my wordlist 7

 1. ALTER
  o'zgartirmoq
 2. design
  loyiha
 3. fee
  badal
 4. framework
  ramka
 5. individual
  odam
 6. inherent
  tabiiy
 7. injure
  jarohatlamoq
 8. job
  kasb
 9. minimize
  kichraytirmoq
 10. overseas
  dengiz orti
 11. primary
  xususiy
 12. revolution
  inqilob
 13. subsequent
  so'ngi
 14. substitute
  o'rin bosuvchi (shaxs narsa)
 15. recognize
  rasmiy tan olmoq
 16. truly
  chindan haqiqattan
 17. previewing
  ko'zdan kechirish
 18. access
  kirish yo'li
 19. accompany
  sherik bo'lmoq
 20. conflict
  nizo
 21. cooperate
  hamkorlik qilmoq
 22. decline
  yomonlashmoq
 23. implement
  asbob
 24. intense
  jiddiy
 25. labor
  ishchi
 26. medical
  tibbiy
 27. ministry
  vazirlik
 28. occur
  sodir bo'lmoq
 29. practitioner
  amaliyotchi doktor
 30. priority
  birinchilik
 31. reside
  yashamoq
 32. an earache
  quloq og'rigi
 33. gown
  ko'ylak studentlarni (qora kiyim bitiruvchilar kiyadigan)
 34. sheikhs
  shayx
 35. integral
  ahamiyatli, ajralmas
Author
kamola
ID
354186
Card Set
my wordlist 7
Description
I LOVE ENGLISH SO MUCH
Updated