01 Five on treasure island

 1. Sešpulila rty soustředěním
  She pursed her lips in concentration
 2. co tě přimělo vzpomenout si na něj?
  Whatever made you think of him?
 3. Hudba i nálada se k sobě hodily/ pasovaly (souhlasily)
  The music and the mood chimed well together.
 4. Zdálo se, že týden ubíhá hrozně pomalu
  The week seemed a very long time in going
 5. přestupný rok
  leaping year
 6. Konečně je to tady! Myslela jsem, že se to nikdy nestane!
  It´s come at last! I thought it never would.
 7. V zavazadlovém prostoru vzadu v autě byly všechny "drobnosti" a jeden malý kufr.
  In the luggage-place at the back of the car were all kinds of odds and ends, and one small trunk.
 8. Nevydržím tak dlouho!
  I can´t last out till then!
 9. Chlapci štastně přežvykovali jak auto uhánělo
  The boys munched happily as the car sped by
 10. Kočka spokojeně předla v mém klíně
  The cat was purring contentedly in my lap
 11. Tento problém výzkumníky znepokojoval roky
  this problem has vexed researchers for years
 12. šikmý strop
  slanting ceiling
 13. Anna měla spát v malém pokoji, jehož okna směřovala na vřesoviště
  Anne was to sleep in a small room, whose windows looked over the moors
 14. Všichni toužili stočit se do klubíčka v posteli
  All of them longed to cuddle down into bed
 15. její jasně modré oči vypadaly stejně zářivě jako poměnky
  her very blue eyes looked as bright as forget-me-nots
 16. ...opovržlivým hlasem
  ... in a scornful voice
 17. anna cítila, že začaly hodně špatně.
  Anne felt that they had made a very bad beginning.
 18. Dívka měla na tváři zarmoucený výraz
  The girl had a doleful look/expression on her face
 19. Máš nás, abychom se tě zastali.
  You´ve got us to stick up for you.
 20. Učitel se na mě zamračil, když jsem přišel pozdě
  The teacher scowled at me when I walked in late.
 21. Neprozradíme Tě.
  We won´t tell tales on you.
 22. trucovité dítě
  a sulky child
 23. Ticho bylo prolemeno divoce štěkajicími psy
  The silence was broken by dogs barking ferociusly
 24. Divoké boje pokračovaly během dne
  fierce fighting continued throughout the day
 25. ochočený slon
  a tame elephant
 26. Odtáhl jsem se od Jany, když se ke mně naklonila, aby mě políbila.
  pulled away from Jana as she leaned in to kiss me.
 27. Vlny (příliv/odliv) zde přicházejí velmi rychle
  The tide comes in very quickly here.
 28. Skoro to vypadalo, jako by se mohli přebrodit k ostrovu
  It almost looked as if they could wade over to the island
 29. zlomený stožár
  a broken mast
 30. Počkej tady než přivedu doktora
  Wait here while I fetch the doctor
 31. Je to nepodivnější dívka, kterou jsem kdy poznal
  She is the most peculiar girl i had ever known
 32. kříženec
  mongrel
 33. Měl k dokonalosti daleko
  He was far from perfect
 34. Moc mě mrzí, že jsem rozlill Tvoje víno - bylo to ode mě velmi neobratné/nešikovné.
  I´m sorry about spilling your wine - that was very clumsy of me.
 35. Přátelsky ho plácnul
  He gave him a friendly smack
 36. skoro z toho zešílel
  It nearly drove him mad
 37. Dostala jsi vynadáno?
  Did you get told off?
 38. Podpořila ho.
  She backed him up.
 39. "Haf", řekl Tim, převalil se na záda, chundelaté nohy ve vzduchu. Julian ho pošimral.
  "Woof!" said Tim, and rolled over on his back, all his shaggy legs in the air. Julian tickled him.
 40. Jak se děti nacpaly!
  How the children tucked in!
 41. Anna byla ukecaná (idiom)
  Anne´s tongue very often ran away with her tongue
 42. Anino srdce pokleslo, "skoro jsem udlala chybu".
  Anne´s heart sank, "I nearly made a mistake"
 43. nevrlým hlasem
  in a gruff voice
 44. Tim vrtěl ocasem bez ustání (idiom)
  Tim wagged his tail nineteen to the dozen
 45. vzala vesla
  she took the oars
 46. Tim stál na přídi a zaštěkal pokaždé, když vlna dosáhla jeho hlavy
  Tim stood at the prow and barked whenever a wave reared its head
 47. Žádná loď nemohla přistát na pobřeží tohoto malého, skalnatého ostrova
  No boat could possibly land on the shore of the rocky little island.
 48. polozřícené/zchátralé věže
  tumbledown towers
 49. vztyčené uši (u psa)
  cocked ears
 50. Děvče si vysvléklo jeansy
  The girl stripped off her jeans.
Author
iren
ID
353393
Card Set
01 Five on treasure island
Description
enid blyton
Updated