01 historie

 1. Co je úkolem logiky?
  • Image Upload 1
  • Image Upload 2
 2. čím přispěl k logice platon?
  • program exaktní filozofie
  • Image Upload 3
 3. čím přispěl k logice aristoteles?
  Image Upload 4

  Image Upload 5

  Image Upload 6
 4. čím přispěl k logice Leibniz?
  • projekt symbolické notace a mechanizov. usuzování
  • Image Upload 7

  Image Upload 8

  Leibnizova kresba charakteristiky Aristotelova systému (1666)
 5. čím přispěl logice Bernard Bolzano?
  Image Upload 9
 6. čím příspěl logice Gottlob Frege?
  • otec moderní logiky
  • reforma analýzy soudu, teorie kvantikace
  • Image Upload 10
 7. čím přispěl logice Bertrand Russell?
  • rozvoj moderní logiky, aplikace ve filozofii
  • Image Upload 11
 8. jaký je rozdíl mezi výrokovou a predikátovou logikou?
  • výroková logika studuje logické vztahy na úrovni výroků (přičemž abstrahuje od obsahu atomických výroků)
  • Image Upload 12

  Image Upload 13

  Image Upload 14

  • predikátová logika studuje logické vztahy v pojmech predikace a kvantifikace
  • • např. P(a) (Objekt a má vlastnost P), ∀x(P(x) → Q(x)) (Všechna P jsou Q.)
  • • PROLOG ( PROgramming in LOgic)
  • • automatické dokazování
 9. čím přispěl logice Kurt Gödel?
  Image Upload 15
 10. kdo se zabýval termínem komputabilita?
  Image Upload 16
 11. čím přispěl logice Alfred Tarski?
  Image Upload 17
 12. čím přispěl logice Saul A. Kripke ?
  Image Upload 18
 13. čím přispěl logice Jaakko Hintikka ?
  Image Upload 19

  Image Upload 20

  Image Upload 21
 14. jmenuj významné představitele logiky v česku
  Image Upload 22

  Image Upload 23
 15. jaký je rozdíl mezi matematickou a filozofickou logikou?
  Image Upload 24
Author
iren
ID
353638
Card Set
01 historie
Description
VÝROKOVÁ LOGIKA
Updated