5_2 The Woman in White - Kelimeler.xlsx

 1. errand
  ayak işi, getir götür işi
 2. be of vital/great…importance
  çok önemli olmak
 3. affectionate
  sevecen, sevgi dolu
 4. affection
  alaka, düşkünlük, etkileme
 5. oddly
  garip bir şekilde, tuhaf tuhaf
 6. frock
  kadın elbisesi
 7. clasp
  sımsıkı tutmak, kenetlenmek
 8. gleam
  parıltı; parlamak
 9. fondness
  düşkünlük
 10. likeness
  tasvir, portre, benzerlik
 11. terrace
  teras
 12. leap
  sıçramak; sıçrayış
 13. arouse
  uyan(dır)mak, canlanmak
 14. betray
  ihanet etmek
 15. humiliation
  aşağılama
 16. summerhouse
  kameriye, çardak
 17. breeze
  hafif rüzgar; püfür p. esmek
 18. scatter
  saçmak, dağıtmak
 19. reproach
  sitem, serzeniş; sitem etmek
 20. engaged to be married
  nişanlı, sözlü
 21. abruptly
  birdenbire, ansızın
 22. greatly
  çok, oldukça, fazlasıyla
 23. villainy
  kötülük, alçaklık
 24. inmost
  en gizli, en içteki
 25. flaming
  ateşli, şiddetli
 26. remorse
  pişmanlık, vicdan azabı
 27. fiend
  (noun) canavar, kötü ruh
 28. inquire into
  hk. soruşturmak, araştırma y.
 29. accurately
  kesin/tam/doğru olarak
 30. inquiry
  sorgu
 31. inquiries
  soruşturma, araştırma
 32. stool
  tabure, kaka
 33. persist in
  ısrar etmek
 34. insist on
  ısrar etmek
 35. disgrace
  rezalet; gözden düşmek, r. et.
 36. lead the way
  yol göstermek, önayak olmak
 37. exception
  istisna
 38. brust into tears
  gözlerinden yaş boşanmak
 39. hastily
  aceleyle, alelacele
 40. stain
  leke; lekelenmek, leke olmak
 41. inscription
  yazıt, kitabe
 42. clouded
  bulanık, belirsiz, tartışmalı
 43. cleanse
  arındırmak, temizlemek
 44. in secret
  gizlice, gizli olarak
 45. slip out (of)
  belli etmeden (den) çık., sıvış.
 46. stand over
  ın başında durmak/dikilmek
 47. cloak
  pelerin; örtmek, gizlemek
 48. get on with
  ile iyi geçinmek
 49. except for + N
  ın haricinde
 50. except that + SVO
  ın haricinde
 51. tease
  kızdırmak, sataşmak, dalga g.
 52. stoop
  eğilmek (öne)
 53. the instant (that) + SVO
  er mez, dığı anda
 54. scream
  çığlık atmak, bağırmak; çığlık
 55. guiltless
  suçsuz
 56. come into/in view
  ortaya çıkmak, görünmek
 57. moor
  furndalık, çalılık arazi
 58. sorrowful
  kederli, üzüntülü, dertli
 59. twilight
  alacakaranlık
 60. confide in smb.
  birine güvenmek, sır vermek
 61. reluctant
  gönülsüz, isteksiz, zoraki
 62. scare one out of one's wits
  birini çok korkutmak, ödünü p.
 63. riddle
  bilmece
 64. grimly
  vahşice, gaddarca, acımasızc.
 65. be of help (to)
  (e) faydası dokunmak
 66. parting
  ayrılık, veda
 67. take leave of smb.
  ile vedalaşmak, ayrılmak
 68. write to smb.
  birine yazmak (belgeli iletişim)
 69. grasp
  sıkı sıkı tutmak, kavramak
 70. gulf
  körfez, boşluk, uçurum
 71. spare 1
  (tatsız/sıkıcı şeyi) söylememek
 72. embarrassment
  mahcubiyet, utanma, rahatsızl.
 73. frankness
  içtenlik, dürüstlük, açık sözlülük
 74. frank
  içten, samimi, açık sözlü
 75. on the subject of
  konusunda
 76. doubly
  iki kat, iki yönden
 77. trustworthy
  güvenilir
 78. have a distrust of smb.
  e güvenmemek
 79. in the matter of
  konusunda, hakkında
 80. insistent
  ısrarcı
 81. behave in a …. manner/way
  …. davranmak
 82. set smb. mind at rest
  birini rahatlatmak
 83. be worthy of
  e layık/değer olmak, değmek
 84. be worth of
  e layık/müstehak olmak
 85. beg to
  saygıyla
 86. receipt
  alındı; alma; makbuz
 87. marriage settlement
  evlilik sözleşmesi/anlaşması
 88. inherit
  miras olarak almak
 89. solicitor
  avukat, dava vekili, aracı
 90. instruct a solicitor
  avukat tutmak
 91. draw up
  imzalamak
 92. clause
  antlaşma, madde, ibare
 93. consultation
  danışma, müzakere
 94. emerge
  ortaya/meydana çıkmak
 95. distress
  üzüntü, sıkıntı; üzmek, sıkmak
 96. compel
  zorlamak, mecbur etmek
 97. get through
  (zor durumu)atlatmak, geçirm.
 98. get through with
  tamamlamak, gerçekleştirmek
 99. instruct
  eğitmek, talimat vermek
 100. dissuade smb. from
  birini (den) caydırmak, aklını ç.
Author
ferhat500
ID
353299
Card Set
5_2 The Woman in White - Kelimeler.xlsx
Description
zkelimeler
Updated