06 vybrané tautologie

 1. CO JE TO TAUTOLOGIE?
  • tautologie jsou alternativně zvány logické pravdy nebo logicky platné formule, případně logické zákony
  • tautologie VL je definována jako formule VL, která je pravdivá při každé valuaci v
  • tautologií je nekonečně mnoho a všechny jsou si
  • ekvivalentní
  • tautologie jsou jakýmisi úsudky s prázdným počtem předpokladů, jsou to tvrzení, která platí nepodmíněně, neodvisle od podpůrných předpokladů 
  • tautologie tvaru A → B odpovídají úsudkům A ∴ B, tautologie tvaru A ↔ B odpovídají dvojicím úsudků A ∴ B a B ∴ A
 2. o jaký zákon jde?
  p ↔ ¬¬p
  zákon dvojité negace
 3. o jaký zákon jde?
  ¬(p ∧ ¬p)
  zákon sporu
 4. o jaký zákon jde?
  p ∨ ¬p
  zákon vyloučeného třetího (tertium non datur)
 5. o jaký zákon jde?
  p → p
  zákon totožnosti
 6. o jaký zákon jde?
  p ↔ (p ∧ p)
  p ↔ (p ∨ p)
  zákon idempotence konjunkce a disjunkce
 7. jaké znáš Tautologie s jednou proměnnou?
  • p ↔ ¬¬p zákon dvojité negace
  • ¬(p ∧ ¬p) zákon sporu
  • p ∨ ¬p zákon vyloučeného třetího (tertium non datur)
  • p → p zákon totožnosti
  • p ↔ (p ∧ p) zákon idempotence konjunkce
  • p ↔ (p ∨ p) zákon idempotence disjunkce
 8. De Morganovy zákony?
  • ¬(p ∧ q) ↔ (¬p ∨ ¬q) De Morganův zákon (DM)
  • negovaná konjunkce je disjunkcí negací 
  • (p ∧ q) ↔ ¬(¬p ∨ ¬q)
  • (p ∧ q) ↔ ¬(p → ¬q)

  • ¬(p ∨ q) ↔ (¬p ∧ ¬q) De Morganův zákon (DM)
  • negovaná disjunkce je konjunkcí negací
  • (p ∨ q) ↔ ¬(¬p ∧ ¬q)
  • (p ∨ q) ↔ ¬(¬p → q)
 9. převeď impilkaci na:
  konjukci
  disjunkci
  transpozici
  • ¬(p → q) ↔ (p ∧ ¬q)
  • (p → q) ↔ (¬p ∨ q)
  • (p → q) ↔ (¬q → ¬p)
 10. rozklad ekvivalence
  • (p ↔ q) ↔ ((p → q) ∧ (q → p))
  • (p ↔ q) ↔ ((p → q) ∧ (¬p → ¬q))
  • (p ↔ q) ↔ ((p ∨ q) ∨ (¬p ∧ ¬q))
  • (p ↔ q) ↔ ((¬p ∨ q) ∧ (p ∨ ¬q))
 11. které algebraické zákony se na tautologie vztahují?
  • komutativita
  • p ∨ q) ↔ (q ∨ p)
  • (p ∧ q) ↔ (q ∧ p)
  • (p ↔ q) ↔ (q ↔ p)

  • asociativita
  • p ∧ (q ∧ r)) ↔ ((p ∧ q) ∧ r)
  • (p ∨ (q ∨ r)) ↔ ((p ∨ q) ∨ r)
  • (p ↔ (q ↔ r)) ↔ ((p ↔ q) ↔ r)

  • distributivita
  • (p ∧ (q ∨ r)) ↔ ((p ∧ q) ∨ (p ∧ r))
  • (p ∨ (q ∧ r)) ↔ ((p ∨ q) ∧ (p ∨ r))

  • tranzitivita
  • (p → q) → ((q → r) → (p → r))
 12. o jaký zákon jde?
  p → (q → p)
  zákon simplikafice
 13. o jaký zákon jde?
  (p ∧ ¬p) → q
  zákon Dunse Scota (ex falso quodlibet)
 14. zákon redukce ad absurdum
  ((p → q) ∧ (p → ¬q)) → ¬p
 15. hypotetický sylogismus
  ((p → q) ∧ (q → r)) → (p → r)
 16. zákon slučování premis
  (p → (q → r)) ↔ ((p ∨ q) → r)
 17. zákon záměny premis
  (p → (q → r)) ↔ (q → (p → r))
 18. zákon Dunse Scota (ex falso quodlibet)?
  (p ∧ ¬p) → q
 19. zákon simplifikace
  p → (q → p)
 20. jaké tautologické zákony s následujícími symboly znáš? T
  Image Upload 1
 21. zavedení a eliminace dvojité negace?
  • p → ¬¬p
  • ¬¬p → p
 22. eliminace konjunkce
  • (p ∧ q) → p
  • (p ∧ q) → q
 23. zavedení disjunkce
  • p → (p ∨ q)
  • q → (p ∨ q)
 24. zákon absorpce
  • p ∧ (p ∨ q)) ↔ p
  • (p ∨ (p ∧ q)) ↔ p
Author
iren
ID
354242
Card Set
06 vybrané tautologie
Description
VÝROKOVA LOGIKA
Updated