14b přirozená dedukce

 1. Kdo je autorem přirozené dedukce a co měl proti Hilbertovské dedukci?:)
  • Gerhard Gentzen- Hilbertovská dedukce neodpovídá přirozenému usuzování
  • Gentzenem navržená přirozená dedukce je založena na množství jednoduchých pravidel
  • důkazová síla tedy neleží v axiomech, ale v pravidlech
 2. Popiš vlastnosti systému přirozené dedukce
  • introdukční pravidla zavádějí spojku, jež se nevyskytuje v předpokladech pravidla; u eliminačních pravidel se naopak tato spojka vyskytuje mezi jejich předpoklady, nikoli v jejich závěrech (např. MP je eliminací →)
  • pravidla vystihují sémantickou definici (= tabulka) té či oné spojky
  • obecně platí, že každou tautologii tvaru A → B (→ může být `skryta' v ↔) lze převést na pravidlo tvaru A/B (např. De Morganovy zákony se dají takto předělat)
  • správná odvození (důkazy) formule B z předpokladů A1, A2, ... jsou odvozenými pravidly tvaru A1, A2, .../B

  Image Upload 1
 3. Modus ponens (MP)
  • A → B
  • A
  • ----------
  • B

  MP vystihuje, že platí-li u implikace antecedent A, platí i konsekvent B
 4. Modus tollens (MT)
  • A → B
  • ¬B
  • ---------
  • ¬A

  • MT vystihuje, že neplatí-li u implikace konsekvent B, neplatí ani antecedent A
  • MT vystihuje, že → je tranzitivní
 5. Pravidlo Hypotetický sylogismus (HA)
  • A → B
  • B → C
  • --------
  • A → C
 6. Pravidlo Reductio ad absurdum (RAA)
  • A → B
  • A → ¬B
  • ---------
  • ¬A
 7. Pravidlo simplifikace (Simp či ∧-E)
  • A ∧ B
  • ----------
  • A

  • nebo
  • A ∧ B
  • --------
  • B

  ∧-E je eliminace
 8. Pravidlo přidání (Add či ∨-I)
  • A
  • ------------
  • A ∨ B

  • nebo
  • B
  • ------------
  • A ∨ B

  introdukce (zavedení)
 9. Pravidlo zavedení konjunkce (∧-I)
  • A
  • B
  • -------
  • A ∧ B

  • nebo
  • B
  • A
  • ------------
  • A ∧ B
 10. Pravidlo Disjunktivní sylogismus (DS či ∨-E)
  • A ∨ B
  • ¬A
  • --------
  • B

  • nebo
  • A ∨ B
  • ¬B
  • ----------
  • A
 11. Image Upload 2
  Image Upload 3
 12. Dokažte, že z formulí A → (B → C), D → (C → E), A a D lze odvodit B → E.
  Image Upload 4
 13. Dokažte, že z formulí A a ¬A lze odvodit B, tedy Pravidlo Dunse
  Scota.
  Image Upload 5
 14. Dokažte, že z formulí A → B, C → D, A a ¬D lze odvodit (A ∧ ¬D) ∧ (B ∧ ¬C).
  Image Upload 6
 15. Dokažte, že z formulí A → B, ¬B ∧ C, D ∧ E a (¬A ∧ D) → F lze odvodit F ∧ C.
  Image Upload 7
 16. Dokažte, že z formulí A → (B → C), C ∨ A a ¬C lze odvodit ¬B.
  Image Upload 8
 17. Dokažte, že z formulí A → B, (B ∨ C) → (D ∧ E) a A lze odvodit D.
  Image Upload 9
 18. Dokažte, že z formulí A → B, B → C, C → D a ¬D lze odvodit (A → C) ∧ (¬B ∧ ¬C).
  Image Upload 10
 19. Dokažte, že z formulí A → B a ¬B lze odvodit ¬A, tedy Modus tollens. Důkaz sporem.
  Image Upload 11
 20. Dokažte, že z formulí A → (B → C), D → (C → E), A ∨ F, ¬F a D lze odvodit (B → C) ∧ (B → E).
  Image Upload 12
 21. Dokažte, že z formulí A → B a A → ¬B lze odvodit ¬A, tedy Pravidlo Reductio ad absurdum. Důkaz sporem.
  Image Upload 13
 22. Dokažte, že z formulí A → ¬(B ∧ C) a A ∧ C lze odvodit ¬B.
  Image Upload 14
 23. Dokažte, že z formulí (B → C) → A a ¬(D ∨ A) lze odvodit B.
  Image Upload 15
 24. Dokažte, že z formulí (A ∧ B) ∨ C a ¬A ∧ ¬D lze odvodit C.
  Image Upload 16
 25. Dokažte, že z formulí ¬A → B a A → (C ∨ D) lze odvodit ¬C → (¬D → B).
  Image Upload 17
 26. Dokažte, že z formulí (A → ¬B) ∧ ¬C a B → (¬A → C) lze odvodit B → A
  Image Upload 18
 27. Dokažte, že z formulí A → B, C → (D ∧ E), ¬C → ¬B a D → (E → A) lze odvodit A ↔ C.
  Image Upload 19
 28. Dokažte, že z formulí A → B, C → D a ¬B ∨ ¬D lze odvodit ¬A ∨ ¬C, tedy Pravidlo Destruktivní dilema. Důkaz sporem.
  Image Upload 20
Author
iren
ID
354254
Card Set
14b přirozená dedukce
Description
VÝROKOVÁ LOGIKA
Updated