09 Úplná disjunktivní /konjunktivní normální forma

 1. Df Věta o reprezentaci
  • Každou pravdivostní n-ární funkci fn lze reprezentovat formulí, která obsahuje pouze spojky ¬, ∧, ∨.
  • existují i věty o reprezentaci užívající jinou úplnou funkční sadu spojek
 2. Df Literál
  • Literálem je libovolná atomická formule nebo negace atomické formule.
  • například: p2, ¬p1; nikoli ale: p1 ∨ ¬p2
 3. Formule A je elementární konjunkcí nad p1, p2, . . . , pn právě tehdy, když ....
  • je libovolnou konjunkcí literálů z formulí p1, p2, . . . , pn, přičemž se v této elementární konjunkci vyskytují jakožto literál právě jednou.
  • například: p1 ∧ ¬p2; nikoli ale: p1 ∧ ¬p1
 4. Formule A je v disjunktivní normální formě nad formulemi p1, p2, . . . , pn právě tehdy, když...
  • A je disjunkcí elementárních konjunkcí literálů z formulí p1, p2, . . . , pn.
  • například: (¬p1 ∧ p2) ∨ (p1 ∧ ¬p1)
 5. Formule B je úplnou disjunktivní normální formou (ÚDNF) formule A právě tehdy, když ...
  • B je ekvivalentní A, přičemž B je disjunkcí elementárních konjunkcí literálů z A, přičemž v každém jejím disjunktu se  vyskytují všechny literály A právě jednou.
  • například: (¬p1 ∧ p2) ∨ (p1 ∧ ¬p2)
 6. Věta o reprezentaci pomocí ÚDNF (ÚKNF)
  • úplnou konjunktivní normální formu (ÚKNF), a pomocné pojmy,  definujeme podobně, ovšem duálně 
  • Ke každé formuli A, která není kontradikcí (resp. tautologií), lze najít formuli B, která je ve tvaru ÚDNF (resp. ÚKNF) a je ekvivalentní s A.
 7. Příklad- převod formule p → (q → p) na ÚDNF
  • Image Upload 1
  • Image Upload 2
 8. ÚDNF lze různými způsoby zjednodušovat; známé jsou Carnaughovy mapy, níže bude uplatněn upravená základní část Quine-McCluskeyho algoritmu. Při minimalizaci ÚDNF se uplatňuje následující tautologie-zákon ...
  • (nechť l je nějaký literál a A je nějaká formule)
  • ((A ∧ l) ∨ (A ∧ ¬l)) ↔ A
  • zkrácený zápis této tautologie uplatněním výše uváděné konvence o vypouštění konjunkce a alternativního označení negace je (Al ∨ Al) ↔ A
  • všimněme si, že redukci, resp. expanzi, lze uplatnit jen tehdy, pokud se podformule tvaru konjunkce liší pouze jedním literálem
 9. jak sestavíme minimalizační algoritmus?
  • Image Upload 3
  • Image Upload 4
 10. sestavte ÚDNF a minimalizujte ji
  daná formule je ((p → (q ∧ ¬q)) → p
  Image Upload 5
 11. sestavte ÚDNF a minimalizujte ji
  daná formule je ((p → q) → q) → q
  Image Upload 6
 12. sestavte ÚDNF a minimalizujte ji
  daná formule je  (p → (q → p)) → r
  Image Upload 7
 13. sestavte ÚDNF a minimalizujte ji
  daná formule je  (p → q) ∧ (¬q → r)
  Image Upload 8
Author
iren
ID
354245
Card Set
09 Úplná disjunktivní /konjunktivní normální forma
Description
VÝROKOVÁ LOGIKA
Updated