pracují na 16hodnotové logice)
  • značný ohlas 4hodnotová logika Nuela Belnapa- stavy informace pravdivé / nepravdivé / sporné / žádné
 6. charakterizuj Fuzzy logiky: představitele +na jakém principu fungují, typy
  • fuzzy logika patří mezi vícehodnotové logiky
  • vyvinuta v následnictví teorie fuzzy množin, kterou navrhl v 60. letech 20. století Lofti A. Zadeh
  • namísto určitých hodnot používá interval ⟨1, 0⟩, tj. kontinuum hodnot
  • výrokové spojky se chovají zcela klasicky na klasických hodnotách 1 a 0.
  • úspěšně nasazována v teorii řídících systémů (aplikacemi jsou fuzzy regulátory např. v automatických pračkách), neboť je s to zpracovávat neurčitou informaci či instrukci (např. voda je středně málo teplá, zatočit hodně doleva)
  • fuzzy VL se základně dělí na tzv. základní, Lukasiewiczovu, Gödelovu a produktovou logiku, jež se navzájem liší druhem t-normy (triangular norm), což je např. min(x, y) jakožto sémantika spojky ^.
  • významnými představiteli jsou Siegfried Gottwald, Petr Hájek, Vilém Novák, Jan Pavelka, Libor Běhounek a Petr Cintula
 7. charakterizuj modální logiku
  Image Upload 4

  Image Upload 5
 8. charakterizuj Modální systém K
  Image Upload 6
Author
iren
ID
354257
Card Set
15 Neklasické logiky
Description
VÝROKOVÁ LOGIKA
Updated